Převodový poměr, také známý jako převodový poměr nebo převodový poměr, je důležitým pojmem v mechanice a strojírenství. Používá se k určení poměru otáček mezi vstupním a výstupním hřídelem v různých aplikacích, jako jsou ozubená kola, redukce a převodovky.

Pro označení převodového poměru se obvykle používá písmeno „i“. To pochází ze slova „původní“ nebo „počáteční“, protože převodový poměr ukazuje poměr otáček vzhledem k výchozímu stavu. Pokud je například převodový poměr 2, znamená to, že výstupní hřídel se otáčí dvakrát rychleji než vstupní hřídel.

Převodový poměr může být kladný nebo záporný. V případě kladného převodového poměru se směr otáčení výstupního hřídele shoduje se směrem otáčení vstupního hřídele. V případě záporného převodového poměru jsou směry otáčení vstupního a výstupního hřídele opačné.

Znalost převodového poměru umožňuje inženýrům a konstruktérům efektivně navrhovat a optimalizovat různé mechanické systémy. Je to také důležitá charakteristika pro výběr a konfiguraci zařízení v závislosti na požadovaných otáčkách, výkonu a točivém momentu.

Co je převodový poměr?

Что представляет собой передаточное число?

Pro optimalizaci chodu mechanismu je důležitá správná volba převodového poměru. Pokud je převodový poměr větší než jedna, pak se hnací hřídel otáčí pomaleji, ale vytváří větší sílu. Pokud je převodový poměr menší než jedna, hnací hřídel se otáčí rychleji, ale vytváří menší sílu.

Převodový poměr lze vypočítat pomocí vzorce:

Převodový poměr = Počet zubů na hnacím kole / Počet zubů na hnaném kole.

Převodové poměry mohou být různé pro různé mechanismy a závisí na jejich konstrukci a úkolu, který plní.

Označení převodového stupně

Обозначение передаточного числа

Převodový poměr umožňuje určit, jak moc se velikost točivého momentu zvýší nebo sníží při přenosu síly z jednoho hřídele na druhý. Čím vyšší je převodový poměr, tím nižší je výstupní točivý moment a naopak.

Označení převodového poměru pomocí písmene i má svůj původ z latinského slova „ratio“ (postoj). Tento poměr je definován jako poměr počtu otáček vstupního hřídele k počtu otáček výstupního hřídele.

Příklady označení převodového poměru:

Populární převodové poměry mají označení jako např i = 1 (odpovídá přímému přenosu), i>1 (odpovídá zvýšení počtu otáček na výstupu vzhledem ke vstupu) a i (odpovídá snížení počtu otáček na výstupu vůči vstupu).

Změna převodového poměru umožňuje upravit rychlost otáčení hřídele a výstupní točivý moment, což je široce používáno v různých oborech, včetně strojírenství a automobilového průmyslu.

Použití převodových poměrů v mechanismech

Použití převodového poměru umožňuje zajistit požadovaný poměr rychlostí otáčení v různých mechanismech. Hraje důležitou roli při přenosu síly a řízení rychlosti pohybu.

Převodový poměr lze vypočítat na základě znalosti počtu zubů na vstupních a výstupních kolech mechanismu. Vzorec použitý k tomu je:

Převodový poměr = počet zubů na výstupním kole / počet zubů na vstupním kole

Při správné volbě převodového poměru může mechanismus efektivně plnit své funkce. Pokud je převodový poměr příliš vysoký, mechanismus bude pracovat pomalu, ale s větší silou. Pokud je převodový poměr příliš malý, mechanismus bude pracovat rychle, ale s menší silou.

V různých aplikacích, jako jsou automobilové převodovky, průmyslové převodovky nebo převodovky jízdních kol, hraje převodový poměr důležitou roli při optimalizaci účinnosti a výkonu systému.

Video:

Jak rozluštit nápisy na kotoučích? Čísla a písmena v označení různých modelů. Věda o kotoučích #7

6.2 Kinematický výpočet pohonu

Převodový poměr navijáku: jaký zvolit pro twitch, pro jig. Jak vybrat naviják pro přívlač

ČTĚTE VÍCE
Kolik oleje nalít do rozdělovací převodovky automobilu - podrobný průvodce s výpočty a doporučeními