Benzín je jedním z hlavních paliv potřebných pro provoz automobilu. Ne každý však ví, že existuje několik druhů benzinu, které se liší oktanovým číslem. Oktanové číslo je ukazatelem kvality benzínu, který určuje stupeň jeho spalování bez detonace. V současné době se na trhu prodává benzín s oktanovými čísly 92, 95 a 98.

Benzín 98 je nejkvalitnější a používá se pro sportovní a vysoce výkonné vozy. Má vysoké oktanové číslo, které zlepšuje výkon motoru, zvyšuje výkon a snižuje emise.

Ne všechny čerpací stanice však nabízejí 98 benzín. Pokud potřebujete natankovat do auta tento druh paliva, existuje několik způsobů, jak jej získat. Prvním způsobem je nákup 98 benzinu na čerpací stanici, kde se prodává. Druhou metodou je smíchání různých typů benzinu za účelem vytvoření konečného produktu s oktanovým číslem 98. To může být užitečné, pokud nemáte přístup k benzinovým stanicím s oktanovým číslem 98.

Jak se vyrábí benzín 98?

Как производят 98 бензин?

1. Ropa nejprve prochází destilačním procesem, kdy se dělí na různé frakce v závislosti na jejich bodu varu. Vysokooktanové složky potřebné pro benzín 98 jsou obvykle v podobném rozmezí varu.

2. Poté dojde k procesu hydrozpracování, který umožňuje odstranit různé nečistoty z ropných produktů a také transformovat molekuly ropy za účelem zvýšení jejich oktanového čísla.

3. Po hydrorafinaci se benzín analyzuje, aby se určilo jeho složení a kvalita. Pokud je na základě analýzy oktanové číslo benzinu 98 nebo vyšší, pak je označen jako „98“.

4. Na konci výrobního procesu benzínu 98 se přidávají speciální přísady, které zlepšují jeho výkon a životnost motoru.

Výroba benzinu 98 je tedy složitý procesní řetězec, který zahrnuje destilaci ropy, hydrozpracování a analýzu benzinu. Výsledkem je vysoce kvalitní a účinné palivo se zlepšenými charakteristikami spalování.

Výrobní proces 98 benzínu

Процесс изготовления 98 бензина

První fází výroby benzínu 98 je příprava surovin. Výroba benzínu 98 je založena na vysoce kvalitních surovinách – benzenu. Benzen se získává z ropy nebo pomocí krakovacího procesu, při kterém se benzen extrahuje z plynového oleje.

Poté se přidá oktanová specifická vrstva. Během tohoto procesu se do benzenu přidává monooktylhliník (MOA), čímž je oktanová formulace ještě stabilnější a účinnější.

ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat perfektní potahy sedadel pro vaše auto

Poté se výsledná směs zpracuje. Pro získání kvalitního benzinu 98 se směs podrobí řízené destilaci, která odstraní zbytkové nečistoty a zlepší vlastnosti benzenu.

Poslední fází výroby benzinu 98 je jeho aktivace a obohacení. Díky speciálním katalyzátorům použitým v tomto procesu je dosaženo vyšší oktanové síly a zlepšeny výkonnostní charakteristiky oktanového složení.

Krok popis
1 Příprava surovin
2 Přidání oktanové specifické vrstvy
3 Zpracování výsledné směsi
4 Aktivace a obohacení

Funkce a účel 98 benzínu

Функции и назначение 98 бензина

Hlavní funkce benzínu 98:

  1. Vylepšená účinnost motoru: Díky vysokému oktanovému číslu poskytuje benzín 98 rychlejší a stabilnější spalování ve válcích motoru. To zlepšuje účinnost motoru a zvyšuje výkon.
  2. Snížení rizika detonace: Detonace neboli klepání je nežádoucí jev, který může nastat při použití nekvalitního paliva nebo za podmínek vysokého tlaku v motoru. Benzín 98 díky svému vysokému oktanovému číslu pomáhá snižovat riziko detonace a zvyšuje spolehlivost motoru.
  3. Ochrana proti opotřebení: Moderní motory vyžadují čisté, vysoce kvalitní palivo, aby správně fungovaly. Benzín 98 obsahuje přísady a přísady, které chrání motor před opotřebením a korozí a prodlužují jeho životnost.

V důsledku toho je benzín 98 optimální volbou pro vozy s vysokými požadavky na palivo. Zajišťuje účinnost motoru, snižuje riziko detonace a chrání před opotřebením, což v konečném důsledku vede k lepšímu výkonu a dlouhé životnosti vozidla.

Video:

Teď koupím všechny hobliny! Tohle je ZLATO, ne odpad!

Je možné naplnit benzín 95 nebo 98 místo 92. Následky. Prostě něco složitého

ACETON do benzínu (NÁDRŽ). Výkon a úspory?