V dnešní době se všichni potýkáme s takovým problémem, jako je zpomalení počítače nebo smartphonu. Neustálé hromadění nepotřebných souborů, programů a nastavení může způsobit, že vaše zařízení nebude fungovat efektivně. V takových případech je užitečné provést úplný reset systému.

Úplný reset systému zahrnuje odstranění všech souborů a programů a také resetování nastavení na výchozí tovární hodnoty. To se může hodit, pokud se chcete zbavit virů, vyčistit své zařízení od nepotřebných dat nebo jej jednoduše vrátit do původního stavu pro další použití.

Existuje několik způsobů, jak provést tvrdý reset systému v závislosti na vašem zařízení. V počítači můžete použít nástroj Obnovení systému nebo přeinstalovat operační systém. Smartphone nebo tablet má často funkci „Factory Reset“ nebo „Factory Reset“.

Před provedením tvrdého resetu systému však nezapomeňte zálohovat všechny důležité soubory a data. Po resetování systému budou všechna vaše data smazána bez možnosti obnovy. Také se ujistěte, že máte všechny potřebné ovladače a programy pro obnovení zařízení po resetu.

Odstranění všech dat: Jak úplně resetovat systém?

Удаление всех данных: Как полностью сбросить систему?

Pokud potřebujete úplně resetovat systém a odstranit všechny uživatele, soubory a nastavení, postupujte podle následujících pokynů:

1. Zálohujte všechna důležitá data, abyste o ně po resetu nepřišli.

2. Přejděte do nastavení systému a najděte část „Obnova“ nebo „Reset“.

3. V této sekci obvykle najdete možnost „Obnovit tovární nastavení“ nebo „Obnovit všechna data“.

4. Potvrďte svůj záměr resetovat systém a počkejte na dokončení procesu.

5. Po úplném resetu systému budete moci začít znovu, jako by byl počítač čerstvě vybalený z krabice.

Je důležité si uvědomit, že úplný reset systému odstraní všechna data bez možnosti obnovení. Buďte opatrní a před resetováním se ujistěte, že jsou vaše důležité soubory zálohovány.

Life hack 1: Obnovení továrního nastavení

Лайфхак 1: Восстановление заводских настроек

Chcete-li systém zcela obnovit do továrního nastavení, budete muset provést několik jednoduchých kroků. Tento lifehack pomůže vašemu zařízení vrátit se do původního stavu.

1. Najděte tlačítko reset

Prvním krokem je najít tlačítko pro reset systému. To se obvykle nachází na zadní straně vašeho zařízení a je označeno slovem „Reset“. Pokud toto tlačítko nemůžete najít, podívejte se do uživatelské příručky.

ČTĚTE VÍCE
Jak efektivně zabezpečit ochranu motoru auta a zajistit jeho spolehlivý provoz ve ztížených podmínkách

2. Stiskněte tlačítko reset

Najděte ostrou tužku a malý šroubovák – možná je budete potřebovat pro další kroky. Snažte se nemačkat tlačítko příliš silně, aby nedošlo k jeho poškození.

3. Připravte se na reset

Když stisknete tlačítko reset, zařízení zahájí proces obnovení továrního nastavení. V tomto okamžiku si můžete všimnout, že kontrolky LED začnou blikat nebo se zařízení restartuje. Nevypínejte jej ani neodpojujte od napájení, dokud není proces dokončen!

4. Zkontrolujte výsledek

Jakmile bude vaše zařízení úspěšně obnoveno do továrního nastavení, měli byste vidět, že všechna nastavení a data byla vymazána. Než zařízení znovu použijete, budete jej muset nakonfigurovat od začátku.

Poznámka: Obnovení továrního nastavení odstraní nejen všechna osobní data, uložené soubory a nastavení, ale také aktualizace softwaru a nainstalované aplikace. Proto se doporučuje před resetováním uložit všechna důležitá data!

Vezměte prosím na vědomí, že postup obnovení továrního nastavení se může lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení a výrobci. Proto se před resetováním doporučuje přečíst si návod k použití nebo vyhledat odbornou pomoc.

Výhody Omezení
Obnovení výkonu zařízení Smažte všechna data a nastavení
Oprava chyb a pádů systému Nutnost uložit všechna důležitá data
Odstranění malwaru a virů Ztráta času překonfigurováním zařízení

Lifehack 2: Formátování disku a přeinstalace operačního systému

Лайфхак 2: Форматирование диска и переустановка операционной системы

Pokud se s počítačem vyskytnou vážné problémy, když všechny standardní metody nepomáhají a systém neustále zamrzá nebo pracuje velmi pomalu, je nutné systém zcela resetovat.

Jedním z nejúčinnějších life hacků v této situaci je zformátování disku a přeinstalace operačního systému. To vám umožní vymazat všechna data a programy, vyčistit systém od smetí a vrátit počítač k novému spuštění.

Před formátováním disku byste měli zálohovat všechna důležitá data na jiné médium. Proces formátování vymaže všechna data, takže jejich uložení na externí pevný disk nebo do cloudu je nezbytným krokem, abyste o ně nepřišli navždy.

Po vytvoření záložní kopie můžete začít formátovat samotný disk. To lze provést pomocí nástrojů operačního systému nebo pomocí softwaru třetích stran. Chcete-li vybrat vhodnou metodu formátování, musíte si přečíst dokumentaci a příručku operačního systému nebo se poradit s odborníky.

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho přibližně vydrží zapalovací svíčky NGK iridium a jak vybrat ty správné svíčky pro váš vůz?

Po zformátování disku je nutné přeinstalovat operační systém. Chcete-li to provést, musíte použít instalační disk operačního systému nebo vytvořit zaváděcí USB flash disk. Po zavedení z instalačního média postupujte podle pokynů k instalaci operačního systému. Buďte opatrní a postupujte podle pokynů, abyste se v budoucnu vyhnuli chybám a problémům.

Po přeinstalaci operačního systému můžete obnovit záložní kopii dat pomocí speciálních nástrojů nebo znovu nainstalovat všechny programy a nastavení. Bude to chvíli trvat, ale po takovém úplném restartu systému bude počítač fungovat mnohem lépe.

— Úplné odstranění všech dat a programů

— Schopnost zbavit se malwaru a dalších problémů

– Možnost začít od nuly

Life hack 3: Použití speciálních programů k úplnému odstranění dat

Лайфхак 3: Использование специальных программ для полного удаления данных

Pokud potřebujete zcela resetovat systém a zničit všechna data na vašem zařízení, můžete použít speciální programy určené k tomuto účelu. Tyto programy používají složité algoritmy k přepisování dat na vašem pevném disku, takže je prakticky neobnovitelný.

Jedním z nejpopulárnějších programů pro odstraňování dat je CCleaner. Jedná se o výkonný nástroj, který vám umožní odstranit všechny stopy vaší aktivity na vašem počítači a zcela vymazat váš pevný disk. CCleaner podporuje různé úrovně zabezpečení proti vymazání, včetně jednoduchého smazání, přepsání dat náhodnými hodnotami a dokonce i použití Guttmannova algoritmu, který provede 35 přepisů dat.

Dalším účinným programem pro úplné vymazání dat je Eraser. Jedná se o bezplatný a otevřený program, který vám umožní bezpečně zničit všechny soubory a složky ve vašem počítači. Eraser používá algoritmy jako DoD 5220.22-M a Gutmann k zajištění maximální bezpečnosti vymazání dat. Pomocí tohoto programu můžete také naplánovat pravidelné mazání souborů.

Program popis
CCleaner Výkonný nástroj pro odstranění dat a stop aktivity na vašem počítači.
guma Bezplatný program pro bezpečné mazání souborů a složek.

Použití speciálních programů k úplnému vymazání dat vám umožní mít jistotu, že po resetu systému nezůstanou na vašem zařízení žádné informace. Při používání těchto programů však buďte opatrní, protože mohou smazat data, která si chcete ponechat. Před použitím takových programů vždy zálohujte důležité soubory.

Video:

Jak resetovat Mac do továrního nastavení

Obnovit na TOVÁRNÍ NASTAVENÍ Telefon Samsung/Hard Reset Samsung/Obnovit tovární nastavení Android

Jak obnovit Windows 10 do továrního nastavení (nové)