Hallův senzor je elektronické zařízení, které se používá v různých monitorovacích a řídicích systémech, včetně motorů. Je pojmenován po profesoru Edwardu Hallovi, který jako první popsal fenomén, na kterém je jeho práce založena.

Základní princip činnosti Hallova senzoru je založen na Hallově jevu. Když elektrický proud protéká vodičem v magnetickém poli, dochází k Hallovu jevu – napětí na vodiči nazývané Hallovo napětí.

Hallův snímač se skládá z vodivé desky nebo polovodičového čipu, na kterém jsou vytvořeny kontakty pro připojení k elektrickým obvodům. Když se v okolním prostoru objeví magnetické pole, změní se směr a síla proudu, což ovlivňuje parametry Hallova napětí. Hallův senzor tedy dokáže detekovat přítomnost a charakteristiky magnetického pole.

Princip činnosti Hallova senzoru

Принцип работы датчика Холла

Mezi hlavní součásti Hallova senzoru patří magnet, vodič a Hallův senzor. Magnet vytváří magnetické pole, které působí na vodič. Vodič, který prochází magnetickým polem, je posunut vzhledem ke své rovnovážné poloze vlivem síly vyvíjené magnetickým polem. Hallův senzor je umístěn vedle vodiče a měří změnu magnetického pole, ke které dochází při posunutí vodiče. Tyto změny slouží k určení síly a směru magnetického pole.

Hallovy senzory jsou široce používány v různých oblastech, jako je automobilový průmysl, elektronika, medicína atd. Používají se k měření rychlosti otáčení motorů, řízení polohy a pohybu předmětů, magnetických polí a dalších veličin.

Základní zásady

Základním principem fungování Hallova senzoru je Hallův jev – výskyt rozdílu potenciálů podél jednoho z okrajů desky nebo krystalu v přítomnosti magnetického pole. K tomu dochází v důsledku interakce mezi pohybujícími se elektrony nebo dírami a magnetickým polem.

Když magnetické pole prochází Hallovým senzorem, elektrony nebo otvory v desce se posunou na jednu stranu, čímž se vytvoří náboje opačného znaménka. V důsledku toho se vytvoří elektrické pole, které vede k rozdílu potenciálů mezi dvěma kontakty snímače.

Potenciální rozdíl, ke kterému dochází v Hallově senzoru, je úměrný indukci magnetického pole. To znamená, že při změně magnetického pole se mění i velikost rozdílu potenciálů. Hallův senzor lze tedy použít k měření magnetických polí různé síly.

Hallův snímač je široce používán v různých oblastech, jako je automobilový průmysl, elektronika, lékařství atd. Používá se k měření rychlosti otáčení, polohy, proudu a dalších parametrů souvisejících s magnetickými poli.

ČTĚTE VÍCE
Která manuální převodovka je lepší - 5 nebo 6 rychlostní - srovnání a výběr té optimální
Výhody Omezení
Vysoká přesnost měření Citlivý na okolní magnetická pole
Rychlá odpověď Pro provoz vyžaduje speciální elektronické vybavení
Široký rozsah měření Vyžaduje kalibraci pro zlepšení přesnosti
Spolehlivost a trvanlivost Vysoká cena ve srovnání s jinými typy senzorů

Výhody Hallova senzoru oproti jiným typům senzorů

Преимущества датчика Холла перед другими типами датчиков

Hallův senzor je elektronické zařízení, které využívá Hallův jev k měření magnetických polí. Oproti jiným typům senzorů má řadu výhod:

  • Vysoká přesnost měření: Hallův senzor má vysokou přesnost měření magnetických polí, což umožňuje získat spolehlivá data.
  • Široký rozsah měření: Hallův senzor dokáže měřit magnetická pole v širokém rozsahu, díky čemuž je univerzální a vhodný pro různé aplikace.
  • Odolnost vůči vnějším vlivům: Hallův snímač není ovlivňován vnějšími faktory, jako jsou vibrace, změny teploty nebo vlhkost, což zajišťuje spolehlivý provoz.
  • Malá spotřeba energie: Hallův senzor spotřebovává malé množství energie, což umožňuje jeho použití v bateriově napájených zařízeních s dlouhou životností.
  • Snadná instalace: Hallův senzor se snadno instaluje a připojuje k zařízení bez nutnosti složitých instalačních prací.
  • Nízké náklady: Hallovy senzory mají ve srovnání s jinými typy senzorů nízkou cenu, díky čemuž jsou dostupné širokému spektru spotřebitelů.

Všechny tyto výhody činí Hallův senzor oblíbeným a žádaným v různých oborech, jako je automobilový průmysl, energetika, medicína atd.

Video:

Jak funguje Hallův senzor?

Hallovy senzory

TOHLE NIKDO NEČEKAL! – Hallův senzor z tranzistoru KT315!