Dopravní značky jsou speciální značky umístěné na silnicích, které informují řidiče o stavu vozovky, upozorňují na možná nebezpečí a udávají směr jízdy. Jsou jedním z důležitých prostředků k zajištění bezpečnosti silničního provozu a pomáhají regulovat pohyb vozidel.

V závislosti na jejich funkčnosti a zápisu existuje mnoho různých typů dopravních značek. Mohou být informační, varovné, zakazující, ukazující směr nebo sloužit k označení křižovatek a rozcestí na silnicích. Každý z těchto typů má svá specifika a určitá pravidla použití.

Informační cedule slouží k poskytování různých typů informací potřebných pro řidiče, například označující dostupnost blízkých hotelů, čerpacích stanic, parkovišť atd. Výstražné značky vás informují o nadcházejících nebezpečích na silnici, jako jsou zatáčky, ostré zatáčky nebo práce na silnici.

Typy dopravních značek v Rusku

Типы дорожных знаков в России

1. Informační dopravní značky

Informační dopravní značky poskytují řidičům další informace. Mohou indikovat polohu blízkých objektů, jako jsou čerpací stanice nebo hotely, a také upozorňovat na určité změny v dopravní situaci. Tyto značky mají obvykle modrou barvu a piktogramy a text, které pomáhají porozumět sdělení značky.

2. Silniční výstražné značky

2. Предупреждающие дорожные знаки

Dopravní výstražné značky slouží k varování řidičů před nadcházejícími nebezpečími na silnici. Mohou označovat odbočky, chodce, omezení rychlosti a další nebezpečí. Takové značky mají obvykle žlutý trojúhelník s ikonou označující nebezpečí a je bezpodmínečně nutné s nimi dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pokyny značky.

3. Zákazové dopravní značky

3. Запрещающие дорожные знаки

Zákazové dopravní značky označují akce, které jsou na daném úseku silnice zakázány. Mohou zakázat odbočování, překročení rychlosti nebo průjezd určitých typů vozidel, jako jsou nákladní auta nebo jízdní kola. Takové značky mají obvykle červený kruh s piktogramem, který označuje zakázanou akci.

Je důležité pamatovat na to, že každá dopravní značka má svůj specifický tvar, barvu, piktogramy a text, které řidičům pomáhají pochopit její význam a řídit se pokyny.

Výstražné dopravní značky

Предупреждающие дорожные знаки

Dopravní výstražné značky jsou navrženy tak, aby informovaly řidiče o možných nebezpečích na silnici. Varují před různými překážkami, nečekanými situacemi a změnami na silnici, což pomáhá řidičům být pozornější a obezřetnější.

Příklady varovných signálů:

Примеры предупреждающих знаков:

1. Nebezpečná odbočovací značka

Tato značka označuje nebezpečnou zatáčku na silnici, která může být ostrá, slepá nebo jinak představovat riziko pro řidiče. Připomíná řidičům, aby zpomalili a byli připraveni změnit směr.

ČTĚTE VÍCE
Důsledky nalití přebytečného oleje do převodovky - dopad na výkon vozidla a možné problémy

2. Dopravní značka pro chodce

Tato značka upozorňuje řidiče na možný výskyt chodců na vozovce. Obvykle se instaluje na křižovatkách, přechodech nebo jiných místech, kde se chodci mohou setkat s vozidly. Značka připomíná řidičům, aby byli obzvláště opatrní a dali přednost chodcům.

Další příklady varovných signálů:

Другие примеры предупреждающих знаков:

— Značka „Nebezpečný sestup“ označuje přítomnost odchylné trasy nebo prudkého svahu na silnici.

— Značka „Nebezpečí předjíždění“ varuje před nebezpečnými oblastmi předjíždění, jako jsou odbočky, chodci nebo jiné překážky.

Výstražné značky jsou důležitou součástí dopravní signalizace, která pomáhá předcházet dopravním nehodám a zajišťuje bezpečnost silničního provozu. Řidiči by si měli vždy dávat pozor na výstražné značky a podniknout vhodná opatření k jejich bezpečnému projetí.

Zákazové dopravní značky

Zákazové značky na základě barvy

Запрещающие знаки на основе цвета

Zákazové dopravní značky mohou být znázorněny v různých barvách. Jednou z nejčastějších barev takových znaků je červená. Značky s červeným pozadím a bílými symboly nebo písmeny označují, že určité činnosti jsou přísně zakázány.

Příklady zákazových dopravních značek

Примеры запрещающих дорожных знаков

Zde je několik příkladů zákazových dopravních značek:

  • Otočení je zakázáno
  • Zákaz kamionů
  • Autobusová doprava je zakázána
  • Motocykly zakázány

Tyto a další zákazové značky informují řidiče o konkrétních zákazech na silnici. Pochopení a dodržování těchto značek hraje důležitou roli při zajišťování bezpečnosti a správné jízdy na silnicích.

Povinné dopravní značky

Povinné značky přednosti

Tento podtyp příkazových značek se používá ke stanovení přednosti provozu na křižovatkách nebo v jiných situacích. Naznačují účastníkům silničního provozu, kdo má dát přednost v jízdě a v jakém pořadí křižovatkou nebo jiným nebezpečným úsekem silnice projíždět.

Povinné značky omezení rychlosti

Предписывающие знаки ограничения скорости

Tento podtyp povinných značek přikazuje účastníkům silničního provozu dodržovat určitý rychlostní limit. Takové značky označují maximální povolenou rychlost na daném úseku silnice.

Povinné zákazové značky

Предписывающие знаки запрещения

Typickým představitelem tohoto podtypu je znak s obrázkem červeného kruhu a přeškrtnutým obrázkem konkrétní akce, který tvoří lekce pro účastníky hnutí.

Je důležité připomenout, že povinné značky jsou povinné pro všechny účastníky silničního provozu a jejich porušení může vést k pokutě a možným následkům na silnici.

Video:

Druhy dopravních značek a jejich význam.

Lekce 3.1 Dopravní výstražné značky 2023

Dopravní značky pro děti. Svět.