Airbag spolujezdce je jedním z nejdůležitějších prvků bezpečnosti automobilu. V případě nehody může výrazně snížit riziko vážného zranění. Mnoho řidičů a cestujících však neví, jak správně zapnout airbag, nebo někdy ani neví, že ho jejich auto má. V tomto článku vám řekneme, jak zapnout airbag spolujezdce.

Před zapnutím airbagu se ujistěte, že ho vaše auto má. Airbag spolujezdce lze instalovat na přední a/nebo zadní sedadla. Zařízení má obvykle nápis „AIRBAG“ nebo obrázek airbagu. Informace o přítomnosti airbagu naleznete také v návodu k obsluze vašeho vozidla.

Chcete-li aktivovat airbag spolujezdce, zapněte zapalování vozidla. Pak věnujte pozornost kontrolkám na přístrojové desce. Hledejte symbol airbagu, který má podobu obrázku sedící osoby nebo písmene „P“. Pokud kontrolka svítí, airbag spolujezdce je aktivován. Pokud kontrolka zhasne, airbag je vypnutý nebo došlo k poruše v systému.

Jak správně aktivovat airbag spolujezdce?

Как правильно включить подушку безопасности пассажира?

 1. Ujistěte se, že je cestující na sedadle ve správné a bezpečné poloze.
 2. Ujistěte se, že spolujezdec má ruce na kolenou a neopírá se o palubní desku nebo dveře.
 3. Zapněte zapalování vozu a ujistěte se, že se rozsvítí kontrolka airbagu.
 4. Pokud se kontrolka nerozsvítí, zkontrolujte, zda není airbag rozbitý, a požádejte o opravu nebo výměnu servisní středisko.
 5. Po zapnutí airbagu nainstalujte bezpečnostní pás spolujezdce.
 6. Ujistěte se, že pasažér není vystaven během jízdy sundání bezpečnostního pásu.

Správná aktivace airbagu spolujezdce poskytne dodatečnou ochranu a bezpečnost během vaší cesty. Dodržujte tyto pokyny a používejte bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti všech cestujících ve vozidle.

Bezpečnostní pravidla při používání polštáře

Правила безопасности при использовании подушки

1. Nastavení sedadla

1. Регулировка сиденья

Před instalací airbagu je nutné správně nastavit polohu sedadla. Řidič musí sedět vzpřímeně, s opěradlem sklopeným maximálně o 30 stupňů. Kromě toho by měl být sloupek řízení nastaven tak, aby mezi hrudníkem a volantem byl prostor.

2. Instalace dětské autosedačky

2. Установка детского автокресла

Pokud je v autě dítě, je nutné použít dětskou autosedačku, která musí být správně nainstalována na zadní sedadlo. Airbag spolujezdce musí být deaktivován, pokud je autosedačka obsazena dítětem.

Je důležité si uvědomit, že použití dětské autosedačky musí být přiměřené věku a hmotnosti dítěte.

ČTĚTE VÍCE
Alternativní názvy pro snímač klepání – vše, co potřebujete vědět

3. Správná poloha spolujezdce

3. Правильное положение пассажира

Při použití airbagu by měl cestující sedět vzpřímeně s opěradlem sedadla pevně opřeným o záda. Spolujezdec by se v době srážky neměl naklánět dopředu nebo se držet sedadla. Pokud je spolujezdec na předním sedadle, měli byste mít ruce na klíně nebo na volantu.

Všechny předměty musí být navíc zajištěny a uloženy ve speciálních přihrádkách nebo taškách, aby se z nich v případě nehody nestaly létající předměty.

Dodržování těchto jednoduchých pravidel může výrazně zvýšit bezpečnost cestujících při aktivaci airbagu.

Důležité! Každoročně je nutné zkontrolovat stav airbagů a dětských autosedaček a také se řídit doporučeními výrobce vozu pro jejich výměnu.

Kroky k aktivaci airbagu

Шаги по активации подушки безопасности

Krok 1: Připoutej se. Pro nejlepší ochranu se ujistěte, že pás těsně přiléhá k vašemu tělu.

Krok 2: Ujistěte se, že je vaše sedadlo ve správné poloze. Naklonění a vzdálenost od volantu mohou ovlivnit funkci airbagu.

Krok 3: Pozorně si přečtěte pokyny na palubní desce vašeho vozu. Pokyny vám řeknou, jak aktivovat airbag.

Krok 4: Ujistěte se, že spolujezdec na předním sedadle sedí vzpřímeně a je správně připoutaný. Nesprávně umístěný nebo uvolněný bezpečnostní pás může ovlivnit funkci airbagu.

Krok 5: V případě kolize se airbag automaticky aktivuje. Měl by se aktivovat okamžitě, aby se snížilo riziko zranění cestujícího.

Upozorňujeme, že aktivace airbagu se může lišit v závislosti na značce a modelu vašeho vozidla.

Co dělat po aktivaci airbagu?

 1. Okamžitě zastavte vozidlo a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.
 2. V případě potřeby zavolejte záchrannou službu a nahlaste událost.
 3. Dávejte pozor na kouř nebo pachy spáleniny, zvláště pokud je vozidlo zakouřené. Pokud k tomu dojde, okamžitě opusťte vozidlo.
 4. Zkontrolujte sebe a cestující, zda nejsou zraněni. Pokud někdo potřebuje lékařskou pomoc, zavolejte sanitku.
 5. Vyfotografujte a zdokumentujte všechny škody a podrobnosti o nehodě pro budoucí vyšetřování.
 6. Řiďte se pokyny policie nebo jiných služeb, které se dostaví na místo nehody.
 7. Kontaktujte pojišťovnu pro registraci a kontrolu pojistné události.
 8. Nezapomeňte sledovat své zdraví a v případě potřeby se poraďte se svým lékařem.

Pamatujte, že aktivace airbagu může zanechat stopy na vašem vozidle, proto je důležité okamžitě podniknout kroky k nápravě poškození a obnovení jeho bezpečnosti.

ČTĚTE VÍCE
Jak bezpečně nastartovat auto pomocí plynového pedálu - tipy pro majitele automobilů

Video:

Jak deaktivovat airbag předního spolujezdce na Kia Rio / Deaktivovat AIRBAG NA Rio III

Jak vypnout kontrolku AIR-BAG, která svítí? Opět se nedívejte na slabé povahy!

Deaktivace airbagu spolujezdce