Při kontrole technického stavu vozidla v AIS RSA se může objevit chyba „Nepodařilo se zkontrolovat v AIS RSA“. Tato chyba znamená, že vůz nesplňuje bezpečnostní požadavky a normy environmentální bezpečnosti stanovené Automatizovaným informačním systémem Ruské agentury pro zúčtování a pojištění (AIS RSA).

Pokud narazíte na chybu „Selhalo ověření v AIS RSA“, měli byste okamžitě podniknout kroky k vyřešení problému. Nejprve se obraťte na odborníka servisního střediska, který může vozidlo v případě potřeby diagnostikovat a opravit. Zadruhé se ujistěte, že jste správně vyplnili všechny dokumenty potřebné pro absolvování kontroly v AIS RSA.

Chyby „Nepodařilo se zkontrolovat v AIS RSA“ mohou být způsobeny různými důvody, jako jsou poruchy v technickém stavu vozu, porušení pravidel bezpečnosti životního prostředí, absence nebo nesprávné provedení potřebných dokumentů. Proto je velmi důležité pečlivě sledovat stav svého vozu, podstupovat pravidelné technické prohlídky a dodržovat pravidla pro provoz vozidla.

Co dělat, když se objeví chyba „Neúspěšné ověření v AIS RSA“?

1. Zkontrolujte zadané údaje

Prvním krokem je ujistit se, že údaje o vozidle zadané do systému jsou správné. Ujistěte se, že jste správně uvedli státní poznávací značku (GRP), identifikační číslo vozidla (VIN) a další požadované údaje.

Pokud v datech najdete chybu, opravte ji a znovu zkontrolujte. V některých případech mohou nesprávně zadaná data způsobit chybu.

2. Kontaktujte svou pojišťovnu

Pokud jste si jisti, že údaje byly zadány správně, ale chyba se stále vyskytuje, měli byste kontaktovat svou pojišťovnu. Budou schopni analyzovat situaci a zjistit příčinu chyby.

Problém může souviset s technickými poruchami v systému AIS RSA nebo s aktualizací databáze. V takovém případě vám pojišťovna bude moci vystavit pojištění ručně nebo nabídnout jiné řešení.

Nemějte obavy, pokud se objeví chyba „Nepodařilo se předat ověření v AIS RSA“. Tento problém není ojedinělý a často jej řeší zaměstnanci pojišťoven. Postupujte podle výše uvedených pokynů a získejte pomoc s pojištěním, kterou potřebujete!

Zkontrolujte správnost zadaných údajů

Проверьте правильность введенных данных

Pokud narazíte na chybu „Neúspěšné ověření v AIS RSA“, prvním krokem by měla být pečlivá kontrola správnosti zadaných údajů.

Ujistěte se prosím, že jste zadali správně následující informace:

ČTĚTE VÍCE
Revoluční novinka - 360 kamerový pohled na auto a jeho funkčnost

1. Podrobnosti pojistné smlouvy

Ujistěte se, že všechny údaje o pojistné smlouvě byly zadány bez chyb. Zkontrolujte, zda je uvedeno správné číslo série a pojistky, datum začátku a konce pojistného období a třída vozidla.

2. Osobní údaje

2. Персональные данные

Ujistěte se, že jste správně uvedli všechny osobní údaje řidiče, včetně příjmení, jména, příjmení, data narození a údajů z pasu. Zkontrolujte, zda se údaje řidiče shodují s údaji uvedenými v pojistné smlouvě.

Vezměte prosím na vědomí: V některých případech může dojít k chybě v důsledku překlepů nebo nesprávně vyplněných polí. I sebemenší chyba může vést k zamítnutí požadavku v AIS RSA. Buďte proto opatrní a kontrolujte každou vyplněnou buňku.

Pokud jste si po kontrole jisti, že jsou všechny údaje zadány správně, ale chyba se stále vyskytuje, kontaktujte technickou podporu nebo kontaktujte odborníka pro další pomoc.

Požádejte o pomoc technickou podporu AIS RSA.

Pokud narazíte na chybu „Selhalo ověření v AIS RSA“, doporučujeme kontaktovat technickou podporu AIS RSA s žádostí o pomoc. Kvalifikovaní specialisté vám rádi pomohou vyřešit vzniklé problémy.

Chcete-li kontaktovat technickou podporu AIS RSA, můžete použít následující metody:

1. Telefon

Technickou podporu AIS RSA můžete zavolat na telefonní číslo uvedené na oficiálních stránkách. Podívejte se na hodiny podpory a nahlaste svůj problém operátorovi. Poskytne vám potřebné informace a řekne vám, jak problém vyřešit.

2. E-mail

Můžete také poslat zprávu na e-mail technické podpory AIS RSA. Budete mít možnost podrobně popsat chybu, ke které došlo, a připojit potřebné soubory nebo snímky obrazovky, abyste našli řešení. Pracovníci technické podpory vám co nejdříve odpoví a pomohou problém vyřešit.

Pokud narazíte na chybu „Nepodařilo se ověřit v AIS RSA“, neváhejte kontaktovat technickou podporu AIS RSA. Rychlá interakce s podporou vám umožní najít řešení a bez problémů pokračovat v práci se systémem.

Zjistěte příčiny chyby a jak je vyřešit

Důvody chyby „Nepodařilo se projít ověřením v AIS RSA“ se mohou lišit. Zde jsou některé z nich:

1. Chyby při zadávání dat

1. Ошибки ввода данных

Častou příčinou chyby jsou nesprávně zadané údaje. Ujistěte se, že jsou správně zadány všechny požadované informace, včetně čísla vaší pojistky, data začátku a konce pojistky a informací o pojistiteli. Ujistěte se, že je každé pole vyplněno správně, aby se vyloučila možnost chyb.

ČTĚTE VÍCE
Známky opotřebení brzdového kotouče - jak určit, kdy je čas na výměnu

2. Nesoulad zadaných údajů s údaji v databázi AIS RSA

Pokud se zadaná data neshodují s informacemi uloženými v databázi AIS RSA, systém vygeneruje chybu. Důvodem může být chyba při zadávání údajů, změna pojistky nebo problémy s aktualizací údajů v databázi AIS RSA. Ujistěte se, že zadané informace odpovídají vašim skutečným informacím o pojištění, a je-li to nutné, kontaktujte svou pojišťovnu a požádejte o vysvětlení.

K vyřešení této chyby se doporučuje:

1. Zkuste zadat data znovu

Pokud dojde k chybě, zkuste zadat data znovu a pečlivě zkontrolujte, zda jsou všechna pole zadána správně. Dávejte pozor na velká a malá písmena a také na mezery nebo jiná interpunkční znaménka, která mohou ovlivnit správnost zadávání dat.

2. Kontaktujte svou pojišťovnu

Pokud dojde k chybě i přes správné zadání údajů, kontaktujte svou pojišťovnu, abyste zjistili příčinu chyby. Zaměstnanci společnosti budou moci zkontrolovat data v databázi AIS RSA a pomohou vám chybu odstranit.

Upozorňujeme, že v některých případech může být obtížné vyřešit chybu sami a bude vyžadovat pomoc specialistů. Pokud se chyba objevuje i po opakovaných pokusech o zadání dat, je lepší vyhledat odbornou pomoc.

Video:

OSAGO 2023: jak získat z pojištění maximum a vyplatí se po nehodě udělat nezávislé vyšetření?

Captcha neprošla ověřením souhlasu pojišťovny OSAGO

Zkontrolujte KBM OSAGO pomocí databáze AIS RSA