Moderní vozy jsou vybaveny různými bezpečnostními prvky, jedním z nich je poplašný systém. Chrání vůz před neoprávněným přístupem a případnou krádeží. Režim Valet v zabezpečovacím systému je navržen tak, aby dočasně omezil funkce alarmu v případě předání klíčů od vozu jiné osobě, například při servisu vozu v autoservisu nebo na parkovišti. V tomto článku vám řekneme, jak povolit nebo zakázat režim Valet v alarmu, a poskytneme důležité tipy a triky pro tento postup.

Prvním krokem k aktivaci režimu Valet je vyhledání tlačítka dálkového ovládání alarmu, které je vyhrazeno speciálně pro tuto funkci. Může být umístěn na různých místech v závislosti na modelu auta a typu alarmu. Hledejte tlačítko s nápisem „Valet“ nebo se symbolem klíče.

Pro aktivaci režimu stiskněte tlačítko „Valet“. Obvykle po stisknutí tohoto tlačítka začne indikátor na dálkovém ovladači blikat nebo se rozsvítí červeně. To znamená, že alarm vstoupil do servisního režimu a funkce související se zabezpečením jsou dočasně deaktivovány. Nyní můžete klíče od auta předat někomu jinému s důvěrou, že nebude moci zneužít funkce alarmu.

Chcete-li opustit režim Valet, stiskněte znovu tlačítko „Valet“ na ovládacím panelu alarmu. Indikátor přestane blikat a vrátí se do normálního provozu. V tomto případě se znovu aktivují všechny funkce alarmu.

Je důležité si uvědomit, že režim Valet reguluje pouze funkce alarmu, nikoli celé vozidlo. Další důležité systémy, jako je centrální zamykání, elektrické ovládání oken, vyhřívaná zrcátka a další, budou fungovat bez ohledu na aktivaci nebo deaktivaci režimu Valet. Pokud tedy máte nějaké potíže nebo dotazy ohledně používání alarmu, doporučujeme nahlédnout do návodu k obsluze vozu nebo se poradit s profesionály v této oblasti.

Nyní víte, jak povolit nebo zakázat režim Valet v poplachovém systému. Toto je užitečná funkce, která vám dává větší kontrolu nad bezpečností vašeho vozidla. Používejte jej moudře a buďte si jisti bezpečností svého vozu!

Výhody použití režimu Valet v signalizaci

Servisní režim v poplašném systému poskytuje řadu významných výhod a poskytuje dodatečné zabezpečení vašeho vozu. V tomto režimu funguje alarm ve speciálním režimu, který umožňuje dočasně deaktivovat určité funkce nebo k nim omezit přístup.

ČTĚTE VÍCE
Jak si vybrat mezi jednopístovým a dvoupístovým automobilovým kompresorem - kritéria výběru a srovnání jejich hlavních charakteristik

1. Snadné použití

Režim Valet v systému alarmu poskytuje pohodlí při používání vozu, když jej předáváte parkovacím profesionálům. V tomto režimu můžete omezit přístup k důležitým funkcím, jako je deaktivace nebo aktivace alarmu, otevření zavazadlového prostoru nebo přístup do interní paměti alarmu, čímž je zajištěna bezpečnost vašich osobních údajů.

2. Ochrana před neoprávněným přístupem

Režim Valet vám umožňuje aktivovat další bezpečnostní opatření proti neoprávněnému přístupu do vašeho vozidla. Můžete omezit možnost otevírání dveří nebo nastartování motoru, což pomůže chránit váš majetek.

Je důležité mít na paměti: K aktivaci režimu Valet by mělo dojít pouze v případech, kdy řízení vozidla svěříte třetím osobám, jako je parkování nebo servis.

Pokud máte možnost v alarmu použít režim Valet, poskytujete svému vozu další úroveň bezpečnosti a ochrany.

Jak povolit režim Valet v alarmech?

Chcete-li na svém budíku aktivovat režim Valet, postupujte podle pokynů výrobce budíku. Obvykle se proces povolení režimu Valet provádí pomocí kombinace kláves na klíčence nebo speciálního programu na mobilním zařízení.

Ve většině případů se aktivace režimu Valet provádí následovně:

  1. Ujistěte se, že je vozidlo mimo nebezpečí a na bezpečném místě.
  2. Otevřete dveře řidiče a usedněte za volant.
  3. Vypněte zapalování a otevřete dvířka palivové nádrže.
  4. Zapněte zapalování bez nastartování motoru a zavřete plynová dvířka.
  5. Počkejte několik sekund a stiskněte a podržte tlačítko „Valet“ na klíčence nebo v aplikaci na vašem mobilním zařízení.
  6. Aktivace režimu Valet bude potvrzena zvukovým signálem nebo speciální indikací na klíčence.
  7. Alarm bude nyní deaktivován a vy budete moci používat vůz bez aktivace alarmu.

Pamatujte, že režim Valet je dočasné vypnutí alarmu. Po ukončení používání vozidla nezapomeňte zapnout alarm, abyste zajistili jeho bezpečnost.

Pokud jste zapomněli, jak aktivovat režim Valet na vašem alarmu, nahlédněte do uživatelské příručky vašeho alarmu nebo se obraťte na odborníka, který vám poskytne další informace a pomoc.

Jak deaktivovat režim Valet v poplachovém systému?

Režim Valet v poplachovém systému je navržen tak, aby dočasně deaktivoval klíčové funkce systému, aby umožnil řidičům a personálu údržby přístup do vozu. Pokud však chcete režim Valet v alarmu zcela deaktivovat a vrátit systém do normálního provozu, postupujte takto:

ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat nejlepší reproduktory do auta bez použití zesilovače

1. Vstup do programovacího režimu

1. Вход в режим программирования

Přejděte do režimu programování alarmu. U většiny modelů se to provádí otočením klíčku zapalování v určitém pořadí. Podrobné informace o vstupu do programovacího režimu naleznete v uživatelské příručce alarmu.

2. Deaktivace režimu Valet

Po vstupu do programovacího režimu vyhledejte možnost související s režimem Valet. Obvykle se to nazývá “Valet Mode” nebo “Valet Disable”. Pomocí tlačítek nebo klávesy vyberte možnost deaktivace režimu Valet.

Klíč účinek
1 Povolit zakázat
2 Přepínání mezi možnostmi
3 Ukládání změn

Po výběru možnosti deaktivace režimu Valet uložte změny stisknutím odpovídajícího tlačítka nebo otočením klíčku zapalování.

3. Ukončete režim programování

Ukončete režim programování podle pokynů v uživatelské příručce. To může vyžadovat otočení klíčku zapalování v určitém pořadí nebo provedení jiných akcí.

Po dokončení všech těchto kroků bude režim Valet v alarmu zcela deaktivován a systém se vrátí do normálního provozu. Ujistěte se, že pečlivě dodržujete pokyny v návodu k obsluze vašeho alarmu, protože proces se může lišit v závislosti na modelu a výrobci.

Video:

Jak povolit/zakázat servisní režim z přídavné klíčenky | Alarm Starline A93/A63

Sherkhan 5 Jack. Sherkhan Magikar 5 zzz. Jak odstranit ZZZ.

Tlačítko Valet