Pokud vlastníte automobil, pravděpodobně jste se již setkali se situací, kdy se na přístrojové desce rozsvítí chyba P0087. Co to znamená a jak lze tento nepříjemný jev napravit? V této recenzi vám řekneme vše, co potřebujete vědět o této chybě, a poskytneme doporučení, jak ji vyřešit.

Chyba P0087 souvisí s palivovým systémem vozidla a indikuje problém se snímačem tlaku paliva. Pokud tento snímač nefunguje správně, systém nemůže získat spolehlivé údaje o tlaku paliva, což může mít za následek nesprávný chod motoru a zvýšenou spotřebu paliva.

Pro opravu chyby P0087 je nutné provést diagnostiku palivového systému a zkontrolovat stav snímače tlaku paliva. V některých případech lze problém vyřešit pouhým vyčištěním nebo výměnou senzoru. Někdy však může být příčina chyby vážnější a vyžaduje hlubší diagnostiku a hledání problému v jiných částech palivového systému.

Je důležité si uvědomit, že ignorování chyby P0087 může vést k vážnému poškození vašeho vozu a zvýšeným nákladům na opravy. Proto se doporučuje okamžitě kontaktovat specialisty a diagnostikovat váš vůz, abyste tuto chybu odstranili a předešli možným problémům s provozem palivového systému.

Co je P0087 a jak to mohu opravit?

Что такое ошибка P0087 и как ее устранить?

Když dojde k chybě P0087, mohou nastat následující příznaky:

 • Ztráta výkonu motoru;
 • Nerovnoměrný chod motoru;
 • Potíže se startováním motoru;
 • Zvýšená spotřeba paliva;
 • Auto může přejít do nouzového režimu.

Pokud narazíte na chybu P0087, doporučuje se provést následující opatření k jejímu vyřešení:

 1. Zkontrolujte tlak paliva v systému. K tomu budete potřebovat speciální vybavení, jako je manometr. Pokud je tlak paliva pod normální hodnotou, může být problém s palivovým čerpadlem nebo ucpaným filtrem.
 2. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku paliva. Netěsnosti mohou způsobit nízký tlak paliva. Zkontrolujte spoje a těsnění palivového systému a také palivové hadice a vstřikovače.
 3. Vyčistěte nebo vyměňte palivový filtr. Pokud je filtr velmi znečištěný, může to vést ke snížení tlaku paliva. Vyčistěte nebo vyměňte filtr, abyste odstranili možnou příčinu chyby.
 4. Zkontrolujte snímač tlaku paliva. Snímač může být poškozen nebo vadný, což má za následek nesprávné údaje o tlaku paliva. Zkontrolujte jeho provoz a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokud výše uvedené metody nepomohou vyřešit chybu P0087, doporučuje se obrátit se na odborníka, aby provedl další diagnostické práce a opravil vozidlo.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi motorem boxer a řadovým motorem?

Co znamená chyba P0087?

Chyba P0087 je spojena se snímačem tlaku v energetickém systému (snímač tlaku paliva) automobilu. Tento snímač je určen k měření tlaku paliva a přenosu dat do elektronického systému řízení motoru.

Chyba P0087 nastane, když tlak paliva zaznamenaný snímačem nesplňuje limity stanovené výrobcem vozidla. Nejčastěji je to způsobeno únikem paliva nebo vadným snímačem tlaku.

Pokud se objeví chyba P0087, může to vést k nesprávnému chodu motoru, zhoršení dynamiky vozidla a zvýšené spotřebě paliva. Kromě toho, když se objeví tato chyba, může se aktivovat kontrolní motor, což vyžaduje okamžitý kontakt s odborníkem pro diagnostiku a odstranění problému.

Možné příčiny chyby P0087:

Возможные причины ошибки Р0087:

 • Únik paliva z energetického systému;
 • Palivový filtr je ucpaný nebo špatně fungující;
 • Porucha snímače tlaku paliva;
 • Problémy v elektronickém systému řízení motoru.

Pro opravu chyby P0087 je nutné provést podrobnou diagnostiku vozidla. Při diagnostice specialisté obvykle kontrolují stav energetického systému, kontrolují úniky paliva, analyzují signály ze snímače tlaku paliva a kontrolují elektronický řídicí systém motoru.

Po určení zdroje problému provedou specialisté nezbytné opravy: odstranění úniků paliva, čištění nebo výměna palivového filtru, oprava nebo výměna snímače tlaku paliva a také odstraňování problémů s elektronickým řídicím systémem motoru.

Po opravě auto obvykle prochází opakovanou diagnostikou, aby bylo zajištěno, že napájecí systém funguje správně a nevyskytují se žádné chyby. Pokud je oprava úspěšná a nejsou žádné chyby P0087, je vůz připraven k provozu bez omezení.

Jak opravit chybu P0087?

Как исправить ошибку Р0087?

Chyby související s motorem automobilu mohou být velmi nepříjemné a vyžadují okamžitou pozornost k nápravě. Chyba P0087 je spojena s chybou palivového systému a může způsobit problémy s provozem motoru.

Příčiny chyby P0087

Chyba P0087 se obvykle vyskytuje kvůli problémům s palivovým čerpadlem nebo jeho regulátorem tlaku. Mohou být způsobeny následujícími důvody:

 • Palivový filtr je ucpaný nebo poškozený;
 • Porucha nebo opotřebení palivového čerpadla;
 • Nesprávná funkce regulátoru tlaku paliva;
 • Nekvalitní nebo nevhodné palivo pro vaše vozidlo.

Jak opravit chybu P0087

Chcete-li opravit chybu P0087, postupujte takto:

 1. Zkontrolujte palivový filtr a případné ucpání. Pokud je filtr ucpaný, vyměňte jej. Pokud zjistíte jiné problémy s palivovým systémem, poraďte se s odborníkem.
 2. Zkontrolujte činnost palivového čerpadla. Pokud nefunguje správně, vyměňte jej za nový, který je kompatibilní s vaším vozidlem.
 3. Zkontrolujte stav regulátoru tlaku paliva. Pokud je vadný nebo nefunguje správně, vyměňte jej za nový, který je vhodný pro vaše vozidlo.
 4. Ujistěte se, že používáte palivo správné kvality, aby vyhovovalo požadavkům vašeho vozidla. Nekvalitní palivo může způsobit problémy s energetickým systémem.
ČTĚTE VÍCE
Nebezpečné závady od nekvalitního benzínu - jak ochránit auto a peněženku

Pokud po provedení všech těchto kroků chyba P0087 nezmizí, doporučuje se kontaktovat odborníka pro podrobnější diagnostiku a odstranění problému.

Video:

Passat B6. Chyba P0087.

Nízký tlak paliva v systému Common Rail, kde začít s opravami

Volkswagen Tiguan diesel, regulátor tlaku paliva v liště, chyba p0088