Dobrá přilnavost vozu k povrchu vozovky je důležitým aspektem bezpečnosti silničního provozu. Vytvoření a udržení silné trakce mezi pneumatikami a vozovkou může výrazně zlepšit manévrovatelnost a snížit riziko nehod. Časem se však může trakce zhoršit, což vede k nekontrolovanému klouzání a ztrátě kontroly nad vozidlem. V tomto článku se podíváme na několik příznaků, které vám pomohou určit, kdy je vaše spojka špatná a potřebuje okamžitý servis.

Хорошее сцепление автомобиля со дорожным покрытием - важный аспект безопасности на дороге. Создание и поддержание прочного сцепления между шинами и дорогой может значительно повысить маневренность и снизить риск возникновения аварийных ситуаций. Однако, со временем сцепление может ухудшиться, что приведет к неконтролируемому скольжению и потере управления над автомобилем. В этой статье мы рассмотрим несколько признаков, которые помогут вам определить, когда сцепление становится плохим и требует немедленного обслуживания.

První známkou špatné trakce je zvýšená brzdná dráha. Pokud vaše auto začne znatelně prodlužovat vzdálenost, kterou potřebuje k úplnému zastavení, může to znamenat, že se zhoršila přilnavost mezi vašimi pneumatikami a vozovkou. Můžete to vyzkoušet prudkým brzděním na prázdné silnici. Pokud vůz nezastaví tak rychle jako dříve, je to jasný znak problémů se spojkou.

Первый признак плохого сцепления - увеличенное расстояние торможения. Если ваш автомобиль начинает заметно увеличивать расстояние, которое ему требуется для полной остановки, это может означать, что сцепление между шинами и дорогой ухудшилось. Вы можете протестировать это, затормозив резко на пустой дороге. Если автомобиль не останавливается так быстро, как раньше, это явный признак проблем с сцеплением.

Dalším znakem špatné trakce je ztráta trakce při zatáčení nebo zrychlování na mokré nebo zasněžené vozovce. Pokud máte potíže s udržením kontroly nad vozidlem během těchto manévrů, může to být způsobeno špatnou trakcí. Můžete si všimnout, že vaše kola začnou prokluzovat nebo se zablokovat, což činí vaše vozidlo nepředvídatelným a nebezpečným pro řízení.

Еще одним признаком плохого сцепления является потеря сцепления при проезде поворотов или при разгоне на мокром или заснеженном дорожном покрытии. Если вам сложно поддерживать контроль над автомобилем при выполнении этих маневров, это может быть вызвано плохим сцеплением. Вы можете заметить, что колеса начинают скользить или блокироваться, что делает управление автомобилем непредсказуемым и опасным.

Video:

SELHÁVÁ SPOJKOVÝ PEDÁL.DŮVOD.

JAK ZKONTROLOVAT HYDRO SPOJKU. SELHÁ SPOJKOVÝ PEDÁL

Jak zvednout ☝️SPOJKU!, aby se auto nezastavilo.

ČTĚTE VÍCE
Jak snadno získat půjčku na auto bez jakýchkoli potíží