Státní poznávací značka je důležitým prvkem identifikace vozidla. Slouží nejen jako jedinečný identifikátor vozu, ale slouží i k identifikaci jeho majitele. Správné připevnění SPZ na auto je nedílnou součástí povinností každého majitele vozu.

Bohužel mnoho automobilových nadšenců podceňuje důležitost správné instalace SPZ na své auto. Ale nesprávně nebo volně připevněná SPZ může vést k řadě problémů, včetně pokut od dopravních strážců a ztráty značky během jízdy.

Aby se předešlo těmto problémům, stanoví předpisy odpovědné za instalaci SPZ určité požadavky na její správné upevnění. V tomto článku se podíváme na hlavní body, které je třeba vzít v úvahu při instalaci SPZ na auto.

Jak připevnit poznávací značku na auto: důležité body

Как закрепить государственный номер на машине: важные моменты

Výběr držáku

Выбор держателя

Při výběru držáku SPZ pro auto musíte vzít v úvahu několik důležitých bodů. Za prvé, držák musí být vyroben z trvanlivého a ekologicky odolného materiálu. Za druhé, musí být bezpečně připevněno ke stroji, aby se číslo nepohybovalo při pohybu nebo řezání. Další důležitou vlastností držáku je jeho estetika a soulad s celkovým designem vozu.

Správná instalace

Правильная установка

Po výběru vhodného držáku SPZ je potřeba jej správně nainstalovat na auto. Nejprve odšroubujte šrouby na držáku a vložte číslo do speciálních otvorů. Poté je třeba utáhnout šrouby tak, aby číslo bylo bezpečně upevněno, ale nebylo přiskřípnuto. Je důležité zajistit, aby číslo bylo vodorovné a nebylo nakloněno.

Kromě správné instalace můžete na držák nalepit průhlednou ochrannou fólii, která ochrání číslo před poškozením a poškrábáním. To je zvláště důležité, pokud bude vůz používán v podmínkách silného mechanického namáhání, například při lovu nebo rybolovu.

Je důležité pamatovat na to, že SPZ na autě musí být vždy viditelná a rozeznatelná z dálky. Správná registrace čísla nejen splňuje zákonné požadavky, ale přispívá také k bezpečnému provozu vozidla a také snadnému čtení čísla inspektory provozu a CCTV kamerami.

Základní požadavky na připevnění SPZ na auto

Основные требования при закреплении госномера на автомобиль

1. Správné místo pro připevnění SPZ

1. Правильное место закрепления номерного знака

Registrační značka musí být připevněna na přední a zadní části vozidla tak, aby byla dobře viditelná pro ostatní účastníky silničního provozu. Na přední části vozu musí být SPZ namontována vodorovně na speciální kovovou desku. Na zádi vozu lze SPZ připevnit buď na speciální tabulku nebo přímo na karoserii vozu.

ČTĚTE VÍCE
Jak zvýšit životnost motoru - faktory, které ji ovlivňují a způsoby, jak ji prodloužit

2. Správná instalace SPZ

2. Правильная установка номерного знака

Registrační značka musí být instalována tak, aby byla rovná a bezpečně připevněna. SPZ nesmí být zkosená, poškozená nebo skrytá jinými prvky vozidla. Registrační značka musí být bezpečně připevněna tak, aby se nemohla uvolnit, když je vozidlo v pohybu.

Je důležité mít na paměti: SPZ nesmí zhoršovat viditelnost řidiče a nesmí zakrývat světlomety, světla nebo jiné prvky vozidla. Při instalaci SPZ se doporučuje zaměřit se na úřední požadavky a doporučení poskytované Státním dopravním inspektorátem.

Proces připevnění SPZ na auto: pokyny krok za krokem

Krok 1: Příprava dokumentů

Шаг 1: Подготовка документов

Před zahájením procesu přidělování čísla státu musíte připravit několik dokumentů:

  1. pas majitele auta;
  2. osvědčení o registraci vozidla;
  3. osvědčení o povolení vozidla k řízení;
  4. osvědčení o pojištění občanské odpovědnosti;
  5. Plná moc (pokud je číslo připojeno k vozu, který nepatří majiteli).

Krok 2: Zakoupení čísla státu

Шаг 2: Покупка государственного номера

Chcete-li na své auto připevnit poznávací značku, musíte ji zakoupit ve specializovaných prodejnách autodílů nebo na poště. Při nákupu čísla věnujte pozornost jeho kvalitě a souladu s GOST.

Krok 3: Nastavení čísla stavu

Шаг 3: Установка государственного номера

Instalace SPZ na auto se provádí následovně:

Krok popis
1 Očistěte povrch, na kterém bude číslo připevněno, od nečistot a prachu.
2 V případě potřeby povrch opláchněte vodou a otřete suchým hadříkem.
3 Číslo lehce zahřejte fénem nebo horkou vodou, aby se lépe tvarovalo při lepení.
4 Opatrně přilepte číslo k povrchu podle pokynů na zadní straně.
5 Přitiskněte číslo na povrch, dokud nebude pevně na místě.
6 Ujistěte se, že je číslo pevně připojeno a zůstává bezpečně na povrchu.

Je důležité pamatovat na to, že SPZ musí být instalována na viditelném místě na zadní a přední části vozidla.

Pokud budete postupovat podle těchto podrobných pokynů, budete moci správně připevnit SPZ na svůj vůz. Poté bude váš vůz plně vyhovovat požadavkům silničního provozu.

Video:

Jak připojit číslo k autu

OKAMŽITĚ ODSTRAŇTE RÁMEČKY, jinak.

Proces výroby čísla stavu