První věc, kterou je třeba poznamenat, je, že ve většině zemí je instalace katalyzátoru povinným požadavkem pro automobily. Důvodem je skutečnost, že katalyzátor snižuje emise škodlivých látek do atmosféry a pomáhá plnit ekologické předpisy. Většina vlád má přísné zásady boje proti znečištění ovzduší a uděluje pokuty za jízdu bez katalyzátoru.

Existují však určité výjimky. V některých případech jsou od povinné instalace katalyzátoru osvobozena auta starší určitého roku výroby. V některých zemích existuje také možnost získat zvláštní povolení k provozu vozu bez katalyzátoru, jde však o vzácný a složitý postup, který vyžaduje zdůvodnění a poskytnutí přesvědčivých argumentů.

Povinný katalyzátor na autech v Rusku

Обязательность катализатора на автомобилях в России

Provozní vozidla musí být dle Dopravního řádu Ruské federace vybavena katalyzátory emisí, které splňují požadavky GOST 11259. Při registraci vozidla u Státního inspektorátu bezpečnosti provozu a při technické prohlídce je třeba vzít v úvahu přítomnost katalyzátoru a jeho je třeba zkontrolovat funkčnost.

Absence nebo porucha katalyzátoru může mít za následek pokutu nebo dokonce odebrání registračních dokumentů pro auto. Nesprávná funkce katalyzátoru může vést k nadměrným emisím škodlivých látek a znečištění životního prostředí.

Jak poznáte, že existuje katalyzátor?

Как узнать о наличии катализатора?

Přítomnost katalyzátoru na autě lze rozpoznat podle speciálního označení, které se aplikuje na těleso katalyzátoru. Toto označení obsahuje informace o jeho typu, výrobci a čísle dílu. Kromě toho může být katalyzátor označen odpovídajícím symbolem v technickém průkazu vozidla.

Co dělat, když selže katalyzátor?

Что делать при неисправности катализатора?

Pokud katalyzátor selže, musí být vyměněn za nový. Katalyzátor musí být vyměněn v servisním středisku nebo v autorizovaném servisu, který má potřebná povolení.

Přerušení Pokuta
Nedostatek katalyzátoru 5000 rublů
Nefunkční katalyzátor 2000 rublů

Zjistíte-li, že katalyzátor je vadný nebo chybí, doporučuje se okamžitě kontaktovat servisní středisko a vyměnit jej nebo obnovit. Splnění požadavků na povinnou přítomnost a provozuschopnost katalyzátoru je tedy nejen zákonnou povinností, ale také měřítkem ekologické bezpečnosti.

Pravidla pro použití katalyzátoru na silnicích

  1. Povinná instalace katalyzátoru. Podle zákona je ve většině zemí instalace katalyzátoru povinná u automobilů s benzínovými a naftovými motory. Majitelé takových vozů jsou tedy povinni instalovat a pravidelně udržovat katalyzátory.
  2. Používejte pouze certifikované katalyzátory. Při nákupu a instalaci katalyzátoru musíte věnovat pozornost jeho certifikaci. Certifikovaný katalyzátor splňuje určité normy kvality a bezpečnosti.
  3. Zákaz nezávislých změn a úprav katalyzátoru. Uživatelům je zakázáno, aby sami upravovali nebo upravovali katalyzátor, protože to může narušit jeho výkon a vést k nesprávnému čištění výfukových plynů.
  4. Pravidelná údržba katalyzátoru. Pro zajištění optimálního výkonu katalyzátoru se doporučuje pravidelná údržba. Při procesu údržby se kontroluje stav a účinnost katalyzátoru a také se čistí od nahromaděných usazenin.
  5. Podle potřeby vyměňte katalyzátor. Pokud se katalyzátor porouchá nebo selže, musí být vyměněn za nový. Použití vadného katalyzátoru může vést k porušení ekologických norem a negativně ovlivnit provoz motoru automobilu.
ČTĚTE VÍCE
Důležitý průvodce – způsoby, jak dobít airbag v autě jednoduchými a účinnými metodami

Dodržování pravidel pro používání katalyzátorů na silnicích je důležitým krokem k ochraně životního prostředí a snižování škodlivých emisí do atmosféry. Bez ohledu na to, zda je instalace katalyzátoru povinná nebo dobrovolná, použití tohoto zařízení pomáhá zlepšit situaci životního prostředí a snížit znečištění ovzduší.

Možné penalizace za chybějící katalyzátor

Возможные наказания за отсутствие катализатора

V Rusku existuje regulační odpovědnost za absenci katalyzátoru na autě. Občané, kteří toto pravidlo poruší, mohou být potrestáni v souladu s platnou legislativou.

Správní sankce

Административные наказания

V souladu s článkem 12.19 zákoníku o správních deliktech Ruské federace může být nepřítomnost katalyzátoru uznána jako správní delikt.

Správní sankce, včetně pokut, mohou být uvaleny na majitele vozidel, která nemají katalyzátor. Pokuty se mohou lišit podle oblasti a místních pravidel a předpisů.

Technické prohlídky a registrace

Технические осмотры и регистрация

Absence katalyzátoru může také ovlivnit kontrolu a registraci vozidla. Podle norem stanovených dopravní policií musí být vozidla vybavena katalyzátorem, aby splňovaly ekologické požadavky.

Pokud katalyzátor chybí, vozidlo může být shledáno nevyhovujícím a nemusí být schopno projít kontrolou nebo být registrováno.

Aby byl dodržen zákon a předešlo se případným sankcím, doporučuje se na vůz nainstalovat a udržovat provozuschopnost katalyzátoru.

Video:

Jak si ZKAZIT NAFTU LEVÝM FILTREM ČÁSTIC? Hloupá DIAGNOSTIKA + ROK MUČENÍ jako dárek!

3 CHYBY PŘI DEMONTÁŽI KATALYZÁTORU – ZABÍJENÍ MOTORU A VÝFUKU (LADA VESTA GRANTA FL KIA RIO 2022)

JAK IDENTIFIKOVAT ucpaný katalyzátor | Příznaky selhání KATALYZÁTORU #1