Systém suché jímky je důležitým prvkem motoru automobilu, který je zodpovědný za mazání jeho vnitřních částí. V konstrukci motoru zaujímá zvláštní místo a ovlivňuje jeho spolehlivost a životnost. V tomto článku se podíváme na to, jak systém suché jímky funguje, jaké jsou jeho vlastnosti a jaké principy fungování jsou jeho základem.

Hlavním úkolem systému suché jímky je zajistit nepřetržité mazání klikové hřídele a skupiny pístů motoru. Obsahuje olej, který maže části motoru, snižuje tření mezi nimi a zabraňuje zadření nebo poruše. Název „systém suché jímky“ je poněkud zavádějící, protože ve skutečnosti je kliková skříň motoru zcela naplněna olejem, takže nemůže být „suchá“.

Systém suché jímky se skládá z několika hlavních součástí. Patří mezi ně: olejové čerpadlo, olejový filtr, sběrač oleje, kontrolní okénko a systém kanálků a trubek, které cirkulují olej. Olejové čerpadlo je zodpovědné za dodávání oleje do systému a vytváří potřebný tlak. Olejový filtr odstraňuje z oleje různé nečistoty a znečišťující látky a brání jim v pronikání do částí motoru. Sání oleje slouží jako zásobník oleje a zajišťuje jeho stálou dostupnost v systému. Kontrolní okénko slouží k vizuálnímu sledování hladiny oleje a jeho stavu.

Princip činnosti systému suché jímky [Repair Repair]

Принцип работы системы сухого картера [Ремонт Ремонт]

Systém suché jímky se skládá z několika součástí, včetně těsnění dříku ventilů, ventilů, filtrů a potrubí, které zajišťují nepřetržitý tok oleje a vzduchu v motoru.

Hlavním účelem systému suché jímky je odstranit přetlak uvnitř klikové skříně a zajistit správnou cirkulaci oleje v motoru. Když motor běží, olej zvedá ozubená kola a vstupuje do vypouštěcího potrubí oleje, odtud potrubím vstupuje do těsnění dříku ventilu, aby odstranil olej z odtoků motorového oleje. Olej dále prochází odlučovačem oleje, který odděluje kapky vody a další nečistoty, a poté vstupuje do speciální skladovací nádrže.

Systém suché jímky pomáhá zajistit efektivní provoz motoru, zabraňuje opotřebení a poškození jeho součástí. Správný provoz systému suché vany chrání motor před přehřátím a zvyšuje jeho spolehlivost a životnost.

Pokud se vyskytnou problémy se systémem suché vany, doporučuje se kontaktovat odborníka autoservisu pro diagnostiku a opravy. Pravidelná údržba a výměna opotřebovaných částí systému pomůže udržet spolehlivý a trvanlivý provoz motoru vašeho vozu.

ČTĚTE VÍCE
Jaká je hmotnost stohu?

Jak funguje systém suché jímky?

Systém suché olejové vany v motoru hraje důležitou roli při udržování optimální hladiny oleje a chlazení částí motoru. Zabraňuje přehřívání a nadměrnému tření, což následně zvyšuje účinnost motoru a prodlužuje jeho životnost.

Rozdělení prostoru

Hlavním účelem systému suché jímky je oddělit prostor obsahující písty a ojnice od prostoru naplněného olejem.

Přední a zadní část motoru V-twin oddělují speciální těsnění nazývaná mokrá těsnění klikové skříně. Zabraňují pronikání oleje do palivových nebo vzduchových kanálů motoru.

Systém sběru oleje

Systém suché jímky má otvory, které umožňují shromažďování oleje ve sběrném panelu. Sběrné panely jsou instalovány na spodní straně motoru a tvoří prostor klikové skříně.

Těmito otvory protéká olej do sběrných panelů a poté se vrací do olejového čerpadla. Tento proces umožňuje nepřetržitě zásobovat motor olejem a udržovat určitou hladinu, aniž by docházelo k jeho nadměrnému nebo nedostatečnému používání.

Chlazení motoru

Jednou z důležitých funkcí systému suché jímky je chlazení motoru. Když motor běží, generuje velké množství tepla, které musí být odstraněno, aby se zabránilo přehřátí. Systém suché jímky funguje jako chladič, který umožňuje cirkulaci vzduchu kolem spodní části motoru a jeho účinné chlazení.

Neustálá přítomnost oleje v systému suché jímky pomáhá odolávat opotřebení motoru, protože maže pohyblivé části a snižuje tření. Díky tomu systém suché jímky umožňuje motoru pracovat efektivněji a spolehlivěji.

Důležitost pravidelné údržby systému suché jímky

Pravidelná údržba systému suché vany je klíčem k udržení správného výkonu motoru a prodloužení životnosti motoru. Během provozu motoru se v klikové skříni hromadí výfukové plyny a kondenzát, který je nutné shromažďovat a odstraňovat. Pokud není systém suché jímky pravidelně udržován, může se přetěžovat a neplní správně svou funkci, což může v konečném důsledku vést k poruše motoru.

Proč je důležité udržovat suchý systém jímek?

Zanedbaný systém suché jímky může vést k následujícím problémům:

  1. Zvýšená spotřeba oleje. Pokud systém suché jímky neodstraní přebytečný olej z klikové skříně, může se dostat do spalovací komory a spálit se s palivem. To zvýší spotřebu oleje a může vést k nedostatku oleje.
  2. Zhoršený systém mazání. V důsledku nesprávného fungování systému suché vany se může olej kontaminovat a nedostatečně mazat motor. To může způsobit opotřebení a poškození částí motoru.
  3. Zvýšené opotřebení motoru. Systém suché jímky hraje důležitou roli při udržování čistoty oleje a odstraňování nečistot z motoru. Pokud systém nepracuje správně, mohou se hromadit nečistoty, které způsobují zvýšené opotřebení motoru a zkracují životnost motoru.
ČTĚTE VÍCE
Je možné vyměnit nemrznoucí směs za nemrznoucí? Studie ukázala možnost alternativního použití nemrznoucí směsi

Pravidelná údržba systému suché jímky

Pro udržení správné funkce systému suché jímky je nutná pravidelná údržba. Zahrnuje následující činnosti:

  1. Výměna oleje a filtru. Pravidelná výměna oleje pomáhá udržovat motor v čistotě a rychle odstraňuje nečistoty z motoru. Výměna filtru pomáhá udržet olej bez částic, což pomáhá zajistit lepší mazání dílů.
  2. Čištění odlučovače vzduchu. Odlučovač vzduchu hraje důležitou roli při odstraňování přebytečných olejových par z klikové skříně. Čištění a kontrola jeho stavu by měla být prováděna pravidelně, aby nedošlo k ucpání.
  3. Zkontrolujte těsnost systému. Odborná kontrola těsnosti a poškození vašeho systému suché jímky vám umožní včas identifikovat problémy a zabránit jejich rozvoji.

Běžné problémy se systémem suché jímky a jejich opravy

Únik oleje

Утечка масла

Jedním z nejčastějších problémů se systémem suché vany je únik oleje. K tomu může dojít v důsledku opotřebovaného nebo poškozeného těsnění vany nebo těsnění mezi blokem válců a olejovou vanou. Pokud si všimnete, že pod vozem jsou skvrny od oleje, musíte najít zdroj úniku a vyměnit poškozené těsnění. Měli byste také zkontrolovat poškozená místa palety a v případě potřeby ji opravit nebo vyměnit.

Přehřátí motoru

Dalším častým problémem spojeným se systémem suché jímky je přehřívání motoru. Přehřátí může být způsobeno nedostatečnou nebo poškozenou chladicí kapalinou, nesprávným nastavením termostatu nebo problémy s chladicím systémem. Při prvních známkách přehřátí byste měli okamžitě zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny a v případě potřeby ji doplnit. Pokud se přehřívání nezastaví, musíte kontaktovat odborníka, aby provedl diagnostiku a opravu chladicího systému.

Je důležité si uvědomit,že systém suché jímky musí být pravidelně udržován a monitorován. Pravidelná kontrola a včasné opravy mohou pomoci předejít vážnému poškození a prodloužit životnost systému suché vany vašeho vozidla.

Video:

Ventil recirkulace plynu v klikové skříni, struktura a princip činnosti

Zkouška suché jímky

401)) Animace principu činnosti motoru (mazací soustavy) s mým komentářem.