Automobilové chyby a poruchy jsou tajemným světem, který pro majitele automobilů skrývá mnoho záhad a hádanek. Pokaždé, když se na palubní desce rozsvítí varovná kontrolka, vyvstane mnoho otázek: o jaký druh chyby se jedná, jaký typ poruchy to znamená? Moderní auta však mají obrovský potenciál autodiagnostiky, která dokáže okamžitě dešifrovat chybové kódy OBD2 (On-Board Diagnostics). Náš článek je navržen tak, aby vám pomohl zvládnout tento mystický jazyk a snadno dešifrovat diagnostické kódy.

OBD2 je systém autodiagnostiky vozidla, univerzální protokol schopný detekovat závady na různých součástech vozidla. Chybové kódy OBD2 jsou prezentovány jako sada čísel a písmen a každý znak má svůj vlastní význam a nese informaci o konkrétní poruše. Dekódování těchto kódů vychází z univerzální tabulky P0XXX-P9XXX, kde každý prefix odpovídá konkrétnímu systému vozidla. Jako majitel vozu si musíte uvědomit, že moderní vozy mají mnoho různých součástí, které mohou být zahrnuty do systému OBD2, a proto mohou mít za následek různé hodnoty kódu.

Není však třeba se zastrašovat, protože se správným pochopením chybových kódů OBD2 lze poruchy snadno diagnostikovat a přijmout vhodná opatření. Například kódy P0XXX-P2XXX jsou spojeny s problémy v systému motoru, P3XXX jsou spojeny s problémy s externími součástmi, jako je systém přívodu paliva nebo turbína, a kódy P1XXX-P2XXX jsou spojeny s elektronickými řídicími jednotkami a převodovkou. Obecná tabulka chybových kódů umožňuje rychle určit, ke kterému systému vozidla se chyba vztahuje a jaké kroky je třeba provést.

Doporučujeme vám nahlédnout do uživatelské příručky vašeho vozidla, která obvykle poskytne další informace o dešifrování konkrétních chybových kódů. Kromě toho existuje mnoho online zdrojů, které nabízejí podrobné tabulky s dekódovacími kódy pro různé modely automobilů a výrobce. Pamatujte, že dešifrování chyb diagnostického kódu je důležitým krokem při diagnostice a opravě automobilu, který pomáhá vyhnout se zbytečným výdajům a vyřešit problém vlastními silami. Nebojte se chyb – studujte, staňte se odborníkem a vypořádejte se s nimi sami!

Chyby diagnostického kódu OBD2: co znamenají?

Ошибки диагностических OBD2 кодов: что они означают?

Diagnostický systém vozidla OBD2 (On-Board Diagnostics 2) je určen k testování a monitorování provozu různých systémů a komponentů vozidla. Když dojde k poruše, systém OBD2 zaznamená chybové kódy, které vám umožní určit příčinu problému a provést potřebné opravy.

ČTĚTE VÍCE
Co se stane, když nalijete vroucí vodu do nádržky ostřikovače?

Diagnostické chybové kódy OBD2 jsou alfanumerické kombinace, které jsou přiřazeny každé konkrétní poruše. K dešifrování těchto kódů a určení problému můžete použít speciální skenery nebo programy, které čtou informace z diagnostického konektoru vozidla.

Příklady běžných chyb kódu OBD2:

Примеры распространенных ошибок OBD2 кодов:

 • P0100 – Problémy se snímačem průtoku vzduchu: Chyba okruhu
 • P0420 – Katalyzátor: Pod prahem účinnosti
 • P0301 – Vynechávání zapalování ve válci č.1
 • P0171 – Směs je příliš chudá ve svodu 1
 • P0335 – Snímač polohy klikového hřídele A: Selhání signálu

Každý z těchto kódů označuje specifickou poruchu v systému vozidla. Pokud například vidíte kód P0100, může to být způsobeno problémy se snímačem průtoku vzduchu. Aby však bylo možné přesně určit příčinu poruchy, je nutné provést další diagnostiku.

Jak dešifrovat chybu kódu OBD2 a opravit problém?

Как расшифровать ошибку OBD2 кода и устранить неисправность?

 1. Připojte skener nebo čtečku chybových kódů k diagnostickému konektoru vozidla.
 2. Skener čte chybové kódy, které lze zobrazit na displeji skeneru nebo programu.
 3. Porovnejte přijaté chybové kódy s dekódovací tabulkou, abyste určili příčinu poruchy.
 4. Po zjištění příčiny problému proveďte nezbytné opravy nebo vyměňte díly.
 5. Po opravě znovu připojte skener nebo program, abyste vymazali chybové kódy a zajistili, že byl problém úspěšně vyřešen.

Je důležité pochopit, že dešifrování chyb diagnostického kódu OBD2 je pouze prvním krokem při hledání příčiny poruchy. Pro přesné určení problému a jeho odstranění je nutné provést další diagnostiku nebo kontaktovat specialisty.

Pochopení diagnostických kódů OBD2

Понимание диагностических OBD2 кодов

Diagnostické kódy OBD2 se používají k identifikaci a dešifrování chyb, které se mohou vyskytnout v automobilovém systému. Pochopení těchto kódů pomáhá při diagnostice a opravách vozidel.

Struktura diagnostických kódů

Структура диагностических кодов

Diagnostické kódy se skládají z písmene označujícího typ problému a čtyř čísel označujících konkrétní problém. Písmeno obvykle označuje systém nebo zařízení, ve kterém k chybě došlo:

 • P – Pohonné ústrojí (pohonná jednotka)
 • B – Tělo
 • C – Podvozek
 • U – Networking (síťová technologie)

Čísla za písmenem charakterizují konkrétní problém. Některé kódy začínají nulou, která označuje obecný problém, zatímco jiné kódy začínají číslem 1 nebo 2, což označuje konkrétnější problém.

Dekódování diagnostických kódů

Расшифровка диагностических кодов

K dešifrování diagnostických kódů musíte použít tabulku diagnostických kódů specifickou pro každého výrobce vozidla. Tabulka zobrazuje kódy a jejich popisy, což pomáhá určit příčinu chyby.

ČTĚTE VÍCE
Jednoduché a efektivní způsoby, jak vyčistit klimatizaci doma

Existují dva typy kódů: univerzální a výrobce. Univerzální kódy platí pro všechna vozidla, zatímco kódy výrobců jsou specifické pro určité značky a modely vozidel.

Čtení a resetování kódů

Чтение и сброс кодов

Chcete-li číst chybové kódy a resetovat je, použijte skener OBD2 nebo automobilový skener. Skener je připojen k diagnostické zásuvce vozidla a po provedení určitých příkazů skener zobrazuje chybové kódy, které lze následně dešifrovat pomocí tabulky diagnostických kódů.

Resetování chybových kódů může být užitečné po provedení oprav nebo výměny dílů. Před resetováním kódů se však musíte ujistit, že problém byl vyřešen. V opačném případě se chyba může objevit znovu a bude nutné provést novou diagnostiku.

Pochopení diagnostických kódů OBD2 vám umožní rychle identifikovat a odstranit chyby v systému vozidla. To jsou užitečné znalosti pro majitele a mechaniky, kteří diagnostikují a opravují auta.

Důležitost dešifrování chyb OBD2

Важность расшифровки ошибок OBD2

Problémy, které lze detekovat pomocí OBD2, zahrnují problémy s motorem, zavěšením, převodovkou, brzdovým systémem a dalšími aspekty vozidla. Chyby OBD2 mohou naznačovat triviální problémy, jako je netěsné uzavření plynové nádrže, nebo mohou také znamenat vážné problémy, které vyžadují okamžitou pozornost.

Dekódování chyb OBD2 umožňuje řidičům a autoservisům přesně určit příčiny problému a přijmout rozhodná opatření. Díky těmto informacím může řidič posoudit závažnost problému a rozhodnout se, zda je nutné okamžitě kontaktovat specialisty, nebo zda lze problém odstranit samostatně.

Dekódování chyb OBD2 navíc pomáhá šetřit čas a peníze. Díky znalosti kódu chyby může řidič přesně informovat mechanika o problému, což zkracuje čas na diagnostiku a opravu vozu. Kromě toho vám dešifrování chybových kódů umožňuje vyhnout se zbytečným výměnám a opravám, protože budete schopni určit a odstranit skutečnou příčinu poruchy, a nejen její důsledky.

Video:

Jak používat autoskener OBD2 ELM327? Jak číst chyby a uhasit kontrolu?

Autodiagnostika Toyota

Jaké parametry použít při diagnostice fungujícího vozu?