Je skvělé, když máte auto. Někdy je však nutné znát objem palivové nádrže, aby bylo možné určit dojezdovou vzdálenost nebo naplánovat doplňování paliva. Jak ale můžete přesně zjistit, na kolik litrů je nádrž vašeho auta určena?

V první řadě je důležité si uvědomit, že kapacita nádrže se může lišit v závislosti na modelu a roku vozidla. Přesnou hodnotu zjistíte v uživatelské příručce nebo technické dokumentaci vozu. Obvykle obsahují informace o kapacitě nádrže, a to jak v litrech, tak v galonech.

Pokud z nějakého důvodu nemáte přístup k uživatelské příručce nebo originální dokumentaci k vozidlu, můžete k určení objemu nádrže použít jiné metody. Jednou z takových metod je jednoduchá reálná zkušenost.

Jak zjistit objem palivové nádrže automobilu?

Určení kapacity palivové nádrže automobilu může být užitečné pro majitele automobilů, aby věděli, kolik paliva mohou natankovat a kolik má auto najeto.

Existuje několik způsobů, jak určit objem plynové nádrže:

  1. Pokyny k vozidlu – Ve většině případů poskytuje dodavatel vozidla informace o kapacitě plynové nádrže v uživatelské příručce. Obvykle se tato informace uvádí v litrech.
  2. Online zdroje – Existuje mnoho webových stránek a aplikací, které poskytují informace o specifikacích vozidla, včetně kapacity palivové nádrže. Tyto zdroje můžete použít k vyhledání informací o svém vozidle.
  3. Kontaktování výrobce – Máte-li potíže nebo nemůžete najít informace o nádrži na plyn, můžete kontaktovat výrobce svého vozidla a vyžádat si tyto informace přímo.

Když znáte kapacitu palivové nádrže vašeho vozu, můžete sledovat tankování a ujeté kilometry, což vám pomůže optimalizovat náklady na palivo a efektivněji plánovat cesty.

Metody měření kapacity nádrže

1. Vizuální hodnocení

Nejjednodušší a nejdostupnější metodou měření kapacity nádrže je vizuální posouzení. Chcete-li to provést, musíte vizuálně posoudit hladinu kapaliny v nádrži pomocí oka nebo váhy. Tato metoda však nemusí být přesná, zejména pokud je kapacita nádrže velká nebo pokud jsou tmavé stěny, které znesnadňují sledování hladiny kapaliny.

2. Pomocí hladinoměru

Přesnější metodou měření kapacity nádrže je použití hladinoměru. Hladinoměr je zařízení, které umožňuje měřit hladinu kapaliny uvnitř nádrže. Typicky je hladinoměr odstupňovaná stupnice nebo elektronický senzor, který ukazuje hladinu kapaliny ve formě čísla nebo grafu. Hladinoměry mohou být instalovány jak uvnitř nádrže, tak vně, odečítají hladinu přes průhledné stěny nádrže.

ČTĚTE VÍCE
Proč je potřeba kompresní poměr a jak ovlivňuje velikost souboru?

V závislosti na typu nádrže a její aplikaci lze použít různé typy hladinoměrů. Některé jsou založeny na elektrickém odporu, jiné na ultrazvuku nebo laseru. Některé hladinoměry mají schopnost přenášet informace o hladině kapaliny prostřednictvím signálů do počítače nebo jiných zařízení.

Použití hladinoměru umožňuje získat přesnější informace o kapacitě nádrže a kontrolovat hladinu kapaliny v reálném čase.

Výpočet objemu plynové nádrže na základě jejích parametrů

Расчет объема бензобака по его параметрам

Kapacita palivové nádrže vašeho auta může být důležitým faktorem při plánování cesty nebo tankování na čerpací stanici. Znalost přesného objemu nádrže umožňuje určit vzdálenost, kterou lze ujet bez doplňování paliva, a také ušetřit čas a peníze při doplňování paliva.

Výpočet objemu plynové nádrže je založen na jejích geometrických parametrech a tvaru. Nejjednodušší způsob, jak určit objem nádrže, je změřit jej ručně pomocí měřícího pravítka nebo centimetru.

K provedení výpočtů jsou vyžadovány následující parametry nádrže:

  • Délka nádrže: měřeno v centimetrech od jednoho konce nádrže k druhému, podél osy vozu.
  • Šířka nádrže: měřeno v centimetrech, přičemž se bere míra největšího průřezu nádrže.
  • Výška nádrže: měřeno v centimetrech, přičemž se měří ode dna nádrže k jejímu hornímu okraji.

Po obdržení těchto parametrů můžete začít vypočítat objem nádrže. U obdélníkové nádrže se objem vypočítá podle vzorce:

V = délka x šířka x výška

Kde V — objem nádrže v centimetrech krychlových. Pokud potřebujete získat výsledek v litrech, musíte výslednou hodnotu vydělit 1000.

Vzhledem k tomu, že nádrže mohou mít různé tvary a geometrie, je někdy nutné použít složitější matematické vzorce pro přesný výpočet objemu. V takových případech se doporučuje nahlédnout do uživatelské příručky vozidla nebo kontaktovat výrobce, abyste získali přesné informace o velikosti a tvaru nádrže.

Znáte-li přesnou kapacitu palivové nádrže vašeho vozu, budete si jistější při plánování cest a doplňování paliva do auta, čímž ušetříte čas i peníze.

Určení objemu nádrže pomocí hladiny paliva

K určení objemu palivové nádrže můžete použít metodu založenou na měření hladiny paliva v nádrži. Tato metoda se nazývá metoda měření hladiny paliva. Umožňuje rychle a přesně určit množství paliva zbývajícího v nádrži.

Princip činnosti

Metoda měření hladiny paliva je založena na jednoduchém principu: čím vyšší je hladina paliva v nádrži, tím větší je objem naplněného paliva. Pro zjištění hladiny paliva v nádrži se používá speciální senzor, který zjišťuje hladinu paliva a předává tuto informaci ovladači.

ČTĚTE VÍCE
Když auto nemůže být připuštěno k účasti na silničním provozu

stůl

Таблица

Hladina paliva Objem paliva
nízký Minimální množství paliva
průměrný Střední množství paliva
vysoký Maximální množství paliva

Když tedy znáte hladinu paliva v nádrži, můžete přibližně určit její objem. Je však třeba mít na paměti, že objem palivové nádrže se může mírně lišit od objemu udávaného výrobcem. Pro přesnější určení objemu nádrže se proto doporučuje nahlédnout do uživatelské příručky nebo příručky výrobce.

Video:

jak zjistit zbývající benzín v nádrži VAZ 2106, 2107

Kolik litrů benzínu zbývá v nádrži, když se rozsvítí kontrolka?

NIKDY nenalévejte ALKOHOL do plynové nádrže, abyste odstranili vlhkost.