Pojištění auta – to je důležitá otázka pro každého majitele vozu. Poskytuje finanční ochranu v případě nepředvídaných situací na silnici. Ne vždy je však možné sjednat si pojištění auta z určitých důvodů.

Jedním z důvodů, proč si auto nemůžete pojistit, je jeho technický stav. Pokud je vůz v havarijním stavu nebo neprošel předběžnou technickou kontrolou, pojišťovny mohou odmítnout vystavit pojistku. Pojišťovny totiž nechtějí přebírat odpovědnost za vozidlo, které by mohlo být pro účastníky silničního provozu nebezpečné. Proto se doporučuje před uzavřením pojištění odstranit všechny technické závady a podrobit se technické prohlídce.

Dalším důvodem může být negativní historie majitele vozu. Pokud jste v minulosti porušovali dopravní předpisy, neplatili pokuty nebo platby pojištění, pojišťovna může odmítnout vystavit pojistku. Skenují databáze a kontrolují historii každého zákazníka, než se rozhodnou o nároku na pojištění. Proto se doporučuje vždy dodržovat pravidla silničního provozu a plnit své finanční závazky včas, abyste nezpůsobili problémy při sjednávání pojištění vozidla.

Důvody, proč si nemůžete sjednat pojištění auta

Причины, по которым нельзя оформить страховку на машину

1. Nedostatek práv a dokumentů

1. Отсутствие прав и документов

Jedním z hlavních důvodů odmítnutí sjednání pojištění vozidla je chybějící řidičský průkaz nebo jiné potřebné dokumenty. Bez dokladů potvrzujících vaši způsobilost k řízení vozidla vám pojišťovna nebude moci uzavřít smlouvu a poskytnout vám pojistné krytí.

2. Prošlá registrace vozidla

2. Истекший срок регистрации машины

Dalším důvodem pro odmítnutí sjednání pojištění vozu může být propadlá registrace vozidla. Pojišťovna vyžaduje, aby vozidlo bylo registrováno a mělo platné SPZ. V případě, že včas neaktualizujete registraci vozu, pojišťovna nebude moci smlouvu uzavřít.

3. Technický stav vozu

3. Техническое состояние автомобиля

Pojišťovna může odmítnout pojistit auto i v případě, že je vůz ve špatném technickém stavu nebo má vážné poškození. Taková vozidla jsou považována za nezpůsobilá k provozu a nelze je pojistit.

4. Historie nehod a přestupků

4. История аварий и нарушений

Pojištění vozidla může být zamítnuto, pokud má řidič v minulosti nehody a dopravní přestupky. Pojišťovny zváží vaši historii nehod při přezkoumání vašeho nároku a mohou vás odmítnout krýt, pokud máte v minulosti více porušení nebo vážné nehody.

Prostudování těchto důvodů vám pomůže porozumět tomu, proč může být vaše pojistné plnění z autopojištění zamítnuto. Nutno však podotknout, že každý případ je individuální a rozhodnutí o uzavření smlouvy zůstává na pojišťovně.

ČTĚTE VÍCE
Dá se s autem s tříválcovým motorem jezdit bez poškození vozu a pohodlí?

Nedostatek platného řidičského průkazu

Řidičský průkaz je doklad vydaný příslušnými orgány, který osvědčuje právo občana řídit vozidlo na veřejných komunikacích. Pokud máte řidičský průkaz, je řidič považován za zákonného účastníka silničního provozu a má právo sjednat pojištění svého vozidla.

Nemít platný řidičský průkaz je v rozporu se zákonem a může mít vážné následky pro řidiče i ostatní účastníky silničního provozu. Bez řidičského průkazu nemůže být řidič uznán jako odpovědný a svědomitý účastník silničního provozu, což znemožňuje sjednání pojištění vozu.

Držením platného řidičského průkazu řidič prokazuje své znalosti a dovednosti jako řidič a také splňuje určité požadavky a pravidla stanovená silničním řádem. Bez řidičského průkazu nemůže řidič podstoupit zkušební proceduru potřebnou k získání pojištění.

Neexistence platného řidičského průkazu je tedy překážkou pro získání pojištění vozidla a vyžaduje právní nápravu tohoto stavu.

Přítomnost významného poškození nebo poruchy vozidla

Наличие существенных повреждений или неисправностей автомобиля

Pro sjednání pojištění vozidla musí být vozidlo v dobrém a bezpečném stavu. Pojišťovna může odmítnout vystavit pojištění v případě, že auto má značné poškození nebo závady.

Významná poškození mohou zahrnovat deformaci těla, vážné škrábance, prasklé sklo, rozbité části těla a další viditelná poškození. Přítomnost takového poškození může naznačovat, že vůz měl nehodu nebo představuje riziko pro bezpečnost silničního provozu.

Kromě toho mohou poruchy vozidla, které mohou nepříznivě ovlivnit jeho bezpečnost a výkon, také způsobit zamítnutí pojistné události. Závady v brzdovém systému vozidla, zavěšení, elektronice nebo jiných klíčových komponentech mohou ovlivnit jeho ovladatelnost a bezpečnost na silnici.

Pojišťovny mají právo vozidlo před vydáním pojištění zkontrolovat a při zjištění značného poškození nebo závady jej odmítnout. Je to dáno tím, že pojišťovna nechce podstupovat riziko pojištění auta, které již má problémy a mohlo by se pro firmu potenciálně stát zdrojem případných ztrát.

Před sjednáním pojištění auta byste se proto měli ujistit, že je vůz v dobrém stavu, nemá žádné výrazné poškození či poruchy a případně je opravit. To vám umožní vyhnout se odmítnutí sjednání pojištění a mít jistotu v ochraně vašeho vozidla a finančních zájmů v případě pojistné události.

Prošlé pojištění auta

Истекший срок действия автомобильной страховки

Propadlé pojištění vozidla znamená, že pojišťovna nebude odpovědná za případné ztráty, ke kterým dojde v době po zániku pojištění. V případě dopravní nehody nebo jiné pojistné události bude motorista nucen nést veškeré finanční náklady na vlastní pěst.

ČTĚTE VÍCE
Jak si vybrat nejlepší čínské pneumatiky pro vaše auto - tipy a triky

Abyste se vyhnuli problémům spojeným s propadlým autopojištěním, doporučuje se prodloužit pojistku včas, aby neztratila platnost.

Jak poznáte, že vaše auto pojištění vypršelo?

Chcete-li zkontrolovat dobu platnosti pojištění vozidla, musíte se obrátit na dokumenty vydané pojistitelem. V tištěné nebo elektronické podobě musí být uvedena doba platnosti pojištění. Můžete se také poradit s pojišťovacím agentem nebo kontaktovat podpůrný tým pojišťovny.

Co mám dělat, když mi skončí platnost pojištění?

Что делать в случае истечения срока действия страховки?

Pokud vaše autopojištění vypršelo, vaším prvním krokem by mělo být okamžité kontaktování vašeho pojišťovacího agenta nebo zástupce pojišťovny. Mohou nabídnout několik možností, jak problém vyřešit: obnovit starou pojistku, uzavřít nové pojištění nebo poskytnout jiné možnosti, které jsou v dané situaci vhodné.

Je však na místě zvážit, že pokud vám skončí platnost pojištění auta, existuje určité riziko, že vaše žádost o pojištění bude zamítnuta. Některé pojišťovny odmítnou vystavit pojištění vozu, jehož předchozí pojištění zaniklo. Proto musíte být připraveni na to, že nová politika může stát více než ta předchozí.

Je důležité pamatovat na to, že nejlepším řešením je včasné obnovení autopojištění, aby se předešlo případným finančním ztrátám a problémům při dalším sjednávání autopojištění.

Video:

Jaká je minimální pojistná doba pro povinné ručení z provozu vozidla?

Stále více řidičů odmítá nákup povinného ručení

Změny v pravidlech provozu od 1. září 2023 // Nový seznam Auto závad // Úplný zákaz ladění