Technická kontrola vozidla – jedná se o postup prováděný za účelem kontroly technického stavu vozu, jeho souladu se stanovenými požadavky a bezpečnostními normami. Tento postup zná každý majitel automobilu, protože technická kontrola je jednou z důležitých podmínek, bez které nelze sjednat pojištění a získat státní registraci vozidla.

Podle posledních změn v legislativě musí být technická kontrola prováděna pravidelně během životnosti vozidla. Od 1. ledna 2023 však může být toto pravidlo zrušeno. Zástupci dopravní komunity pořádají na toto téma diskuse a debaty a stát přichází s různými variantami vývoje akcí.

Jaký význam má kontrola vozu pro běžného majitele vozu? Za prvé vám umožňuje identifikovat stav hlavních součástí vozu, jako je brzdový systém, odpružení, osvětlení a signalizační zařízení. Význam takové kontroly souvisí se zajištěním bezpečnosti účastníků silničního provozu. Za druhé, kontroly vozidel pomáhají snižovat znečištění životního prostředí, protože odborníci věnují pozornost emisím výfukových plynů a spotřebě paliva. A konečně technická prohlídka se může hodit při prodeji auta, protože kupující nebude mít pochybnosti o jeho technickém stavu.

Je možné vynechat technickou kontrolu?

Возможно ли пропустить техосмотр?

Technickou kontrolu můžete poprvé vynechat, když je auto ve skladu. Pokud se stroj nepoužívá a je v garáži nebo na parkovišti na místě, kde neohrožuje ostatní ani životní prostředí, technická prohlídka se nevyžaduje.

Je také možné vynechat technickou kontrolu, pokud je vůz v režimu rozbité SPZ. To znamená, že majitel vozu poskytl dopravní policii oznámení o dočasném vyřazení vozidla z provozu například po dobu opravy.

Pokud je však vůz v provozu a nespadá pod žádnou z výše uvedených výjimek, je majitel povinen podrobit se technické prohlídce v předepsaném termínu. Porušení tohoto požadavku může mít za následek správní sankce a pokuty.

V každém případě se doporučuje dodržovat zákon a podrobit se technické kontrole vozu včas, protože to pomáhá zajistit bezpečnost silničního provozu a bezpečnost vozidla.

Základní kritéria pro výjimky

Основные критерии для исключений

V případě osobních automobilů existují základní kritéria, která umožňují vyloučit technickou kontrolu v roce 2023:

1. Stáří vozidla: Hlavním kritériem pro vyloučení kontroly je stáří vozu. Pokud byl vůz vyroben před méně než 3 lety, nepodléhá technické kontrole. Důvodem je, že nové vozy splňují vysoké standardy kvality a bezpečnosti a jsou hodnoceny jako spolehlivé a bezpečné pro silniční provoz.

ČTĚTE VÍCE
Je možné obnovit práva, pokud jste byli předem zbaveni svobody?

2. Ekologická třída vozu: Dalším kritériem pro vyloučení kontroly je, že vozidlo patří do určité ekologické třídy. Pokud vůz splňuje normy Euro 6, pak je také osvobozen od technické kontroly. Je to dáno tím, že vozy této třídy splňují vysoké ekologické požadavky a do ovzduší vypouštějí méně škodlivých látek.

3. Dostupnost období platnosti pro předchozí technickou kontrolu: Pokud vůz úspěšně prošel technickou kontrolou v předchozím roce a jeho platnost nevypršela v roce 2023, pak je v letošním roce od podrobování technické kontrole osvobozen. Důvodem je skutečnost, že automobil je považován za spolehlivý a bezpečný pro účast na silničním provozu, pokud prochází pravidelnou technickou kontrolou.

4. Vozidla s elektromotorem: Výjimku z kontrolního postupu tvoří také vozidla s elektromotorem. Je to dáno tím, že tento typ auta nejezdí na palivo a nevypouští do atmosféry škodlivé látky. Nepotýkají se proto se stejnými technickými problémy jako auta se spalovacími motory.

Výhody a nevýhody vynechání kontroly

Преимущества и недостатки возможности пропуска техосмотра

Možnost vynechat kontrolu vozidla v roce 2023 má své výhody i nevýhody, které stojí za zvážení před rozhodnutím.

  1. Úspora času a peněz. Absolvování technické kontroly vyžaduje určité náklady, včetně peněz a času na cestu na místo kontroly. Možnost přeskočit tento krok vám umožní ušetřit jak finance, tak čas majitele vozu.
  2. Zjednodušení procesu vlastnictví vozu. Bez nutnosti absolvovat technickou kontrolu se majitel nemusí bát, že by jeho vůz byl shledán závadným nebo nevyhovujícím bezpečnostním normám. To může být zvláště důležité v případě nouze nebo naléhavé cesty.
  3. Snížení zátěže kontrolních stanic. Pokud mají někteří majitelé aut možnost vynechat technickou kontrolu, pomůže to snížit fronty a urychlit proces kontroly technického stavu aut. To povede ke zvýšení efektivity na kontrolních stanicích a rychlejšímu zpracování zbývajících vozidel.
  1. Potenciální nárůst počtu nehod na silnicích. Vynechání technické kontroly může vést k nárůstu počtu aut s technickými závadami na silnicích, což zvyšuje riziko nehod. To může být zvláště nebezpečné v případě vážné poruchy, která by mohla způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem.
  2. Zhoršení stavu životního prostředí. Bez povinné kontroly mohou po silnicích nadále jezdit vozidla s vysokými emisemi a dalšími ekologickými problémy. To může negativně ovlivnit kvalitu ovzduší a situaci životního prostředí obecně.
  3. Zvýšené riziko provozu poruchových vozidel. Není-li majitel vozu povinen podrobit se technické prohlídce, nesmí věnovat náležitou pozornost technickému stavu svého vozidla. To může vést ke zvýšenému riziku provozu poruchových vozidel, což může být nebezpečné pro majitele vozidla i ostatní účastníky silničního provozu.
ČTĚTE VÍCE
Co dělat, když vám vrže střešní okno na autě? Užitečné tipy a triky

Vynechání prohlídky osobního vozu v roce 2023 má své výhody i nevýhody, které je třeba vzít v úvahu. Rozhodnutí vynechat technickou kontrolu musí být učiněno vědomě, s ohledem na všechny aspekty bezpečnosti a ekologické situace.

Video:

Kontrola v roce 2023. Co se kontroluje? @taxilive #technická kontrola

Jak zaregistrovat auto v roce 2023, co je nového! Celý proces trvá 8 minut! registrace na dopravní policii #BABKIN

TECHNICKÁ KONTROLA V ROCE 2023 BUDE VŠEM VRÁCENA. BUDE NUTNÉ ZMĚNIT VÁŠ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. NOVÉ ZMĚNY.