Tankování auta na čerpací stanici je běžný postup všech automobilových nadšenců. Ne každý však ví, jak správně tankovat a vyvarovat se chyb, které mohou negativně ovlivnit výkon motoru. V tomto článku se budeme zabývat správným pořadím doplňování paliva a některými důležitými body, které je třeba zvážit.

Prvním krokem při doplňování paliva do auta je výběr správného benzínu nebo nafty. Možná již víte, jaký typ paliva je pro váš vůz vyžadován, ale pokud máte nějaké pochybnosti, je lepší nahlédnout do uživatelské příručky nebo se poradit s odborníkem. Použití nesprávného typu paliva může způsobit vážné poškození motoru.

Po výběru paliva je důležité auto zaparkovat tak, aby nádrž byla v úrovni tankovacího čerpadla. Poté musíte vypnout motor a vytáhnout klíč ze spínací skříňky. Toto varování zajišťuje bezpečnost při tankování a zabraňuje možným nehodám. Pokud je vaše vozidlo vybaveno systémem Start/Stop, ujistěte se, že je před doplňováním paliva vypnutý.

Pravidla pro tankování auta na čerpací stanici

 • Před tankováním si přečtěte pravidla a pokyny na čerpací stanici. Obsahují důležité informace týkající se bezpečného provozu a požadavků na doplňování paliva do vozidla.
 • Zastavte své auto souběžně s parkovištěm a udržujte odstup od ostatních vozidel. Ujistěte se, že je vůz vypnutý, parkovací brzda je zatažena a výstražná světla jsou vypnutá.
 • Z vozu vystupujte až po úplném zastavení motoru a zatažení ruční brzdy. Dveře otevírejte opatrně, zajistěte bezpečnost ostatních a dodržujte dopravní předpisy.
 • Na čerpací stanici nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Rovněž není povoleno používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení.
 • Kdykoli je to možné, vybírejte čerpací stanice s vyhřívanými tryskami. V zimě to pomůže vyhnout se zamrznutí paliva a rychlejšímu dokončení tankování.
 • Před doplňováním paliva se ujistěte, že je uzávěr plynové nádrže bezpečně uzavřen. V případě potřeby ji otevřete a opatrně nainstalujte čerpací pistoli do palivového prostoru automobilu.
 • Při doplňování paliva nezapínejte motor auta. To je považováno za nebezpečné a může způsobit požár a výbuch.
 • Palivo do auta doplňujte pomalu a opatrně, nepřeplňujte palivovou nádrž. Automatická čerpadla se obvykle vypnou, když dosáhnou určité úrovně.
 • Po doplnění paliva řádně uzavřete uzávěr plynové nádrže a zkontrolujte, zda je bezpečně upevněn.
 • Nezapomeňte zaplatit palivo a získat účtenku. Pečlivě jej zkontrolujte, abyste se ujistili, že jsou informace správné.
 • Po natankování opatrně opusťte čerpací stanici a pokračujte dále až po dokončení bezpečného tankování.
ČTĚTE VÍCE
Podélné střešní ližiny - funkčnost, výhody a význam v automobilovém průmyslu

Dodržování těchto pravidel pro doplňování paliva do auta na čerpací stanici pomáhá zajistit bezpečnost, zabezpečení vozu a spolehlivost jeho výkonu. Buďte zodpovědní řidiči a nezanedbávejte tato doporučení, abyste se vyhnuli problémům na silnici.

Krok 1. Příprava na doplňování paliva

Шаг 1. Подготовка к заправке

Než začnete s procesem tankování auta na čerpací stanici, musíte provést několik přípravných kroků. V první řadě je důležité mít jistotu, že máte dostatek volného času na natankování. Také je dobré si předem ověřit pravidla a požadavky konkrétní čerpací stanice, kam se chystáte.

Kontrola motoru a systémů vozidla

Před odjezdem na čerpací stanici byste se měli ujistit, že všechny systémy vozidla jsou v provozuschopném stavu. Zkontrolujte hladinu paliva v nádrži a ujistěte se, že je dostatečná pro cestu. Zkontrolujte také vozidlo, zda nevykazuje viditelné poškození, jako jsou promáčkliny nebo škrábance, ke kterým mohlo dojít během jízdy. Zkontrolujte funkci všech světel a směrových světel.

Příprava fondů a dokumentů

Подготовка денежных средств и документов

Než půjdete na čerpací stanici, ujistěte se, že máte dostatek peněz na zaplacení pohonných hmot. Připravte si také všechny potřebné dokumenty, jako je řidičský průkaz a pojištění auta, které v případě potřeby ukážete na čerpací stanici. Mějte na paměti, že některé čerpací stanice mohou přijímat pouze platby kartou nebo platebními systémy.

Po dokončení všech těchto příprav budete připraveni navštívit čerpací stanici a natankovat palivo.

Krok 2: Výběr správného paliva

Шаг 2. Правильный выбор топлива

1. Zkontrolujte informace v návodu k použití

1. Проверьте информацию в руководстве по эксплуатации

Prvním krokem při výběru paliva pro vaše vozidlo je zkontrolovat informace ve vaší uživatelské příručce. Výrobci automobilů obvykle doporučují konkrétní typ paliva, který je pro konkrétní model auta nejvhodnější.

2. Zvažte oktanové číslo

2. Учитывайте октановое число

Oktanové číslo paliva udává jeho kompresní poměr před zapálením v motoru. Oktanové číslo je obvykle uvedeno na samotné čerpací stanici. Může se lišit od 87 do 93. Je důležité zvolit palivo s oktanovým číslem doporučeným výrobcem automobilu. Použití paliva s nízkým oktanovým číslem může způsobit klepání motoru.

3. Věnujte pozornost štítku

Každá čerpací stanice musí mít nálepku s údaji o druhu paliva. Věnujte pozornost tomuto štítku a ujistěte se, že zvolené palivo splňuje doporučení výrobce vašeho vozidla.

ČTĚTE VÍCE
Výhody usednutí na místo řidiče - nahraďte pasivitu role spolujezdce aktivitou, kontrolujte situaci na silnici, posilujte řidičské dovednosti, zvyšte flexibilitu v rozhodování a zaručte svou bezpečnost

Výběrem správného paliva pro vaše vozidlo můžete pomoci udržet jeho chod efektivně a prodloužit jeho životnost.

Krok 3. Doplnění paliva do auta

Шаг 3. Заправка автомобиля

Poté, co dorazíte na čerpací stanici a vyberete požadovanou pumpu, je čas natankovat auto. Nejprve se ujistěte, že je motor vozu zastavený a všechna elektronická zařízení a systémy jsou vypnuté. To je nezbytné pro zajištění bezpečnosti během procesu doplňování paliva.

Zvedněte uzávěr plynu a ujistěte se, že je otevřený. Poté zasuňte pistoli do plnicího otvoru na autě. Dávejte pozor, aby pistole těsně zapadla do otvoru.

Při doplňování paliva do auta se dívejte na indikátor na benzínové pumpě. Ukazuje množství natankovaného paliva a částku k zaplacení. Po dosažení požadovaného množství paliva zastavte proces vytažením trysky z plnicího hrdla.

Po dokončení tankování zavřete uzávěr plynové nádrže a ujistěte se, že je bezpečně uzavřen. Zkontrolujte, zda celková částka na účtu pumpy odpovídá částce zobrazené na pokladně nebo terminálu. Pokud dojde k nějaké chybě nebo nesrovnalosti, kontaktujte personál čerpací stanice, aby problém vyřešil.

Pamatujte, že doplňování paliva do vašeho vozidla je citlivý proces a měli byste dodržovat všechna pravidla a bezpečnostní opatření vyvěšená na čerpací stanici a ve vašem vozidle. Po dokončení tankování můžete bezpečně pokračovat v cestě!

Video:

3 NEZBYTNÉ ŽIVOTNÍ HACKY NA TĚSNĚNÍ PALIVA! MUSÍŠ VĚDĚT

Jak nabíjet klimatizaci auta. Plnění klimatizace: pravidla a vybavení pro doplňování!

Jak natankovat auto na čerpací stanici