Hydraulický systém je důležitou součástí mnoha mechanismů a strojů, které využívají hydraulický převod k pohybu a provádění různých operací. Abyste zajistili, že váš hydraulický systém bude fungovat spolehlivě a bez poruch, je důležité jej řádně udržovat a provádět pravidelnou údržbu.

Jedním z důležitých aspektů údržby hydraulického systému je používání správného oleje. Olej v hydraulickém systému plní několik klíčových funkcí, jako je mazání, chlazení a ochrana proti korozi. Je však důležité pochopit, že olej použitý v motoru nelze obecně použít v hydraulickém systému bez předchozího doporučení a schválení výrobce.

Při výběru oleje pro hydraulický systém je nutné vzít v úvahu doporučení výrobce a požadavky na provozní prostředí. Špatná kvalita nebo nesprávně zvolený olej může způsobit poruchu hydraulického systému, špatný výkon a poškození součástí systému.

Kontrola kompatibility motorového oleje s hydraulikou

Проверка совместимости моторного масла с гидравликой

Prvním krokem k ověření kompatibility vašeho motorového oleje s vaším hydraulickým systémem je prostudování uživatelské příručky vašeho zařízení nebo konzultace s výrobcem. Mohou udávat speciální požadavky nebo doporučení pro výběr oleje.

Chcete-li zkontrolovat kompatibilitu motorového oleje s hydraulikou, můžete provést následující kroky:

 1. Vyhodnoťte viskozitu motorového oleje. Hydraulické systémy obvykle vyžadují speciální hydraulické oleje o určité viskozitě. Zkontrolujte, zda viskozita motorového oleje odpovídá specifikovaným požadavkům.
 2. Ujistěte se, že motorový olej splňuje požadavky na aditiva. Hydraulické oleje během provozu často expandují a mohou být přítomny zvýšené teploty. Při použití nesprávného oleje s nesprávnými přísadami mohou nastat problémy včetně pěnění a oxidace oleje.
 3. Zkontrolujte, zda motorový olej neobsahuje agresivní přísady, které by mohly poškodit hydraulický systém. Některé motorové oleje obsahují přísady, které mohou být neslučitelné s materiály používanými v hydraulických systémech.
 4. Zvažte prostředí, ve kterém bude hydraulický systém používán. Pokud bude systém pracovat v podmínkách vysoké vlhkosti, nízkých nebo vysokých teplot, motorový olej musí splňovat tyto podmínky, aby se předešlo problémům nebo poruchám.

Je důležité pochopit, že nalití nesprávného oleje do hydraulického systému může způsobit vážné poškození a snížení výkonu. Proto se doporučuje vždy před použitím oleje zkontrolovat kompatibilitu oleje s hydraulikou.

Analýza hlavních rozdílů mezi motorovým olejem a hydraulickou kapalinou

Složení a vlastnosti motorového oleje

Состав и признаки моторного масла

Motorový olej je určen k mazání spalovacího motoru. Má následující hlavní vlastnosti:

 • Motorový olej se skládá ze základového oleje a balíčku aditiv;
 • Poskytuje mazání, chlazení a ochranu motoru;
 • Olej musí být stabilní při vysokých teplotách;
 • Motorový olej má vysokou viskozitu a hustotu, takže nevytéká a dobře maže díly motoru.
ČTĚTE VÍCE
Kde se vyrábějí vozy Porsche - země a tajemství globální automobilky

Složení a vlastnosti hydraulické kapaliny

Состав и признаки гидравлической жидкости

Hydraulická kapalina je kapalina používaná v hydraulických systémech k přenosu síly a energie. Má následující vlastnosti:

 • Hydraulická kapalina se skládá ze základního oleje a aditiv, jakož i systému aditiv;
 • Poskytuje přenos síly a řízení v hydraulických systémech;
 • Hydraulická kapalina musí být stabilní při vysokém tlaku;
 • Má nízkou viskozitu a hustotu, aby se minimalizovalo tření a zajistil účinný přenos energie.

Nyní, když znáte základní rozdíly mezi motorovým olejem a hydraulickou kapalinou, vyhněte se nejasnostem a volte a používejte maziva pro své zařízení správně.

Důsledky nalévání motorového oleje do hydrauliky

Последствия залития моторного масла в гидравлику

Nalévání motorového oleje do hydrauliky může vést k vážným následkům, jak pro hydraulický systém, tak pro celý mechanismus jako celek. To je způsobeno rozdíly ve vlastnostech a účelu těchto dvou typů olejů.

Nejprve je třeba poznamenat, že motorový olej a hydraulický olej mají různé viskozity a chemické složení. Motorový olej je speciálně vyvinutý pro mazání spalovacích motorů a má určité vlastnosti, jako je odolnost proti vysokým teplotám a antikorozní ochrana. Hydraulický olej se na druhé straně používá k přenosu síly v hydraulickém systému a musí mít jedinečné vlastnosti, jako je nízká viskozita a vysoká odolnost proti stlačení.

Když se motorový olej dostane do hydrauliky, může to způsobit několik vážných problémů. Za prvé, různé chemikálie přítomné v motorovém oleji mohou interagovat se složením hydraulického oleje a způsobit jeho degradaci. To může vést ke ztrátě jeho základních vlastností, jako jsou mazací a antikorozní vlastnosti.

Za druhé, motorový olej může způsobit problémy s hydraulickým systémem. Viskózní motorový olej může snížit výkon systému v důsledku zvýšeného tření mezi pohyblivými částmi a zvýšené viskozity kapaliny. Navíc jeho přítomnost může způsobit ucpání potrubí a filtrů systému, což může vést k jeho poruše a selhání provozu.

Kromě toho může nalévání motorového oleje do hydrauliky vést ke zvýšeným nákladům na opravy a výměnu zařízení. Když dojde k poruše hydraulického systému v důsledku použití nekompatibilních olejů, jsou nutné komplexní opravy nebo výměna více komponent systému, což může výrazně zvýšit náklady na čas a zdroje.

Výsledky

Následky vylití motorového oleje do hydrauliky mohou být mimořádně vážné a mohou vést k poruše hydraulického systému a také ke zvýšení nákladů na jeho opravu nebo výměnu. Je důležité vždy používat správný hydraulický olej, sledovat jeho stav a vyvarovat se vnášení nevhodných olejů do systému.

ČTĚTE VÍCE
Místo výroby Renault Sandero pro Ukrajinu - montážní linky, země a závod, kde se montuje oblíbený vůz

Doporučení pro výměnu oleje v hydraulickém systému

Рекомендации по замене масла в гидравлической системе

Než začnete s výměnou oleje, měli byste věnovat pozornost následujícím doporučením:

 • Zkontrolujte doporučení výrobce hydraulického systému pro výměnu oleje. Pokyny by měly obsahovat doporučení pro typ oleje, intervaly výměny a specifikace;
 • Před výměnou zkontrolujte hladinu oleje v systému. Olej musí být čistý a dostatečný pro normální provoz systému;
 • Používejte pouze typ a druh oleje doporučený výrobcem. Použití nesprávného oleje může způsobit selhání a poškození systému;
 • Před výměnou oleje proveďte nezbytné předběžné práce, například vypněte systém a ujistěte se, že není žádný tlak;
 • Používejte speciální nástroj určený pro vypouštění a plnění oleje. Zabraňte vnesení cizích předmětů a nečistot do hydraulického systému;
 • Při výměně oleje vyměňte také filtr nebo jej odpovídajícím způsobem vyčistěte;
 • Po výměně se ujistěte, že hladina oleje je správná. V případě potřeby přidejte chybějící množství oleje;
 • Dodržujte pravidelné výměny oleje v souladu s doporučeními výrobce. Neodkládejte výměnu po dlouhou dobu;
 • Po výměně oleje zkontrolujte, zda hydraulický systém normálně funguje a zda nedochází k únikům.

Dodržování těchto pokynů zajistí správný výkon a dlouhou životnost vašeho hydraulického systému.

Video:

CO SE STANE, KDYŽ DÁTE PŘEVODOVÝ OLEJ DO MOTORU A MOTOROVÝ OLEJ DO MANUÁLNÍ PŘEVODOVKY

Jak správně odvzdušnit systém posilovače řízení po opravě?

POKUD SI TOHLE všimnete, NALÉHAVĚ PŘEJDĚTE NA HUSTÝ OLEJ