Brzdná dráha je jedním z nejdůležitějších ukazatelů bezpečnosti silničního provozu. Znalost a pochopení tohoto ukazatele pomáhá řidičům činit informovaná rozhodnutí na silnici, udržovat požadované vzdálenosti a vyhýbat se nehodám.

Výpočet brzdné dráhy je založen na fyzikálních zákonech a závisí na několika faktorech, včetně rychlosti, stavu vozovky a brzdového systému vozidla. Pro přesné určení brzdné dráhy existuje speciální vzorec.

Vzorec pro výpočet brzdné dráhy může být reprezentován jako d = (v 2 / 2a) + (v 2 / 2 μg), kde:

  • d – brzdné dráhy;
  • v – startovací rychlost;
  • a — zrychlení brzdění;
  • μ — koeficient tření;
  • g – gravitační zrychlení.

Je důležité poznamenat, že tento vzorec je zjednodušeným přiblížením a nezohledňuje faktory, jako jsou povětrnostní podmínky, stav pneumatik a další vnější vlivy. Pro zvýšení bezpečnosti na silnici je proto nutné dodržovat povolenou rychlost, udržovat dobrý technický stav vozu a dávat pozor na silnici.

Vzorec pro výpočet brzdné dráhy

Формула для расчета тормозного пути

Vzorec pro výpočet brzdné dráhy je následující:

Brzdná dráha = reakční dráha + brzdná dráha

Тормозной путь = Реакционный путь + Тормозной путь

Reakční vzdálenost je vzdálenost, kterou auto ujede, když řidič zareaguje na nebezpečí. Toto je doba, která uplyne od okamžiku, kdy je nebezpečí zaznamenáno, do okamžiku sešlápnutí brzdového pedálu.

Brzdná dráha je vzdálenost, kterou auto ujede od začátku brzdění až do úplného zastavení.

Vzorec je užitečný pro řidiče, protože jim dává představu o vzdálenosti, kterou může trvat, než auto při určité rychlosti úplně zastaví. Vzhledem k stavu vozovky a rychlosti jízdy může řidič odhadnout, jak daleko je nebezpečí, a přijmout vhodná opatření.

Jak určit délku brzdné dráhy?

Как определить длину пути остановки?

Chcete-li určit délku brzdné dráhy, musíte použít speciální vzorec. Tento vzorec umožňuje vypočítat nejen brzdnou dráhu pomocí brzdné délky, ale také vzít v úvahu další faktory, které ovlivňují zastavení vozu.

Vzorec pro výpočet délky brzdné dráhy se skládá ze dvou částí: dráha, kterou vůz ujel před začátkem brzdění, a dráha, kterou vůz ujel při brzdění. Pro výpočet každé části se používají samostatné vzorce.

První část vzorce umožňuje určit vzdálenost, kterou vůz ujel, než začne brzdit. Tato dráha závisí na rychlosti vozu a reakční době řidiče. Odborníci doporučují používat reakční koeficient řidiče 1 sekundu. Vzorec pro výpočet této části cesty je následující:

ČTĚTE VÍCE
Průvodce stavbou domu s Jackem - tipy, pokyny a triky

Vzdálenost k brzdění = Rychlost vozidla * Doba reakce řidiče

Druhá část vzorce umožňuje určit vzdálenost ujetou autem při brzdění. Tato dráha závisí na počáteční rychlosti vozu, koeficientu tření kol a době brzdění. Vzorec pro výpočet této části cesty je následující:

Vzdálenost při brzdění = (počáteční rychlost^2) / (2 * Koeficient tření * Zrychlení)

Délka brzdné dráhy je rovna součtu dráhy před začátkem brzdění a dráhy při brzdění. Vzorec pro výpočet délky zastavovací dráhy:

Brzdná dráha = dráha před brzděním + dráha při brzdění

Pomocí tohoto vzorce mohou řidiči určit brzdnou dráhu svých vozidel při různých rychlostech a stavu vozovky. To jim pomůže dělat správná rozhodnutí na silnici a vyhnout se nehodám.

Vzorec pro výpočet brzdné dráhy

Формула для рассчета тормозного пути

Vzorec pro výpočet brzdné dráhy se skládá ze dvou částí:

Část vzorce Označení Objasnění
1. Reakční vzdálenost Vzdálenost, kterou auto urazí za dobu, kterou řidič potřebuje, aby zareagoval, než zabrzdí.
2. Brzdná dráha St Vzdálenost, kterou auto urazí při brzdění, dokud se úplně nezastaví.

Vzorec pro výpočet brzdné dráhy je následující:

Brzdná dráha (S) = reakční dráha (Sр) + brzdná dráha (St)

Reakční vzdálenost závisí na pozornosti a rychlosti reakce řidiče, dále na stavu vozovky a motorických schopnostech vozidla. Obvykle se reakční vzdálenost považuje za rovna vzdálenosti, kterou auto urazí za 1 sekundu od okamžiku, kdy je detekováno nebezpečí.

Brzdná dráha závisí na počáteční rychlosti vozidla, jeho hmotnosti, stavu vozovky a stavu brzdových systémů. Je důležité si uvědomit, že s rostoucí rychlostí se brzdná dráha prodlužuje o druhou mocninu brzdy.

Vzorec pro výpočet brzdné dráhy je tedy důležitým prvkem bezpečnosti silničního provozu a umožňuje řidičům odhadnout potřebnou vzdálenost k zastavení a zajistit bezpečnost svou i ostatních účastníků silničního provozu.

Video:

1.1.18 VÝPOČET BRZDNÉ VZDÁLENOSTI

Ostré brzdění v rychlostech 90, 60, 40. Proč jsou potřeba omezení?

Rychlost jízdy a nouzové brzdění. Kurz dopravních pravidel 2021