Proces přípravy na cestu zahrnuje nejen tankování a kontrolu hladiny oleje, ale také neméně důležitá opatření, jako je dotažení šroubů na kole. Nedodržení tohoto postupu může mít vážné následky.

Kola automobilu, zejména zadní, jsou při jízdě enormně zatěžována – nesou váhu celého vozu a aktivně se podílejí na řízení. Proto je spolehlivé upevnění kol nedílnou součástí bezpečnosti vozidla.

Nejsou-li šrouby kol správně utaženy nebo jsou příliš volné, hrozí nebezpečí, že se samy povolí. Takový jev může vést nejen k poškození kola a dalších prvků automobilu, ale také vytvořit nebezpečí pro řidiče a cestující.

Proč je důležité dotahovat šrouby kol?

Почему важно затягивать болты на колесе?

Správné utažení šroubů je nezbytné pro zajištění bezpečného spojení mezi kolem a sestavou náboje vozidla. Pokud šrouby nejsou dostatečně utaženy, existuje riziko jejich samovolného uvolnění během pohybu, což vede ke vzniku skrytých mechanických pnutí. To může vést k deformaci šroubů a poškození závitů na části náboje.

Nedodržení doporučeného točivého momentu může také vést k nerovnoměrnému rozložení zatížení na šrouby a náboj, což může způsobit předčasné opotřebení a poškození. Šroub, který není dostatečně utažen, vytváří větší šanci na selhání, což může vést k tomu, že kolo ztratí přilnavost a způsobí nehodu.

Správné utažení šroubů kol je důležitou součástí prevence a údržby vozidla. Mělo by se provádět pravidelně před každou jízdou a po výměně kola. Šrouby musí být utaženy v souladu s doporučeními výrobce vozidla pomocí momentového klíče, který umožňuje přesnou kontrolu utahovací síly.

Je důležité si uvědomit, že utahování šroubů kol je odpovědností řidiče a musí být prováděno opatrně a pozorně. Nedostatečná pozornost tomuto postupu může vést k vážným nehodám a ohrožení nejen života a zdraví řidiče a cestujících, ale i okolních účastníků silničního provozu.

Předcházení nehodám a incidentům

Nejsou-li šrouby kol správně utaženy, může to mít vážné následky včetně nehod a nebezpečí na silnici. Bez ohledu na to, jak malý se zdá, nesprávně utažený šroub může způsobit nebezpečné situace.

Ovládání napnutí šroubu

Aby se předešlo nehodám a nehodám, je nutné pravidelně kontrolovat napnutí šroubů kol. To lze provést pomocí momentového klíče. Správné napnutí šroubů zajišťuje, že je kolo bezpečně připevněno k vozidlu.

ČTĚTE VÍCE
Kdy je lepší vyměnit kabinový filtr - v zimě nebo v létě? Odborníci sdílejí doporučení pro změnu filtrace vzduchu v autě v závislosti na ročním období

Následky nesprávně utažených šroubů

Pokud nejsou šrouby kol dostatečně utaženy, mohou se postupně uvolnit vlivem vibrací a namáhání vozovky. To může způsobit uvolnění kola za jízdy, což obvykle vede k vážným nehodám a ohrožení života.

Kromě toho může nesprávné napnutí šroubů způsobit nerovnoměrné opotřebení pneumatik. To může snížit trakci, zejména v obtížných povětrnostních podmínkách, jako je déšť nebo sníh. V důsledku toho může vůz stále ztrácet trakci a chovat se nepředvídatelně.

Abyste se vyhnuli nehodám a incidentům, je velmi důležité řádně utáhnout šrouby kol a pravidelně kontrolovat jejich napnutí. To by se mělo stát zvykem a měsíčním nebo po každém dálkovém výletu pro všechny majitele automobilů.

Zlepšení bezpečnosti silničního provozu

Nesprávné utažení šroubů kol může mít vážné následky. Pokud nejsou šrouby dostatečně utaženy, může se kolo uvolnit a nečekaně odlétnout za jízdy. To může vést k vážným nehodám se zraněním a je extrémně nebezpečné pro okolní účastníky silničního provozu.

Abyste se takovým situacím vyhnuli a zajistili si maximální bezpečnost na silnici, musíte dodržovat pár jednoduchých pravidel. Za prvé, před každou jízdou musíte zkontrolovat zabezpečení šroubů na kolech. Kontrola by měla být provedena pomocí speciálního klíče, který vám umožní vyhodnotit stupeň utažení šroubu.

Je důležité si uvědomit, že šrouby by měly být do určité míry utaženy. Nedostatečné utažení může způsobit odlétnutí kola za jízdy a přílišné utažení může poškodit závity šroubů nebo dokonce způsobit jejich prasknutí. Proto je udržení optimální úrovně utažení klíčem k bezpečnosti a dlouhému provozu vašeho vozu.

Kromě toho, aby bylo zajištěno spolehlivé upevnění kol, je nutné pod šrouby nainstalovat speciální podložky. Rovnoměrně rozkládají zatížení a zabraňují deformaci ráfku kola. Doporučuje se také pravidelně kontrolovat a vyměňovat šrouby kol, zejména pokud mají viditelné poškození nebo praskliny.

Všechna výše uvedená opatření tvoří celkový balíček ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Jejich dodržování zabrání vzniku mimořádných situací a zajistí bezpečnost života a zdraví motoristů a okolních lidí. Pamatujte, že péče o bezpečnost znamená péči o sebe a ostatní účastníky silničního provozu!

Pravidla pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu
Před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou šrouby kol zajištěny.
Utáhněte šrouby na optimální úroveň
Nainstalujte pod šrouby speciální podložky, aby se zatížení rovnoměrně rozložilo
Pravidelně kontrolujte a vyměňte šrouby s viditelným poškozením nebo prasklinami.
ČTĚTE VÍCE
Jak správně rozmístit dopravní zónu v úzkých dvorech na Ukrajině bez nebezpečí a konfliktů

Zvýšená životnost vozidla

Увеличение срока службы автомобиля

Pravidelná údržba

Регулярное обслуживание

Jedním z klíčových faktorů ovlivňujících životnost vozu je pravidelná údržba. Pravidelné kontroly a výměny spotřebního materiálu pomáhají udržovat mechanismy vašeho vozidla v provozuschopném stavu a předcházejí možným poruchám a poruchám.

Při údržbě se kontroluje osvětlovací soustava, brzdový systém, baterie, pneumatiky a tlak v pneumatikách, vyměňuje se olej a filtry. Pravidelná údržba může také odhalit a předcházet časným známkám závad a problémových oblastí, čímž se zabrání následným nákladným opravám.

Správné používání vozu

Správné používání vozidla také přispívá ke zvýšení jeho životnosti. Doporučuje se dodržovat dopravní předpisy, nepřekračovat povolenou rychlost, postupně nabírat rychlost a plynule brzdit. Vyvarujte se častého náhlého startování a zastavování, protože to vede k opotřebení dílů a zvýšené spotřebě paliva.

Nepravidelné používání vozidla a delší prostoje mohou navíc negativně ovlivnit jeho životnost. Neustálé používání vozidla pomáhá udržovat jeho součásti a systémy v dobrém stavu.

Ochrana před vnějšími vlivy

Защита от внешних воздействий

Prodloužení životnosti automobilu také vyžaduje jeho ochranu před vnějšími agresivními faktory. Sluneční paprsky, srážky, silniční činidla a další škodlivé látky mohou poškodit karoserii a lak. Proto se doporučuje auto pravidelně mýt a nanášet ochranné vosky.

Při parkování auta byste se navíc měli vyhýbat místům s vysokou vlhkostí a sloučeninami soli. Pro zamezení koroze a rzi se doporučuje používat antikorozní prostředky a pravidelně kontrolovat stav karoserie, zda není poškozen.

Zvýšení životnosti vozidla je možným cílem. Pravidelná údržba, správné používání a ochrana před vnějšími vlivy pomáhají udržet spolehlivost a dlouhou životnost vozidla.

Video:

JAK TO ZNÁTE, UŽ NIKDY NEVYVÁŽÍTE SVÉ KOLA BEZ KONTROLY.

Jak vyšroubovat zkažený šroub? Jednoduché řešení!

V jaké situaci může odletět kolo auta?