Oheň je jedna z nejstrašnějších situací, která se může stát v každodenním životě každého z nás. Plápolající oheň je vysoce nebezpečný a je důležité vědět, co v takové situaci dělat. Je však také důležité vědět, co nedělat, abyste neohrozili svůj život i životy ostatních.

V tomto článku se podíváme na klíčové body, které byste v případě požáru neměli dělat.

Prvním a nejdůležitějším pravidlem je při požáru nikdy nepoužívejte výtah. Oheň může poškodit elektrický systém a výtah může shořet. Jakmile se navíc ocitnete v kabině výtahu, můžete se tam ocitnout zamčení na dlouhou dobu, dokud hasiči požár neuhasí. Vždy proto jděte raději po schodech, pokud jsou přístupné a neblokované.

Druhým pravidlem je nesnažit se uhasit velký požár vlastními silami. Velký požár vyžaduje profesionální přístup a speciální vybavení k hašení, protože si můžete přivodit vážné popáleniny nebo otravu. Místo toho okamžitě zavolejte hasiče a evakuujte budovu na bezpečné místo.

Třetím pravidlem je nedýchat zakouřený vzduch. Při požáru jsou ve vzduchu nebezpečné toxické plyny, které jsou životu nebezpečné. Zdrojem těchto plynů mohou být hořící stavební materiály, nábytek, elektrospotřebiče a další věci. Pokud se objeví kouř, zavřete dveře a okna a zakryjte si nos a ústa vlhkým hadříkem, abyste minimalizovali vdechování toxických výparů.

Bezpečnost je v případě požáru prvořadá. Vědět, co nedělat, vám pomůže vyhnout se nebezpečí a zachránit život svůj i druhých.

Hašení požárů podivnými kapalinami je velká chyba

Тушение огня странными жидкостями - большая ошибка

Za prvé, podivné kapaliny jako benzín nebo alkohol mohou být hořlavé a přidávat palivo do již hořícího ohně. Namísto hašení požáru mohou takové kapaliny způsobit jeho rozšíření a učinit situaci mnohem nebezpečnější.

Za druhé, podivné kapaliny mohou být jedovaté nebo mít vysokou toxicitu. Jejich použití k hašení požáru může způsobit otravu nebo vážné zranění.

Za třetí, použití podivných kapalin může porušovat zákon a způsobit správní nebo trestní odpovědnost. Použití některých kapalin jako hasicích přístrojů může být zakázáno a jejich nesprávné použití může mít za následek sankce.

Místo používání podivných kapalin se doporučuje kontaktovat specialisty nebo použít snadno dostupné hasicí přístroje. Jsou navrženy speciálně pro hašení požárů a jejich použití je bezpečné. Je důležité vědět, jak správně používat hasicí přístroje a dodržovat pokyny.

ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou rozdíly mezi termoskou a termohrnkem a jak vybrat vhodnou možnost uchovávání a udržování teploty nápojů?

V případě požáru musíte zavolat záchrannou službu a evakuovat budovu, pokud je to bezpečné. Nikdy byste neměli riskovat vlastní bezpečnost a zdraví pokusy uhasit požár neznámými kapalinami.

Pamatujte: Použití podivných kapalin k hašení požáru je velkou chybou, která může vést ke zhoršení situací a potenciálním nebezpečím. V případě požáru vyhledejte odbornou pomoc a řiďte se doporučeními odborníků.

Nepokoušejte se hasit požáry neuzavřenými nebezpečnými látkami.

Не пытайтесь тушить возгорание негерметичными опасными веществами

V případě požáru dodržujte bezpečnostní opatření a použijte vhodné hasicí prostředky. Pamatujte, že pokus o uhašení ohně neuzavřenými nebezpečnými materiály může způsobit nárůst požáru a vytvořit další nebezpečí.

Nebezpečné látky jako benzín, petrolej, alkohol a jiné hořlavé kapaliny nejsou určeny k hašení požárů. Pokusy o použití takových látek k hašení požáru mohou způsobit jeho rozšíření a zvýšení jeho intenzity.

Rovněž se nedoporučuje používat k hašení požáru neuzavřené plynové kanystry, aerosoly nebo jiné nebezpečné látky. Tyto látky mohou být výbušné a způsobit vážné zranění.

Místo toho je třeba v případě požáru použít speciální hasicí zařízení, jako jsou hasicí přístroje nebo požární hydranty. Takové výrobky prošly speciální certifikací a jsou určeny k bezpečnému a účinnému hašení požáru.

Pokud nevíte, jak požár uhasit, neriskujte a okamžitě volejte hasiče. Pamatujte, že bezpečnost by měla být vždy na prvním místě.

Ignorování poplašných zvuků detektoru kouře je neodpustitelné

Když se váš detektor kouře vypne a vydává alarmující zvuky, nemůžete to jen tak ignorovat. Toto chování může mít vážné následky a ohrozit váš život i životy vašich blízkých. V případě požáru záleží na každé vteřině a okamžitá akce vám může zachránit život.

Proč je detektor kouře tak důležitý?

Почему детектор дыма так важен?

Detektory kouře jsou primárním prostředkem varování před nebezpečím požáru. Jsou schopny detekovat přítomnost kouře v místnosti a okamžitě vytvořit zvukový signál, který slouží jako signál k evakuaci. I malé množství kouře může být známkou začínajícího požáru, takže ignorování zvuků detektoru kouře může mít za následek zmeškání důležitého signálu a ztrátu drahocenného času na evakuaci.

Co dělat, když se detektor kouře vypne?

Что делать, если детектор дыма сработал?

Pokud váš detektor kouře vydává alarmující zvuky, měli byste okamžitě provést následující opatření:

  1. Uklidněte se a zachovejte chladnou hlavu. Panika může vést k chybám a zabránit účinné evakuaci.
  2. Zkontrolujte, zda v oblasti není kouř nebo oheň. Pokud uvidíte kouř nebo oheň, okamžitě opusťte oblast. Pokud je vchod nebo průchod zablokován, pokuste se najít jinou únikovou cestu.
  3. Pokud není žádný kouř nebo oheň, zkontrolujte stav baterie v detektoru kouře. Pokud je baterie slabá nebo vyžaduje výměnu, okamžitě ji vyměňte.
  4. Po provedení všech nezbytných opatření kontaktujte místní hasiče a nahlaste událost.
ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat nejlepší akustiku pro váš vůz - srovnání a tipy

Když dojde k požáru, pamatujte, že každá sekunda se počítá. Ignorování zvuků alarmu detektoru kouře může mít katastrofální následky. Potlačte paniku, poslouchejte alarmy a přijměte okamžitá opatření, abyste zajistili svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Neignorujte a nevypínejte detektory kouře, i když to zní otravně.

Не игнорируйте и не выключайте детекторы дыма, даже если это звучит раздражающе

Role kouřových hlásičů by však neměla být podceňována a jejich výkon by neměl být opomíjen. Jsou to přece ti, kteří vám mohou zachránit život a majetek. Ignorování nebo vypínání detektorů kouře je nebezpečná chyba, která může mít tragické následky.

Detektory kouře fungují pomocí senzorů, které reagují na konkrétní úrovně kouře. Zvukový alarm vás upozorní na přítomnost kouře a vybízí k akci. Ignorování signálu může znamenat zmeškání času potřebného k bezpečné evakuaci budovy nebo přivolání profesionálních hasičů.

Měli byste také pamatovat na to, že detektory kouře mohou detekovat požár dlouho předtím, než se plameny stanou viditelnými. To umožňuje rychle jednat, aby se zabránilo šíření požáru a škodám. Vypnutí detektorů kouře může mít nepředvídatelný dopad na bezpečnost v případě požáru, protože bez pomoci detektorů může být zpočátku obtížné určit přítomnost požáru.

Pokud vás pípání detektoru kouře obtěžuje nebo vám překáží v životě, doporučujeme vám najít příčinu a opravit ji, než vypínat samotný detektor. Možná zapomenuté jídlo na sporáku nebo kouření na nevhodném místě je zdrojem neustálé aktivace detektoru. Identifikace a odstranění zdrojů kouře může výrazně zlepšit komfort, zabránit falešným poplachům a udržet detektor v provozuschopném stavu.

Neignorujte a nevypínejte proto detektory kouře, i když je jejich pípání otravné. Udržujte je v chodu a pamatujte, že jsou pro vaši bezpečnost a mohou zachránit životy a majetek. Pokud se detektor neustále spouští, pokuste se zjistit příčinu a přijmout opatření k jejímu odstranění.

Není správné používat správné hasicí prostředky

Неправильно использовать свойственные вещества для тушения

V případě požáru je velmi důležité vědět, které látky lze použít k hašení a kterým se naopak vyhnout. Při nesprávném použití správných hasicích prostředků může dojít k dalšímu šíření požáru a vzniku nebezpečné situace.

Voda by se neměla používat k hašení všech typů požárů

Mnoho lidí věří, že voda je univerzálním prostředkem pro hašení všech druhů požárů. Nicméně není. Například použití vody k hašení elektrického požáru může způsobit úraz elektrickým proudem a zhoršit situaci. Namísto použití vody k hašení elektrického požáru je lepší použít speciální hasicí přístroje určené přímo pro tento účel.

ČTĚTE VÍCE
Dvoutyčový zvedák - princip činnosti, výhody a způsoby použití

Buďte opatrní při používání alkoholu a benzínu

Další chybou, kterou lidé dělají při požáru, je pokus uhasit oheň alkoholem nebo benzínem. Nesmíme zapomínat, že alkohol a benzin jsou samy o sobě hořlavé látky. Použití těchto látek k hašení může způsobit další šíření plamene a vznícení okolních předmětů.

Je důležité si uvědomit, že k uhašení požáru musíte použít speciální hasicí přístroje vhodné pro konkrétní typ požáru. Pokud si nejste jisti správným výběrem hasiva, je lepší zavolat profesionální hasiče, kteří dokážou požár účinně a bezpečně uhasit.

Video:

Omrzlina. Co si musíte zapamatovat a co byste rozhodně neměli dělat. “Pojďme žít zdravě!”

Elektrický skútr požární | Proč skútry hoří? | [HALTEN]

4. prosince Vstup Matky Boží do chrámu. Co nedělat na Úvodu 4. prosince. Tradice a znamení