Trysky jsou zařízení, která se používají v plynových systémech k regulaci průtoku plynu. Hrají klíčovou roli při zajišťování bezpečnosti a účinnosti plynových spotřebičů, jako jsou sporáky, plynové kotle a ohřívače vody. Abyste mohli trysky správně používat a nastavovat, musíte pochopit, co čísla na nich znamenají.

3 číslice na trysce:

Čísla uvedená na tryskách se mohou lišit v závislosti na výrobci a modelu zařízení. Obecně uznávaným schématem je však označení tří číslic. První číslo udává průměr otvoru trysky v milimetrech. Druhé číslo označuje kompresní poměr plynu a třetí je nejdůležitější ukazatel, který je zodpovědný za průtok plynu a může se pohybovat od velmi nízkých po velmi vysoké hodnoty.

Například tryska označená „0.6-2.7-85“ znamená, že průměr otvoru je 0.6 mm, kompresní poměr je 2.7 a průtok plynu je 85 jednotek.

Je důležité si uvědomit, že správný výběr a nastavení trysek závisí na konkrétním modelu plynového zařízení a provozních podmínkách. Nesprávně zvolený proud může vést k neefektivnímu provozu zařízení, zvýšené spotřebě plynu a dokonce k nebezpečné situaci. V případě jakýchkoliv dotazů či pochybností je proto vždy lepší kontaktovat profesionály, kteří vám mohou pomoci se správným nastavením a provozem plynových spotřebičů.

Čísla na tryskách a jejich význam: vše, co potřebujete vědět

Цифры на жиклерах и их значения: все, что вам нужно знать

Jedním z hlavních parametrů proudnic je jejich velikost. Označuje se číslem, které udává průměr otvoru trysky. Například proudnice s číslem 50 má průměr otvoru 0,5 mm a proudnice s číslem 75 má průměr otvoru 0,75 mm. Čím větší číslo, tím větší průměr otvoru a větší propustnost plynu.

Kromě velikosti mohou mít trysky další označení, která označují další vlastnosti. Například písmeno „N“ může označovat proud s neutrálním efektem, který zajišťuje normální míchání plynu a vzduchu. Písmeno „L“ může označovat proud s lineárním efektem, který je určen pro použití v systémech s konstantním tlakem vzduchu. Písmeno “H” může označovat vysoce účinný proud, který je určen pro systémy s nízkým tlakem vzduchu.

Trysky mohou mít také označení udávající typ plynu, pro který jsou určeny. Například „NG“ může znamenat, že proud je určen pro zemní plyn, zatímco „LP“ označuje použití proudu v systémech pracujících na zkapalněný plyn.

ČTĚTE VÍCE
Příčiny sníženého výkonu motoru a způsoby jejich odstranění

Je důležité si uvědomit, že významy a označení na tryskách se mohou lišit v závislosti na výrobci a typu systému. Proto před použitím trysky musíte pečlivě prostudovat její označení a pokyny výrobce.

Číslo na tryskáči Hodnota
25 Průměr otvoru: 0,25 mm
50 Průměr otvoru: 0,5 mm
75 Průměr otvoru: 0,75 mm
N Neutrální efekt
L Lineární efekt
H Vysoký účinek
NG Zemní plyn
LP Zkapalněný plyn

Význam čísel na tryskách: pojďme na to přijít

Значение чисел на жиклерах: разбираемся

Aplikace trysek

Применение жиклеров

Trysky jsou široce používány v automobilech, kde je vyžadováno přesné nastavení průtoku paliva. Jsou instalovány v karburátoru a jsou zodpovědné za dodávku hořlavé směsi do motoru.

Trysky se používají také v průmyslu, zejména v systémech zásobování plynem, pro udržení stability a přesnosti distribuce plynu.

Význam čísel na tryskách

Значение чисел на жиклерах

Čísla, která jsou vyznačena na tryskách, označují průměr otvoru, kterým plyn prochází. Čím větší číslo, tím větší je průměr otvoru, a tedy více plynu prochází tryskou.

Pro výběr správných trysek potřebujete znát spotřebu plynu. Je nutné vybrat trysky s čísly, které budou odpovídat množství spotřebovaného plynu, aby byl zajištěn optimální provoz systému.

Je důležité mít na paměti:

1. Trysky s různými čísly mohou být použity v jednom systému pro plynové kanály různých průměrů;

2. Pro dosažení požadovaného efektu je důležitým faktorem správná instalace trysky;

3. Při výměně trysky musíte být opatrní, abyste nepoškodili závity nebo jiné prvky karburátoru nebo systému přívodu plynu.

V důsledku toho vám pochopení významu čísel na tryskách umožní správně vybrat a nainstalovat tato zařízení, abyste zajistili spolehlivou a účinnou distribuci plynu v systému.

Jak správně interpretovat čísla na tryskách

Как правильно интерпретировать цифры на жиклерах

Čísla na tryskách:

1. Průměr otvoru: Toto je první číslo na trysce a udává průměr otvoru, kterým prochází proud plynu. Čím vyšší číslo, tím větší průměr otvoru a větší průtok plynu.

2. Parametr spotřeby plynu: Toto je druhé číslo na trysce a ukazuje spotřebu plynu v gramech za určitou dobu. Čím vyšší číslo, tím větší spotřeba plynu.

Výklad čísel:

Интерпретация цифр:

Čtení a interpretace čísel na tryskách může být náročné. Pro správnou interpretaci je potřeba referenční tabulka nebo odborný manuál, který umožní korelovat číslo na trysce s požadovanými parametry plynné směsi za konkrétních podmínek.

ČTĚTE VÍCE
Jednoduchý a srozumitelný návod - jak správně používat tempomat na Kia Rio

Výrobci zařízení obvykle poskytují tabulky nebo pokyny, které pomáhají určit vhodný otvor pro konkrétní průtok plynu nebo průtok plynu.

Je důležité si uvědomit, že použití nesprávné trysky může způsobit, že plynový systém nebude správně fungovat a v některých případech může být nebezpečný.

Při interpretaci čísel na tryskách se vždy řiďte doporučeními výrobce nebo se v případě pochybností nebo dotazů poraďte s odborníkem.

Video:

Trysky karburátoru Pekar, MKARZ: Jak určit průměr značením?

Co znamenají ČÍSLA na hlavě šroubu?

Jak vybrat trysku, když neexistuje žádná sada