Technická kontrola je jedním z nejdůležitějších postupů pro majitele automobilů. Pomáhá nejen potvrdit shodu vozidla s bezpečnostními a ekologickými požadavky, ale je také nezbytným předpokladem pro registraci vozidla. Jedním z klíčových aspektů úspěšného absolvování technické kontroly je přítomnost filtru pevných částic, který reguluje emise škodlivých látek do ovzduší.

Filtr pevných částic (DPF) navržený ke snížení emisí škodlivých částic, jako jsou saze a nanočástice, které vznikají při spalování motorové nafty. Tento filtr je instalován na většině moderních dieselových vozů a podle platné legislativy je povinným prvkem pro absolvování kontroly.

Existují však určité výjimky, kdy můžete projít kontrolou bez filtru pevných částic. Za prvé, pokud bylo vozidlo vyrobeno v továrně bez nainstalovaného filtru pevných částic, pak přítomnost tohoto prvku není nutná. Za druhé, pokud byl vůz původně vybaven filtrem pevných částic, ale byl fyzicky odstraněn (například v důsledku úprav nebo výměny za jiný systém), pak může takový vůz projít kontrolou bez filtru pevných částic.

Technické požadavky na absolvování kontroly

1. Obecné požadavky:

 • Vlastnictví potřebných dokumentů, včetně pasu vozidla a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
 • Mějte jasné a čitelné registrační značky.
 • Žádné viditelné poškození, praskliny nebo deformace karoserie.
 • Kontrola brzdového systému a jeho výkonu.

2. Technický stav motoru:

2. Техническое состояние двигателя:

 • Potřeba motoru v autě.
 • Žádné úniky oleje, nemrznoucí kapaliny a jiných kapalin.
 • Provoz všech systémů a komponentů motoru, včetně systému zapalování, energetického systému a chladicího systému.
 • Výkon a provozuschopnost tlumiče výfuku.

3. Technický stav odpružení:

 • Žádné opotřebení dílů odpružení a tlumičů.
 • Běžné jízdní vlastnosti vozu.
 • Řízení je v dobrém funkčním stavu.

4. Elektrické vybavení:

 • Obsluha základních systémů a zařízení včetně osvětlení, blikajících světel, brzdového pedálu.
 • Elektroinstalace a elektrické přípojky jsou v dobrém stavu.

Technické požadavky na absolvování kontroly se mohou lišit v závislosti na regionu a roku výroby vozidla. Proto se před absolvováním technické prohlídky doporučuje seznámit se s požadavky platnými pro váš region.

Potřeba filtru pevných částic

Необходимость сажевого фильтра

Moderní požadavky na ochranu životního prostředí a právní normy ve většině zemí zavazují motoristy k instalaci a udržování funkčnosti filtru pevných částic. Bez přítomnosti a řádného fungování filtru pevných částic nesmí vůz projít technickou kontrolou a nemusí dostat povolení k dalšímu provozu.

ČTĚTE VÍCE
Co je ionizace a jak k ní dochází? Pojem rozumíme jednoduchými slovy

Hlavní důvody pro použití filtru pevných částic:

 • Snížení emisí škodlivých látek do ovzduší;
 • Soulad s požadavky na bezpečnost životního prostředí;
 • Snížení znečištění životního prostředí;
 • Zlepšení výkonu a životnosti motoru automobilu.

Pokud filtr pevných částic chybí nebo je vadný:

Absence filtru pevných částic nebo jeho porucha má negativní důsledky pro životní prostředí a vůz jako celek. Chybějící nebo poškozený filtr může vést ke zvýšeným emisím škodlivých látek a také negativně ovlivnit výkon motoru. To může vést ke kratší životnosti motoru, zvýšené spotřebě paliva a snížení výkonu vozidla.

Proto je důležité pravidelně kontrolovat stav filtru pevných částic a v případě potřeby jej vyměnit. Nutnost absolvovat technickou kontrolu s funkčním filtrem pevných částic zajišťuje splnění ekologických bezpečnostních norem a zachovává spolehlivost vozu.

Důsledky neexistence filtru pevných částic

Последствия отсутствия сажевого фильтра

Nemít ve svém voze filtr pevných částic může mít vážné důsledky pro majitele vozu i pro životní prostředí. Zde jsou některé z hlavních důsledků, které mohou nastat:

1. Zhoršení vlivu na životní prostředí

Filtr pevných částic se používá k zachycení pevných částic, jako je kouř, prach a další znečišťující látky, které vznikají při spalování paliva. Pokud není DPF filtr nebo je poškozen, tyto částice se uvolní do atmosféry a přispějí ke znečištění ovzduší. To může vést k degradaci životního prostředí a negativně ovlivnit zdraví lidí a zvířat.

2. Zvýšená hladina hluku

Filtr pevných částic částečně pohlcuje hluk vznikající při provozu motoru automobilu. Pokud filtr chybí nebo nefunguje správně, hladina hluku se může výrazně zvýšit. To může způsobit nejen nepohodlí pro cestující a řidiče, ale také v některých oblastech porušovat hlukové předpisy.

3. Snížený výkon a zvýšená spotřeba paliva

Filtr pevných částic ovlivňuje výkon motoru, včetně výkonu a spotřeby paliva. Pokud filtr chybí nebo nefunguje správně, motor nemusí fungovat efektivně, což má za následek snížený výkon a zvýšenou spotřebu paliva. To způsobuje dodatečné náklady na doplňování paliva a může negativně ovlivnit celkový výkon vozidla.

Chybějící filtr pevných částic tedy může mít vážné následky. Pro zachování bezpečnosti životního prostředí a normálního provozu vozidla se doporučuje pravidelně kontrolovat a udržovat filtr pevných částic.

ČTĚTE VÍCE
Jaké dokumenty potvrzují vlastnictví garáže a proč jsou důležité při koupi nebo prodeji?

Video:

Je možné podstoupit technickou kontrolu se vzdálenými ekologickými systémy?

KONEC KONKRÉTNÍHO DPF NA 41K! Nová technická kontrola 2. ČÁST – uzavíráme všechny dotazy. Zkusme projít.

Inspekce 2023. Nová pravidla