Potkávací – jeden z hlavních režimů osvětlení auta, který se používá při jízdě v obydlených oblastech a při setkání s jinými vozidly. Tento režim poskytuje optimální osvětlení vozovky před vozidlem bez oslňování protijedoucích řidičů. Nabízí se však otázka: na jaké úrovni má potkávací světlo svítit?

V souladu s dopravními předpisy Ruské federace, Potkávací světlo světlometu automobilu musí být nastaveno tak, aby světelný paprsek, který vytváří, osvětloval vozovku na vzdálenost nejvýše 40 metrů před sebou. To umožňuje řidiči detekovat překážky nebo jiná nebezpečí na silnici a přijmout nezbytná opatření, aby se jim vyhnul nebo zabránil kolizi.

Někteří motoristé však nechávají na delší vzdálenosti rozsvícená potkávací světla, což ztěžuje výhled ostatním řidičům a může vést až k oslepnutí. Jedná se o porušení pravidel silničního provozu a hrozí za něj pokuta. Proto je úprava a seřízení dosahu potkávacích světel povinným postupem každého řidiče.

Jaká úroveň světla je dostatečná pro potkávací světla?

Какой уровень освещенности достаточен для ближнего света?

Podle pravidel silničního provozu musí potkávací světla osvětlovat vozovku nejméně 30 metrů před sebou a musí být nastavena tak, aby byla vozovka a všechny předměty na ní dobře viditelné. Úroveň osvětlení považovaná za dostatečnou pro potkávací světla se však může lišit v závislosti na světelných podmínkách a typu vozovky.

V otevřených oblastech silnice, kde není žádný zdroj světla, například ve venkovských oblastech nebo mimo obydlené oblasti, by úroveň osvětlení pro potkávací světla měla být vyšší. Zpravidla se v takových podmínkách doporučuje použít potkávací světlo 50-80 lux (lux).

V obydlených oblastech, kde je již nějaké osvětlení z pouličního osvětlení a budov, může být úroveň osvětlení nižší. Zde ve většině případů stačí potkávací světlo 30-50 luxů.

Je však třeba pamatovat na to, že úroveň osvětlení pro potkávací světla musí být dostatečná, aby řidič mohl správně posoudit vzdálenost k objektům na silnici a také určit jejich tvar, velikost a pohyb. Proto se při výběru úrovně osvětlení pro potkávací světla vždy doporučuje řídit se skutečnými dopravními podmínkami a dodržovat požadavky silničních zákonů vaší země.

Optimální úroveň světla pro potkávací světla

Оптимальный уровень освещенности для ближнего света

Osvětlení auta hraje důležitou roli nejen pro řidiče, ale také pro všechny účastníky silničního provozu. Optimální úroveň světla pro potkávací světla musí být přesně nastavena, aby byla zajištěna maximální bezpečnost na silnici.

ČTĚTE VÍCE
Které motory mají nejvyšší stupeň vyvážení?

Vliv úrovně světla na viditelnost

Влияние уровня освещенности на видимость

Úroveň osvětlení ovlivňuje viditelnost předmětů před vozidlem. Pokud potkávací světlo není dostatečně jasné, může být obtížné rozpoznat překážky, jiná vozidla nebo chodce, zejména za snížené viditelnosti.

Na druhou stranu, příliš jasná potkávací světla mohou vytvářet oslnění pro protijedoucí řidiče, což může také vést k nebezpečným situacím na silnici.

Doporučení pro nastavení potkávacích světel

Рекомендации по настройке ближнего света

Optimální úroveň světla pro potkávací světla závisí na různých faktorech, jako je denní doba, povětrnostní podmínky a pohyb ostatních vozidel.

Obecně se doporučuje nastavit potkávací světlo tak, aby paprsky světla směřovaly mírně dolů od horizontu a neoslepovaly protijedoucí vozidla. To pomůže řidiči zajistit maximální viditelnost a snížit riziko vytvoření nebezpečné situace na silnici.

Navíc se doporučuje rozsvítit potkávací světla v noci nebo za snížené viditelnosti pro lepší výhled na vozovku a schopnost včas reagovat na případné překážky.

Mějte na paměti, že optimální úroveň světla pro potkávací světla se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách. Proto je důležité jej přizpůsobit aktuálním podmínkám vozovky, aby byla zajištěna bezpečnost a pohodlí při jízdě.

Doporučení pro nastavení potkávacích světel

Рекомендации по настройке ближнего света

Při nastavování potkávacích světel automobilu jsou řidiči povinni dodržovat určitá pravidla a doporučení, aby byla zajištěna bezpečnost a pohodlí všech účastníků silničního provozu. Níže jsou uvedena základní doporučení pro nastavení potkávacího světla:

1. Neoslepujte ostatní řidiče

Je důležité nastavit výkon světla tak, aby neoslňoval ostatní řidiče jedoucí v protisměru nebo jedoucí vpředu. Vyhněte se nastavení světla nad přípustnou úroveň, abyste předešli možnosti vytváření nebezpečných situací na silnici.

2. Správná výška světla

Nastavení výšky potkávacích světel je důležitým aspektem bezpečnosti silničního provozu. Optimální úroveň světelné výšky by měla zajistit viditelnost vozovky na dostatečnou vzdálenost, ale nevytvářet nadměrné osvětlení. Nastavte potkávací světlo tak, aby osvětlovalo vozovku s mírným sklonem dolů.

3. Pravidelná kontrola a údržba

Pro spolehlivou funkci potkávacího světla je důležité pravidelně kontrolovat jeho stav a zajistit správné seřízení. Zkontrolujte světlomety, zda nejsou poškozené a znečištěné, a sledujte výkon a opotřebení lampy. V případě potřeby kontaktujte odborníky pro opravy a výměnu vadných dílů.

ČTĚTE VÍCE
Mám při čištění těla škrticí klapky odpojit svorku baterie?

4. Použití přídavných osvětlovacích zařízení

Pokud cestujete po silnicích s nedostatečným osvětlením, instalace dalších osvětlovacích zařízení může být chytrým řešením. Při používání takových zařízení však musíte dodržovat zákony a být opatrní. Nainstalujte přídavné světlomety tak, aby neoslňovaly ostatní řidiče ani nevytvářely další překážky na vozovce.

Dodržováním těchto doporučení můžete správně nastavit svá potkávací světla a zajistit bezpečnost silničního provozu pro všechny účastníky silničního provozu.

Video:

Nastavení světlometů automatická převodovka Lada Granta FL

Jsou světlomety ztlumené? Pojďme je rozzářit!

SVĚTLO DO AUTO BUDE DOKONALÉ. Málokdo ví, jak by měl čočkový xenon zářit