Zdravý a kvalitní zrak je jedním z důležitých faktorů, které jsou po řidiči vyžadovány. Vždyť právě vidění hraje klíčovou roli při hodnocení situace na silnici, rozpoznávání dopravních značek, aut a rozhodování v extrémních situacích. Je snadné si představit, jaká nebezpečí mohou představovat slabozrací řidiči a jaký dopad to může mít na bezpečnost silničního provozu.

Při získávání řidičského průkazu jsou požadavky na zrak jedním z povinných kritérií, které musí potenciální řidiči splnit. Je důležité poznamenat, že požadavky na vidění se mohou mezi zeměmi a jurisdikcemi mírně lišit, ale obecným pravidlem je mít dostatečně ostrý zrak pro bezpečné ovládání vozidla.

Jaké parametry zraku se testují při získávání řidičského oprávnění? Lékaři vydávající licence v zásadě testují zrakovou ostrost, periferní vidění a barevné vidění. Zraková ostrost, která se obvykle měří ve zlomcích nebo jednotkách, měří, jak jasně řidič vidí předměty na různé vzdálenosti. Periferní vidění neboli výhled do stran je důležitý pro identifikaci všech objektů v zorném poli řidiče. Testuje se vnímání barev, aby řidič správně rozpoznával a četl dopravní značky a semafory.

Základní požadavky na zrak pro získání řidičského oprávnění

Основные требования к зрению для получения водительских прав

Je důležité, aby potenciální řidič dobře viděl na obě oči. Zpravidla by obě oči měly být zdravé a neměly by mít žádné vážné problémy se zrakem. Přesné požadavky se mohou v jednotlivých zemích nebo regionech lišit, ale obecně je jedním z hlavních ukazatelů zraková ostrost.

Zraková ostrost se měří pomocí tabulky Sivtsev-Golovin nebo jiných speciálních testů. Obvykle se vyžaduje, aby potenciální řidič viděl dopravní značky a značení na vzdálenost alespoň do určité vzdálenosti, například 20 metrů. Navíc je nutné mít dobré periferní vidění, aby se předešlo potenciálně nebezpečným situacím na silnici.

Důležitým faktorem je také barevné vidění – schopnost rozlišovat barvy. To je důležité zejména při jízdě po silnicích, kde existují barevné kódy pro různé signály, značky a signalizaci. Některé země mohou vyžadovat testování barevného vidění a v případě zhoršení mohou omezit identitu řidiče.

Kromě toho je velmi důležité mít zorné pole alespoň určité hodnoty. Řidič tak vidí vše, co se kolem něj děje, a reaguje na možná nebezpečí. Nedostatečné zorné pole může způsobit zpoždění reakce nebo neschopnost vidět ostatní vozidla nebo chodce.

ČTĚTE VÍCE
Kde je v autě umístěn světelný senzor?

Obecně platí, že by řidiči měli identifikovat všechny předměty na silnici a chápat jejich význam. To zahrnuje schopnost číst dopravní značky, navigovat na mapě a řídit se pokyny pro alarm. Hlavním účelem požadavků na vidění je zajistit bezpečnost silničního provozu, snížit riziko nehod a zachránit životy.

Požadavky na zrakovou ostrost

Zraková ostrost je dána schopností rozlišovat drobné detaily a obrysy předmětů na různé vzdálenosti. Ve většině zemí je minimální požadovaná hodnota pro obě oči 0,5 (nebo 6/12 na Snellenově stupnici). To znamená, že člověk musí být schopen rozlišit předměty na vzdálenost 6 metrů, které normální vidění dokáže rozlišit na vzdálenost 12 metrů.

V některých případech, kdy je zraková ostrost pod minimální požadovanou hodnotou, může být řidič schopen získat řidičský průkaz s určitými omezeními. Řidič může být například povinen nosit brýle nebo kontaktní čočky. Může také dojít k omezení práva řídit pouze ve dne nebo jen za určitých podmínek.

Poznámka: Každá země má svá vlastní pravidla a požadavky na vidění řidiče. Než požádáte o řidičský průkaz, měli byste si ověřit požadavky ve vaší zemi.

Je důležité mít na paměti, že požadavky na zrakovou ostrost mají svůj účel – zajistit bezpečnost silničního provozu a zajistit, aby řidič byl schopen vidět a reagovat na překážky a situace na silnici.

Požadavky na barevné vidění

Barevný test

Při lékařské prohlídce k získání řidičského průkazu se provádí speciální barevná zkouška. Obvykle se používá stůl Ishinhama, který zobrazuje různé barvy a odstíny. Kandidát je požádán, aby uvedl názvy barev nebo odlišil jednu barvu od druhé.

Výsledky testů

V závislosti na výsledcích testu určování barvy mohou nastat následující výsledky:

Výsledek popis
Normální vidění Pokud uchazeč správně identifikuje všechny barvy a odstíny, je jeho barevné vidění považováno za normální.
Částečné zhoršení barevného vidění Pokud kandidát dokáže identifikovat pouze některé barvy nebo odstíny, je jeho barevné vidění považováno za částečně narušené.
Úplná ztráta barevného vidění Pokud kandidát nedokáže identifikovat žádnou barvu nebo odstín, je jeho barevné vidění považováno za zcela narušené.
ČTĚTE VÍCE
Jak správně a bezpečně připoutat děti do autosedačky, aby byla zajištěna maximální ochrana a pohodlí.

Pokud se u uchazeče zjistí úplný nebo částečný nedostatek barevného vidění, může to být překážkou pro získání řidičského průkazu, protože může mít potíže s rozpoznáním barevných signálů a dopravních značek.

Požadavky na boční vidění

Требования к боковому зрению

Pro získání řidičského průkazu je důležité dobré periferní vidění, které hraje důležitou roli při zajišťování bezpečnosti na silnici.

Minimálně požadované periferní vidění

Minimální požadované periferní vidění je stanoveno v závislosti na pravidlech a předpisech stanovených v každé zemi zvlášť. Obecně platí, že řidiči musí mít normální nebo téměř normální periferní vidění, aby mohli úspěšně provádět manévry a operace na silnici.

Komu se nedoporučuje udělat si řidičský průkaz?

Existují některé zdravotní stavy, které vám mohou bránit v získání řidičského průkazu. Lidem s omezeným periferním viděním může být například zakázáno získat řidičský průkaz. V takových případech se doporučuje poradit se s lékařem nebo specialistou, aby zhodnotil váš zrak a určil vaši způsobilost k řízení.

Význam periferního vidění při řízení

Periferní vidění hraje při řízení důležitou roli, protože řidiči musí být schopni pozorovat okolní provoz a chodce nejen před sebou, ale i ze strany. Nedostatečné periferní vidění může znesnadnit rozpoznání ostatních účastníků silničního provozu a vést k nebezpečným nehodám.

Sečteno a podtrženo, než získáte řidičský průkaz, je důležité otestovat si periferní vidění a ujistit se, že splňuje požadavky na bezpečnou jízdu.

Video:

VAŠE VIDĚNÍ SE IHNED PO PROHLÍŽENÍ ZLEPŠÍ! KONTROLA TABULKY. Jak OBNOVIT A ZLEPŠIT ZRAK

Povolení zraku pro řidičský průkaz

Lékařské potvrzení k řidičskému průkazu již ve třech případech není potřeba!