Flipper je mechanismus, který umožňuje otáčet kolem auta doprava nebo doleva. Hraje důležitou roli v řídicím systému vozidla a zajišťuje spolehlivost a bezpečnost pohybu. Instalace Flipperu na kolo je nedílnou součástí jeho instalace a vyžaduje zvláštní pozornost.

Nejprve se před instalací Flipperu musíte ujistit, že je vybrán správně. Velikost, model a typ Flipperu musí přesně odpovídat vašemu vozidlu. Je důležité si uvědomit, že instalace nesprávného nebo vadného Flipperu může mít vážné důsledky pro bezpečnost a ovladatelnost vašeho vozidla.

K instalaci Flipperu na kolo jsou zapotřebí následující nástroje: klíč, vidlicový klíč, páky a klíče. Před zahájením práce je nutné připravit staveniště, konkrétně zajistit spolehlivou podporu vozidla, aby se zabránilo jeho pádu a poškození.

Dalším krokem je demontáž starého Flippera. Chcete-li to provést, musíte odšroubovat matice, které jej připevňují ke kolu. Po vyjmutí starého Flipperu je potřeba očistit povrch kola od nečistot a prachu. Poté se nainstaluje nový Flipper, který se zajistí maticemi a klíči podle pokynů výrobce.

Instalace Flipperu na kolo: pokyny krok za krokem

Установка Флиппера на колесо: пошаговая инструкция

Krok 1: příprava

Шаг 1: Подготовка

Než začnete instalovat Flipper, doporučujeme provést několik přípravných kroků:

 1. Očistěte kolo od nečistot a prachu.
 2. Zkontrolujte stav kola a pneumatik – měly by být v dobrém stavu bez poškození.
 3. Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci (klíče, šroubováky atd.).

Krok 2: Instalace Flipperu

Шаг 2: Установка Флиппера

Nyní začneme instalovat Flipper na kolo. Postupujte podle těchto pokynů:

 1. Rozbalte sadu Flipper a zkontrolujte, zda jsou zahrnuty všechny součásti uvedené v návodu k instalaci.
 2. Umístěte Flipper na kolo tak, aby vyčnívající hroty byly dole a směřovaly k silnici.
 3. Utáhněte upevňovací popruhy nebo šrouby Flipperu, abyste zajistili bezpečné uchycení ke kolu.

Vezměte prosím na vědomí, že Flipper musí být nainstalován na každé kolo vozidla. Opakujte tedy všechny výše uvedené kroky pro každé kolo.

Krok 3: Testování a nastavení

Шаг 3: Проверка и настройка

Po instalaci Flipperu na každé kolo proveďte následující:

 1. Zkontrolujte, zda je Flipper správně nainstalován na kole – měl by být bezpečně upevněn a neměl by mít žádnou vůli.
 2. Zkontrolujte nastavení Flipperu – ujistěte se, že všechny zarážky jsou vodorovné a vyčnívají rovnoměrně na každém kole.
ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat nejlepší startér pro auto - srovnání modelů, doporučení odborníků

Po dokončení všech těchto kroků bude váš Flipper úspěšně nainstalován na kola vašeho auta. Užij si výlet!

Potřebné materiály a nástroje

Необходимые материалы и инструменты

Než začnete instalovat Flipper na kolo, budete potřebovat následující materiály a nástroje:

 • Přehazovačka kola
 • Klíč na matice kol
 • Momentový klíč pro utažení matice dle doporučení výrobce
 • Standardní klíč na seřízení brzd
 • Šestihranné klíče různých velikostí pro nastavení Flipperu
 • Speciální matice pro instalaci Flipperu (pokud nejsou součástí sady)

Při výběru materiálů a nástrojů buďte opatrní, abyste se ujistili, že jsou vhodné pro váš typ kola a model Flipper.

Příprava kola

Před instalací Flipperu na kolo je nutné provést několik přípravných kroků:

 1. Sundejte kolo z kola a položte ho na stabilní povrch.
 2. Očistěte kolo od nečistot, písku a jiných nečistot pomocí kartáče a měkkého hadříku.
 3. Zkontrolujte stav kola a hledejte jakékoli poškození, jako jsou praskliny nebo opotřebená guma. Pokud si všimnete takového poškození, vyměňte kolo před instalací Flipperu.
 4. Vyhodnoťte aktuální instalaci brzdového ráfku. Ujistěte se, že je ráfek rovný a bez záhybů. Pokud dojde k poškození, upravte nebo vyměňte ráfek před instalací Flipperu.
 5. Zkontrolujte těsnost duše pneumatiky. Pokud pneumatika ztrácí vzduch, vyměňte duši před instalací Flipperu.
 6. V případě potřeby proveďte údržbu náboje, aby byl zajištěn hladký provoz.

Po dokončení těchto kroků bude vaše kolo připraveno k instalaci Flipperu. Pro optimální instalaci a nastavení Flipperu na vaše kolo je důležité dodržovat pokyny výrobce.

Instalace Flipperu na kolo

Установка Флиппера на колесо

Instalace Flipperu na kolo je poměrně jednoduchý postup, který můžete provést sami. K tomu budete potřebovat následující nástroje:

Nejprve musíte zvednout auto pomocí hydraulického zvedáku nebo stojanu. Dále povolte matice, které zajišťují kolo pomocí klíče nebo klíče.

Jakmile se uvolní matice, sejměte kolo z vozidla a pečlivě jej uložte na bezpečném místě. Nyní máte přístup k brzdovým systémům a držáku Flipper.

Nainstalujte Flipper na kolo tak, že opatrně protáhnete montážní šrouby skrz otvory v Flipperu a zajistíte je maticemi. Ujistěte se, že jsou šrouby utaženy a že je Flipper bezpečně nainstalován na kole.

Po instalaci Flipperu na kolo nainstalujte kolo zpět na vozidlo utažením matic pomocí klíče nebo klíče.

ČTĚTE VÍCE
Jak velký přítlak vytváří přední splitter?

Po utažení matic spusťte vozidlo na zem odstraněním hydraulického zvedáku nebo stojanu. Ujistěte se, že je kolo bezpečně upevněno a že je Flipper správně nainstalován.

Po instalaci Flipperu na kolo se doporučuje zkontrolovat jeho funkci provedením krátké zkušební jízdy. Ujistěte se, že Flipper nezpůsobuje žádné rušení a zajišťuje bezpečnost při jízdě.

Video:

Krádež Haval Jolion s Flipper Zero a dalšími! // BRITCHKA 2

Nové pneumatiky a problémy s flipperem (whitewall).

Toto tajemství vám pomůže nainstalovat pneumatiku holýma rukama