Ohřívač je nedílnou součástí chladného období, což nám umožňuje vytvořit příjemnou teplotu v místnosti. Před instalací ohřívače je však třeba zvážit několik důležitých bodů. Někdo by si mohl myslet, že ohřívač můžete nainstalovat kamkoli, ale to zdaleka není pravda. Zvláště důležité je vědět, kam topidlo neumisťovat, abyste předešli možnosti požáru nebo poškození majetku.

Nejprve musíte vzít v úvahu minimální vzdálenosti od zdroje tepla k různým objektům. Topidla musí být instalována v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, jako jsou textilie, dřevěný nábytek, papírové předměty atd. Pokud je ohřívač umístěn příliš blízko k takovým materiálům, existuje zvýšené riziko požáru, zejména pokud je provozován po dlouhou dobu na vysoký výkon.

Zadruhé byste se měli vyhnout instalaci ohřívačů ve vlhkých oblastech nebo v blízkosti vodních ploch. Není vhodné instalovat topidla do koupelny, sklepa, garáže nebo na jiná místa s vysokou vlhkostí. Důvodem je riziko zkratu nebo poškození zařízení v důsledku kontaktu s vodou. V takových případech je lepší použít jiné způsoby vytápění, které jsou speciálně navrženy pro práci ve vlhkých podmínkách.

Základní pravidla pro umístění topidel

1. Vhodná vzdálenost od ostatních objektů

Topidla by měla být umístěna v bezpečné vzdálenosti od jiných předmětů, jako je nábytek, závěsy nebo oblečení. Doporučuje se ponechat kolem ohřívače volný prostor alespoň 1-1,5 metru, aby se zabránilo požáru a zajistila se správná cirkulace vzduchu.

2. Vyvarujte se umístění ve vlhkých nebo vzdušných prostorách

Ohřívače by neměly být instalovány v koupelně, venku nebo ve vlhkých prostorách. To může způsobit korozi a poškození ohřívače a může způsobit elektrické nebezpečí.

3. Zkontrolujte stav zásuvky a vodičů

Před instalací ohřívače musíte zkontrolovat stav zásuvky a vodičů. Zajistěte dobré uzemnění a ujistěte se, že vodiče nejsou poškozené nebo v blízkosti vody nebo vlhkosti.

4. Neblokujte ventilační otvory

Ohřívače mají obvykle vestavěné větrací otvory, které pomáhají udržovat normální provoz a zabraňují přehřívání. Neumisťujte ohřívač do blízkosti stěn, nábytku nebo jiných předmětů, které by mohly blokovat proudění vzduchu do ventilačních otvorů.

Je důležité dodržovat tyto pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání ohřívačů. V případě jakýchkoli pochybností nebo problémů se doporučuje poradit se s odborníky nebo výrobci topidel.

ČTĚTE VÍCE
Lze použít vodu z vodovodu v nádržce ostřikovače automobilů - důležité body a doporučení!

Kam v domě či bytě topidlo umístit?

Куда нельзя ставить обогреватель в доме и квартире?

Zde je několik míst, kde nemůžete umístit topení v domě nebo bytě:

Místo Vysvětlení
V blízkosti hořlavých materiálů Ohřívač by neměl být umístěn v blízkosti hořlavých předmětů, jako jsou záclony, nábytek s hořlavým čalouněním, papír a dřevěné předměty. To může způsobit požár.
koupelna Koupelna je vlhké prostředí a umístění topidla tam může být nebezpečné. Voda se může dostat na topné těleso a způsobit zkrat.
V blízkosti vany nebo sprchy Pokud se ohřívač používá v blízkosti van nebo sprch, může dojít ke zkratu nebo se do topného tělesa dostane voda.
V blízkosti plynových a elektrických spotřebičů Ohřívač by neměl být umístěn v blízkosti plynových nebo elektrických spotřebičů, jako jsou sporáky, trouby nebo elektrické panely. Mohlo by dojít k požáru nebo poškození vodičů.
Ve skladu nebo garáži V těchto prostorách se obvykle skladují hořlavé materiály jako hořlavé plechovky nebo laky. Umístění topidla zde může být nebezpečné kvůli nebezpečí požáru.
Na nerovném povrchu Ohřívač musí být instalován stabilně na rovném a pevném povrchu. Instalace na nerovný povrch může způsobit jeho pád a případné poškození.

Pamatujte na tyto zákazy a bezpodmínečně je dodržujte, abyste zajistili bezpečnost ve svém domě nebo bytě během topné sezóny.

Nebezpečná místa pro umístění topidel v koupelně a kuchyni

1. Blízkost vody. Voda a elektřina jsou neslučitelné věci. Proto, Neumisťujte ohřívač přímo nad umyvadlo nebo do sprchového koutu. Ve vlhkém prostředí může i mírně netěsnící topidlo představovat vážné ohrožení života a zdraví.

2. V blízkosti hořlavých materiálů. Ohřívač, zejména pokud běží na plyn nebo používá otevřený plamen, by měl být držen mimo dosah hořlavých materiálů, jako jsou závěsy, plynové láhve, hadry atd. Buďte opatrní a Neumisťujte ohřívač do blízkosti kuchyňských utěrek nebo jiných hořlavých předmětů.

3. Být v šikmém úhlu. Při instalaci ohřívače je nutné zajistit, aby to horizontální pozice. Naklonění nebo křivá poloha zařízení může způsobit jeho přehřátí a požár. V tomto případě, Neumisťujte ohřívač na vratké povrchy nebo šikmo..

4. Ve stísněných místech. Pro bezpečný provoz ohřívače je nutné zajistit volný přístup vzduchu k jeho tělu a topným tělesům. Proto, Neumísťujte ohřívač na stísněné police, úzké výklenky nebo těsné skříňky. Nesprávné větrání může způsobit přehřátí zařízení a požár.

ČTĚTE VÍCE
V jakých situacích má revizor právo vyzvat cestující, aby vystoupili z vozu?

Dodržování těchto jednoduchých pravidel vám pomůže vyhnout se možným nebezpečím při instalaci topidel v koupelně a kuchyni. Pamatujte, že bezpečnost by měla být vždy na prvním místě.

Zákaz instalace ohřívačů na otevřených prostranstvích nebo v blízkosti vody

Запреты по установке обогревателей на открытых площадках или вблизи воды

Instalace ohřívačů na otevřeném prostranství nebo v blízkosti vody může být nebezpečná. Pro vaši bezpečnost a pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem dodržujte následující opatření:

  • Neinstalujte topidla na venkovní terasy, balkony nebo jiné venkovní plochy, zvláště pokud jsou vystaveny povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh nebo silný vítr.
  • Nepokládejte ohřívače na mokré nebo vlhké povrchy. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo úrazu elektrickým proudem.
  • Neinstalujte ohřívače v blízkosti bazénů, fontán, rybníků nebo jiných vlhkých prostor. Pokud se do zařízení dostane voda, může to způsobit zkrat nebo požár.
  • Neumisťujte topidla do blízkosti van, sprch, saun nebo jiných míst s vysokou vlhkostí. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
  • Neumísťujte topidla pod stromy nebo nad suchou vegetaci. Vysoké teploty mohou představovat nebezpečí požáru.
  • Nenechávejte ohřívače bez dozoru a nedovolte dětem, aby je používaly bez dozoru dospělé osoby.

Dodržování těchto zákazů pomůže předejít nehodám a zajistí bezpečnost při používání topidel.

Video:

Ohřívače akvárií: co to jsou a jak je správně nainstalovat

Topidlo Tepleko po 2 letech // Reakce na komentáře

PALIVOVÉ DŘEVO JIŽ NEKUPUJEM! Utrácím POUZE 20 rublů denně NA VYTÁPĚNÍ DOMU | RUF #53