Dopravní značky jsou důležitými prvky silniční infrastruktury, které slouží k zajištění bezpečnosti provozu a orientace účastníků silničního provozu. Plní různé funkce: upozorňují na možná nebezpečí, udávají omezení a zákazy, informují o směrech a vzdálenostech.

Dopravní značky jsou rozděleny do několika skupin podle jejich účelu. Hlavní typy značek jsou: výstražné značky, zákazové značky, směrové značky a informační značky. Výstražné značky upozorňují řidiče na možná nebezpečí na silnici: odbočky, křižovatky, přechody pro chodce atd. Zákazové značky zakazují určité akce na silnici: předjíždění, zastavení, vjezd na vozovku pro určité kategorie vozidel atd.

Směrové tabule slouží k informování účastníků silničního provozu o směrech, vzdálenostech a objektech na vozovce. Upozorňují na rozcestí, odpočívadla, čerpací stanice a další místa, která mohou být pro cestovatele zajímavá. Informační značky se používají k poskytování dalších informací o stavu vozovky nebo k upozornění na konkrétní nebezpečí, jako je úzký most nebo nebezpečné zatáčky.

Typy dopravních značek podle úrovně služeb

Виды дорожных знаков по степени обслуживанности

Dopravní značky podle úrovně údržby jsou rozděleny do následujících typů:

1. Stálé dopravní značky

Stálé dopravní značky jsou instalovány na komunikacích se stálým provozem a nevyžadují další údržbu. Obvykle jsou vyrobeny z odolných materiálů a jsou instalovány ve spolehlivých držákech.

2. Dočasné dopravní značky

Dočasné dopravní značky se používají v případech, kdy se dočasně mění poměry na vozovce v určité oblasti nebo když se na komunikaci provádějí opravné nebo stavební práce. Obvykle se instalují na určitou dobu a vyžadují pravidelnou aktualizaci a údržbu.

3. Osvětlené dopravní značky

Osvětlené dopravní značky jsou vybaveny speciálními světelnými zdroji, které zajišťují jejich viditelnost v noci nebo za špatného počasí. Používají se ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu a obvykle vyžadují další údržbu, aby osvětlovací systémy zůstaly v provozu.

4. Mobilní dopravní značky

Mobilní dopravní značky jsou určeny k dočasnému značení úseků vozovky, například při silničních pracích nebo ohrazení nebezpečných míst na vozovce. Snadno se vyjímají a instalují a nevyžadují neustálou údržbu. Obvykle jsou vyrobeny z lehkého a odolného materiálu.

5. Doplňkové dopravní značky

Další dopravní značky poskytují řidičům další informace a pokyny. Mohou obsahovat další symboly, šipky nebo textové zprávy. Obvykle se přidává k hlavním dopravním značkám a nevyžaduje žádnou další údržbu.

ČTĚTE VÍCE
Jak identifikovat problém s autoventily a identifikovat jeho příznaky sami

Je důležité pamatovat na to, že každý typ dopravního značení vyžaduje pro zachování jeho viditelnosti a funkčnosti určitý stupeň údržby. Pravidelná kontrola a údržba dopravního značení pomáhá zajistit bezpečný a pohodlný silniční provoz.

Udržované dopravní značky

Обслуживаемые дорожные знаки

Takové dopravní značky mohou indikovat přítomnost nejbližší čerpací stanice, autoservisu, hotelu, místa pro dovolenou nebo ukázat směr k různým atrakcím. Pomáhají řidičům snadno se orientovat na silnici a najít potřebné služby.

Typy obsluhovaných dopravních značek:

Типы обслуживаемых дорожных знаков:

  • Značky zobrazující ikonu podniku nebo služby, jako je čerpací stanice, motel, restaurace.
  • Cedule s nápisy označujícími vzdálenost k nejbližšímu zařízení nebo službě.
  • Kombinované znaky obsahující jak obrázek, tak nápis. Například cedule s obrázkem značky pneumatiky a nápisem „Pneuservis“.

Značky údržby mají obvykle světle modrý podklad s bílými symboly a nápisy. Jejich velikost a tvar musí odpovídat normám stanoveným legislativou o dopravních značkách.

Poloudržované dopravní značky

Полуобслуживаемые дорожные знаки

  • Nejčastějším příkladem poloudržované dopravní značky je značka Dej přednost v jízdě. Pokud je tato značka přítomna, jsou řidiči povinni dát přednost v jízdě autům jedoucím po hlavní silnici, ale nesmí zastavit a pokračovat v jízdě.
  • Dalším příkladem poloobslužné značky je značka „Přímý provoz povolen“. Označuje, že řidiči mohou pokračovat rovně po dané silnici, pokud dodržují všechna dopravní pravidla.
  • Dalším příkladem částečně udržované dopravní značky je značka „Zákaz stání od . do . “. Tato značka označuje, že řidiči mají v tomto úseku silnice zakázáno zastavit od určitého času do určitého času.

Poloobslužné značky hrají důležitou roli v bezpečnosti silničního provozu a pomáhají regulovat plynulost dopravy. Správné porozumění a dodržování částečně udržovaných dopravních značek je nutností pro každého řidiče, aby se vyhnul dopravním nehodám a dopravním přestupkům.

Neudržované dopravní značky

Необслуживаемые дорожные знаки

Výhody bezúdržbových dopravních značek:

Преимущества необслуживаемых дорожных знаков:

1. Trvanlivost – takové cedule lze používat po dlouhou dobu bez nutnosti výměny nebo opravy;

2. Úspory – není potřeba pravidelné údržby a výměny umožňuje šetřit peníze a zdroje;

3. Odolnost vůči vnějším vlivům – bezúdržbové cedule nejsou ovlivněny atmosférickými podmínkami jako je déšť, slunce nebo sníh;

Typy bezobslužných dopravních značek:

Типы необслуживаемых дорожных знаков:

1. Dopravní značky – umístěné tak, aby informovaly účastníky silničního provozu o pravidlech a omezeních;

ČTĚTE VÍCE
Jak obejít systém nahrávání videa a skrýt své číslo - je to možné a co říká zákon?

2. Výstražné značky – upozorňují řidiče na možná nebezpečí na silnici;

3. Servisní značky – označují přítomnost servisních zařízení, jako je čerpací stanice, myčka nebo hotel;

Bezúdržbové dopravní značky hrají důležitou roli při zajišťování bezpečnosti a pohodlí provozu. Pomáhají řidičům a ostatním účastníkům silničního provozu orientovat se na silnici a dodržovat pravidla. Je proto důležité udržovat je v dobrém stavu pravidelnou kontrolou jejich viditelnosti a čistoty.

Video:

Obecná lekce na téma Dopravní značky 2023. Recenze jízdenek na téma Dopravní značky.

Dopravní lístky: Povinné dopravní značky

DOPRAVNÍ TEST. Zákaz dopravních značek za 5 sekund!