Samořezné šrouby jsou malé a funkční spojovací prvky, které jsou široce používány ve stavebnictví a opravách. Jsou nepostradatelné při instalaci kovových, dřevěných a plastových konstrukcí.

Při výběru a použití samořezných šroubů však vyvstává otázka jejich pevnosti a odolnosti. Jak dlouho vydrží samořezné šrouby? Na tuto otázku není tak snadné odpovědět, protože hodně závisí na různých faktorech, včetně materiálu šroubu, jeho délky, průměru, hlavy a typu závitu.

Existují různé typy samořezných šroubů: se zápustnou hlavou, se šestihrannou hlavou, s ostřejším nebo tupějším hrotem. Také různé parametry samořezných šroubů určují jejich pevnost. Samořezné šrouby s velkými závity a širokou podložkou jsou považovány za nejodolnější, protože mají velkou plochu kontaktu se dřevem nebo kovem.

Jakou váhu unese samořezný šroub? [Dejte si to na test]

Сколько веса выдерживает саморез? [Взять на испытания]

K určení maximálního zatížení, které samořezný šroub vydrží, se provádějí speciální testy. Při tomto testu se samořezný šroub zašroubuje do materiálu, který je typicky reprezentativní pro to, pro co jsou upevňovací prvky určeny. Dále je samořezný šroub postupně zatěžován různými závažími, dokud nedojde k destrukci.

Typ samořezného šroubu Materiál Maximální hmotnost nákladu
Suchá stavební deska dřevo Asi 10 kg
profilová trubka kov Asi 15 kg
Sádrokarton Umělá hmota Asi 5 kg

Zobrazené údaje jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na mnoha faktorech. Mohou se lišit v závislosti na výrobci a kvalitě šroubů a také na stavu materiálu, do kterého jsou šroubovány.

Je důležité si uvědomit, že při výběru samořezných šroubů pro konkrétní projekt je třeba zvážit jeho nosnost. Pokud hmotnost nákladu překročí maximální přípustnou hodnotu, doporučuje se použít pevnější typy spojovacích prostředků.

Nyní, když víte, jakou váhu samořezný šroub unese, můžete si vybrat tu správnou volbu pro své stavební a renovační projekty. Nezapomeňte, že správný výběr spojovacích prvků zajistí spolehlivost a trvanlivost vašich konstrukcí.

Mechanické vlastnosti samořezných šroubů

Механические свойства саморезов

Pevnost samořezných šroubů závisí na několika faktorech, včetně materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, a jejich geometrie. Samořezné šrouby mohou být vyrobeny z různých materiálů, včetně oceli, nerezové oceli a mosazi. Každý z těchto materiálů má své výhody a použití.

ČTĚTE VÍCE
Kolik wattů můžete dát přes 8GA drát?

Jednou z hlavních mechanických vlastností samořezných šroubů je jejich pevnost v tahu. Je určena silou, kterou šroub vydrží před poškozením nebo zlomením. Tato vlastnost je zvláště důležitá při použití samořezných šroubů v konstrukcích, které vyžadují vysokou pevnost a spolehlivost spojení.

Další důležitou mechanickou vlastností samořezných šroubů je jejich odolnost ve smyku. Tato vlastnost určuje, jak bezpečně bude šroub držet spojení v případě horizontálního pohybu nebo vibrací. Silná pevnost ve smyku je důležitá při použití samořezných šroubů v nábytku nebo truhlářství.

Je třeba také poznamenat, že mechanické vlastnosti samořezných šroubů se mohou lišit pro různé velikosti a typy. Například samořezné šrouby s hrubším závitem mají obvykle větší pevnost než samořezné šrouby s jemným závitem.

Typ šroubů Materiál Pevnost v tahu (MPa) Pevnost ve smyku (MPa)
Ocelové šrouby ocel 400-800 200-400
Šrouby z nerezové oceli nerez 700-1000 300-500
Mosazné šrouby Mosaz 300-600 150-300

V tabulce jsou uvedeny hodnoty pevnosti v tahu a pevnosti ve smyku pro některé oblíbené typy samořezných šroubů. Tyto hodnoty jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na konkrétních podmínkách a specifikacích.

Mechanické vlastnosti samořezných šroubů tedy hrají důležitou roli při výběru vhodného typu samořezných šroubů pro konkrétní aplikaci. Správná volba samořezných šroubů zajistí spolehlivé a odolné spojení a sníží riziko poškození nebo uvolnění.

Testování pevnosti samořezných šroubů

Испытания саморезов на прочность

Pro kontrolu pevnosti samořezných šroubů se provádějí speciální testy. Jednou z takových zkoušek je zkouška ohybem.

Zkouška ohybem

Испытание на изгиб

Tato zkouška se provádí za účelem stanovení pevnosti samořezného šroubu při zatížení ohybem. Samořezný šroub je upevněn ve speciálním zařízení, po kterém je na něj aplikováno zatížení, které vytváří ohybový moment.

Zkouška ohybem umožňuje určit pevnost v tahu samořezného šroubu a jeho schopnost odolávat zatížení bez zničení.

Zkouška tahem

Испытание на разрыв

Dalším důležitým typem zkoušky je zkouška tahem. Během této zkoušky je samořezný šroub vystaven postupnému zvyšování zatížení, dokud nedojde k selhání.

Zkouška tahem umožňuje určit maximální zatížení, které samořezný šroub vydrží, aniž by se zlomil.

Testování pevnosti samořezných šroubů umožňuje inženýrům a konstruktérům vybrat vhodné šrouby pro různé aplikace a zajistit bezpečnost a spolehlivost konstrukcí.

ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat nejlepší polštář na spaní – Kompletní průvodce výběrem a péčí o pohodlí při spánku

Video:

Kolik kilogramů může samořezný šroub zašroubovat do sádrokartonu? Rodina Bulatova

Jak dlouho vydrží černý ŠROUB roztržení? Pokus se nezdařil

Je možné připevnit OSB na #šrouby? Test samořezným šroubem.