Instruktor autoškoly je důvěryhodná osoba, která pomáhá lidem naučit se řídit a složit řidičské zkoušky. Co je ale potřeba k tomu stát se takovým instruktorem? Tato profese vyžaduje jak odborné znalosti, tak určité osobnostní kvality.

V první řadě, abyste se mohli stát instruktorem autoškoly, musíte mít řidičský průkaz skupiny B s minimálně 3letou praxí v řízení. To vám umožní procvičit si své řidičské dovednosti a prokázat vaši bezpečnost na silnici. Mnohé autoškoly navíc vyžadují také řidičský průkaz skupiny C, aby mohly školit budoucí řidiče nákladních vozidel nebo autobusů.

Instruktor autoškoly však musí mít kromě technických dovedností i vlastnosti, jako je trpělivost, tolerance, dobré komunikační schopnosti a schopnost jednoduše vysvětlit složité věci. Lektor musí být pozorný a chápavý, schopen přizpůsobit svůj přístup každému žákovi s přihlédnutím k jeho individuálním vlastnostem a potřebám. Kromě toho musí být instruktor dobrý organizátor a mít plánovací schopnosti, aby mohl efektivně strukturovat a vést třídy autoškoly.

Pokud jste si jisti svými řidičskými schopnostmi a cítíte, že na to máte, stát se instruktorem jízdy může být skvělou příležitostí. Práce s lidmi, pomáhat jim učit se novým dovednostem a přispívat k jejich bezpečnosti na silnici – to vše činí z této profese překvapivě důležitou a smysluplnou profesi. Buďte připraveni na neustálé učení a sebezdokonalování, abyste se stali skutečnými profesionály v této oblasti.

Jak se stát instruktorem autoškoly

Как стать инструктором по вождению

Pokud se chcete stát instruktorem autoškoly, musíte projít několika povinnými kroky.

 • Získejte řidičský průkaz skupiny B a minimálně 3 roky praxe v řízení. Bez toho nebudete moci získat instruktorskou licenci.
 • Zaregistrujte se do speciálního výcvikového kurzu pro instruktory autoškol. Obvykle se takové kurzy provádějí v autoškolách, kde můžete získat potřebné znalosti a dovednosti pro výcvik budoucích řidičů.
 • Vezměte si program autoškoly. Budou vám vysvětlena pravidla silničního provozu, základy pedagogiky a metody výuky jízdy.
 • Složit teoretické a praktické zkoušky. Po absolvování kurzu musíte pro získání instruktorské licence absolvovat teoretické a praktické zkoušky.
 • Vyplňte papíry a získejte řidičský průkaz. Po úspěšném absolvování všech požadovaných kroků získáte certifikát a licenci, která vám umožní pracovat jako instruktor.

Stát se instruktorem autoškoly vyžaduje nejen speciální vzdělání, ale i určité osobnostní vlastnosti. Musíte být trpěliví, pozorní, zodpovědní a schopni předávat své znalosti a dovednosti studentům. Důležitými vlastnostmi instruktora autoškoly jsou také dobré komunikační schopnosti a schopnost komunikovat s lidmi.

ČTĚTE VÍCE
Zjistěte cenu nejnovějšího Fiatu 500 a připojte se k revoluci elektrických vozidel s italskou sofistikovaností a ekologickou účinností!

Kromě toho nezapomeňte, že instruktor autoškoly si musí neustále aktualizovat své znalosti a sledovat změny pravidel silničního provozu. Neustálý profesní rozvoj vám pomůže být vyhledávaným specialistou a úspěšně vykonávat svou práci.

Vzdělání a licence

Образование и лицензия

Abyste se mohli stát instruktorem autoškoly, musíte mít odpovídající vzdělání a oprávnění. V Rusku, stejně jako v mnoha jiných zemích, musí instruktoři projít speciálním školením a získat speciální certifikát.

Jedním z hlavních požadavků je přítomnost středního odborného vzdělání. Školení může probíhat na vysokých školách nebo technických školách v automobilovém nebo dopravním oboru. Během výcviku studenti získají znalosti o technické konstrukci automobilu, pravidlech silničního provozu, psychologii jízdy a metodách výcviku jízdy.

Souběžně se vzděláváním musí budoucí instruktor získat oprávnění k řízení vozu kategorie „B“. Jedná se o základní kategorii, která umožňuje řídit osobní vozy. Po obdržení řidičského průkazu jsou instruktoři povinni získat určité množství řidičských zkušeností. Přesný počet let je určen zákony každé země nebo regionu.

Po absolvování vzdělání a získání řidičských zkušeností musí instruktoři absolvovat speciální kurzy, které jsou zaměřeny na získání pedagogických dovedností a znalostí o metodách výuky jízdy. Na konci kurzu dostává instruktor certifikát, který potvrzuje jeho kvalifikaci a způsobilost v oblasti výuky řidičů.

Předpokladem pro to, abyste se stali instruktorem autoškoly, je proto vzdělání a oprávnění. Tyto požadavky mají za cíl zajistit bezpečnost silničního provozu a kvalitní školení budoucích řidičů.

Řidičské zkušenosti a dovednosti

Опыт вождения и навыки

Dovednosti, které musí mít instruktor autoškoly:

 1. Hluboká znalost pravidel silničního provozu a schopnost je vysvětlit a předvést;
 2. Schopnost přijímat rozhodnutí za běhu a přizpůsobit se různým situacím na silnici;
 3. Učební a komunikační dovednosti se studenty různé úrovně vzdělání a věku;
 4. Schopnost klidně a trpělivě vysvětlovat a opravovat chyby žáků;
 5. Učební dovednosti a schopnost vytvořit v autě pohodlné a důvěryhodné prostředí;
 6. Zvláštní opatrnost a přesnost na silnici, přísné dodržování pravidel a zdvořilost;
 7. Vysoká koncentrace a vynikající reakce;
 8. Schopnost pracovat na různých vozidlech, včetně manuálních a automatických převodovek.

Instruktor autoškoly musí neustále zdokonalovat své dovednosti a držet krok s nejnovějšími změnami v dopravních pravidlech. Profese vyžaduje vysokou odpovědnost a seriózní přístup k výcviku mladých řidičů, proto je neustálé vzdělávání a další vzdělávání nedílnou součástí práce instruktora autoškol.

ČTĚTE VÍCE
Podrobné pokyny - instalace videokamery pro záznam dopravních přestupků

Absolvování školení a certifikace

Прохождение обучения и сертификация

Abyste se mohli stát instruktorem autoškoly, musíte projít speciálním školením a získat příslušnou certifikaci.

Prvním krokem je absolvovat kurz autoškoly. Kurzy se budou týkat základních principů výcviku, pravidel silničního provozu a všech potřebných dovedností, které musí mít instruktor.

Výcvikové kurzy probíhají ve specializovaných výcvikových střediscích nebo autoškolách. Školení se mohou zúčastnit osoby, které mají řidičský průkaz a řidičskou praxi na určitou dobu (zpravidla minimálně 3 roky).

V průběhu výcvikového procesu budou probíhat teoretické a praktické hodiny. Během teoretické výuky budou studovány základní principy řidičského výcviku, zaměřené na rozvoj u budoucích instruktorů chápání psychologie učení a rozvoje studentů.

Teoretická část školení

Теоретическая часть обучения

V rámci teoretické části školení se lektoři učí vytvářet plány hodin, volit vhodné metody výuky, analyzovat chyby studentů a navrhovat správná řešení k jejich nápravě.

Dalším důležitým aspektem teoretické přípravy je studium pravidel silničního provozu a jejich vysvětlování studentům. Instruktorům budou sděleny všechny nuance týkající se bezpečnosti silničního provozu a poskytnutí potřebných informací studentům.

Praktická část školení

Практическая часть обучения

Praktická část výcviku zahrnuje instruktáž studentů v autě, jejich doprovod na silnici a předvedení správné techniky jízdy.

Důležitou součástí výcviku je praktická činnost instruktora, která zahrnuje vedení výuky jízdy a hodnocení dovedností žáků.

Po absolvování všech lekcí a úspěšném složení zkoušek dostává instruktor certifikát potvrzující jeho kvalifikaci a způsobilost k vedení výuky jízdy.

Je důležité si uvědomit, že školení a certifikace instruktorů autoškol je proces, který vyžaduje neustálou aktualizaci znalostí a dovedností. Instruktoři musí absolvovat pravidelné opakovací kurzy, aby si aktualizovali své dovednosti a měli přehled o nejnovějších změnách v dopravních předpisech.

Video:

10 minut na seznámení s povoláním instruktor autoškoly

do prdele. student se dostane do hádky s instruktorem +18 #driving schoolavostok Autoinstructor27

První lekce jízdy! Základy řízení [RED Autoškola]