Na silnicích mnoha měst můžete vidět ošklivé hrboly zvané zpomalovací hrboly. Jedná se o speciální typ policejních zařízení určených ke snížení rychlosti vozidel. I přes jejich zjevnou užitečnost však mnoho řidičů nedbá varovných značek a ignoruje tyto překážky a přejíždí je jedním kolem.

Auta, která jedním kolem přejíždějí zpomalovací hrboly, nejen porušují dopravní předpisy, ale vystavují nebezpečí sebe i ostatní. Zdá se, že z tak malého porušení se může stát tak hrozná věc? Ve skutečnosti však mohou být následky katastrofální.

Při jízdě přes zpomalovač s jedním kolem se vůz stává nestabilním a ztrácí trakci. To může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a nehodě. Navíc takové chování na silnici zvyšuje riziko poruch a opotřebení kol. Také jízda na jednom kole může způsobit nepohodlí cestujícím a poškodit vůz. Obecně platí, že ignorování zpomalovače může vést k vážným problémům.

Proč nemůžete přejet přes zpomalovač jedním kolem?

Proč nemůžete přejet přes zpomalovač jedním kolem?

Jízda na zpomalovačce s jedním kolem je zakázána z několika důvodů:

  1. Bezpečnost. Při přejíždění zpomalovače jedním kolem riskuje řidič ztrátu kontroly nad vozidlem v důsledku nerovnoměrného rozložení zatížení na kola. To může vést k nestabilnímu provozu a nouzové situaci.
  2. Opotřebení pneumatik. Jízda na zpomalovačce na jednom kole má negativní dopad na stav pneumatik. Rovnoměrné rozložení zátěže na kola pomáhá předcházet zbytečnému opotřebení a poškození pneumatik, což přispívá ke zvýšení jejich životnosti.
  3. Legislativa. Podle pravidel silničního provozu musí řidič projet přes zpomalovač se všemi koly umístěnými na stejné nápravě. Nedodržení tohoto pravidla může mít za následek sankce podle dopravních předpisů.

Je důležité pochopit, že správná jízda na zpomalovačích přispívá k bezpečnosti silničního provozu a udržování vozidel v dobrém provozním stavu.

Nebezpečí pro vozidla a chodce

Riziko ztráty kontroly

Když auto projede jedním kolem přes zpomalovač, hrozí ztráta kontroly nad vozidlem. Rovnováha může být narušena, zvláště pokud kolo narazí na bouli v policistovi. To může vést ke ztrátě kontroly a nehodě.

Ohrožení chodců

Přejíždění zpomalovače jedním kolem také ohrožuje chodce. Při takovém manévru si řidič nemusí všimnout chodce, který přechází ulici vedle policisty. To zvyšuje riziko sražení chodce a může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.

ČTĚTE VÍCE
Užitečné tipy – co dělat, když máte defekt pneumatiky a potřebujete zajít do pneuservisu

Aby byla zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního provozu, musíte dodržovat pravidla a jezdit po silnici s respektem ke všem vyvěšeným dopravním značkám a značení. Zpomalovač musí být přejížděn oběma koly vozidla, aby se předešlo možným nehodám a chránily životy.

Možné poškození vozidla

Přejíždění zpomalovače s jedním kolem může způsobit vážné poškození vašeho vozidla. V této situaci jsou možné následující důsledky:

1. Poškození odpružení

Částečné přejetí zpomalovacího prahu může mít za následek silné rázové zatížení odpružení vozidla. To může poškodit tlumiče, pružiny a další součásti odpružení.

2. Opotřebení pneumatik

Když auto projede přes zpomalovač s jedním kolem, dojde k výraznému přetížení tohoto kola. To může způsobit nerovnoměrné opotřebení pneumatik a zkrátit životnost pneumatiky.

3. Deformace těla

Při jízdě přes zpomalovač s jedním kolem dochází k velkým dynamickým zatížením, které mohou vést k deformaci karoserie vozu. To může vést k porušení svarů, prasklin a promáčklin v karoserii.

4. Poškození motoru a převodovky

Při jízdě přes zpomalovač s jedním kolem dochází k ostrým vibracím a nerovnoměrnému zatížení motoru a převodovky vozu. To může vést k poškození součástí motoru, jako jsou uložení motoru, chladiče a součásti převodovky.

Všechny tyto negativní důsledky nejen zhoršují stav vozu a zvyšují riziko nehod, ale také vyžadují vážné finanční náklady na opravy a restaurování vozu. Nejbezpečnějším a nejekonomičtějším řešením je proto zpomalovač zcela projet a využít všechna kola vozu.

Porušení pravidel silničního provozu

Článek 12.12 Pravidla silničního provozu

Статья 12.12 Правил дорожного движения

V souladu s tímto článkem musí řidič vozidla překonat překážky na silnici úplným pohybem kol vozidla jejich horními rovinami. Při jízdě přes zpomalovací hrbol s jedním nebo více koly řidič toto pravidlo poruší, což může vést k nehodě a nouzové situaci.

Článek 12.13 Pravidla silničního provozu

Статья 12.13 Правил дорожного движения

V souladu s článkem 12.13 musí řidič v obtížných silničních a klimatických podmínkách, včetně přítomnosti zpomalovacího hrbolu na silnici, snížit rychlost, aby zajistil bezpečnost silničního provozu. Tím, že řidič projede jedním kolem zpomalovací překážku, nedodržuje toto pravidlo a ohrožuje sebe i ostatní účastníky silničního provozu.

Přejetí zpomalovače jedním kolem je proto porušením pravidel silničního provozu a může vést k nepředvídatelným následkům. Řidiči by měli vždy dodržovat pravidla silničního provozu a být si vědomi překážek na silnici, aby byla zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

ČTĚTE VÍCE
Je možné instalovat LED osvětlení do auta?

Video:

Trest za řízení bez řidičského oprávnění – Rada od právníka

DŮLEŽITÉ! Jak zabijete odpružení na rychlostních nerovnostech

ALGORITMUS ČINNOSTÍ PŘI JÍZDĚ UMĚLÝMI NÁRAZY (rychlovky).