Dopravní nehoda (RTA) – to je nepříjemná situace, která se může stát každému z nás. Bohužel ne každý řidič považuje za nutné pojistit své auto proti případným pojistným událostem. V tomto případě se nabízí otázka, co dělat, když dojde k nehodě a viník nemá pojištění?

Odpověď na tuto otázku je předepsána v pojistných smlouvách a právních předpisech. V souladu s platnou legislativou je každý majitel vozidla povinen mít uzavřenou smlouvu o povinném ručení (MTPL). Tato politika poskytuje náhradu za škody způsobené ostatním účastníkům silničního provozu.

Co tedy dělat, když řidič, který nehodu způsobil, nemá pojištění? V tomto případě hraje rozhodující roli legislativa a okolnosti nehody. Pokud viník nehody nemá pojištění, pak oběť podá prohlášení Státnímu dopravnímu inspektorátu (GAI) a nehodu nahlásí. Dopravní policie provede kontrolu, zjistí viníka a zaznamená jeho porušení povinností z povinného ručení.

Pokud je řidič, který nehodu způsobil, veden ve státním registru osob zbavených práva řídit vozidla, obdrží oběť náhradu za způsobenou škodu z fondu sociálního pojištění. V jiných případech platí obětem státní registr řidičů, kteří nebyli zbaveni oprávnění řídit. Je však vhodné poznamenat, že platby ze státního registru mohou být omezené a nemusí pokrýt celou výši škody způsobené oběti.

Čí pojišťovna platí v případě nehody, když viník nemá žádné pojištění?

Чья страховая платит при ДТП если виновник без страховки?

Pokud viník dopravní nehody (RTA) nemá pojištění, může odpovědnost za škodu připadnout na pojišťovnu poškozeného. Rusko má systém povinného občanského pojištění (OSAGO), který zajišťuje povinné pojištění občanské odpovědnosti pro majitele vozidel.

Podle zákona je řidič povinen mít platné povinné ručení. I přes to však stále nastávají případy, kdy jeden z účastníků nehody nemá pojištění. V takových situacích může poškozený řidič kontaktovat svou pojišťovnu a doložit všechny potřebné doklady a skutečnosti prokazující vinu a nepojištěnost viníka.

Po přezkoumání žádosti a poskytnutých informací má pojišťovna oběti právo na náhradu škody a poté, pokud existují důvody, podat žalobu na osobu odpovědnou za nehodu o náhradu škody.

Je důležité si uvědomit, že v Rusku existuje mechanismus pro náhradu škody za účasti neznámého viníka. V tomto případě může pojišťovna oběti provést platbu v rámci politiky povinného ručení a poté kontaktovat Státní automobilovou inspekci (SAI) s prohlášením o skutečnosti, že došlo k nehodě s neznámým viníkem, a uvedením výše škody. Po absolvování určitého postupu může pojišťovna obdržet náhradu ze speciálního fondu tvořeného z pojistného.

ČTĚTE VÍCE
Je možné vyčistit katalyzátor automobilu bez jeho odstranění - princip činnosti, tipy a možnosti

Pojištění třetí strany pro případ nehody: vaše záchrana

Страховка третьего лица при ДТП: ваше спасение

Situace, kdy viník nehody nemá pojištění, nejsou neobvyklé. A co v tomto případě dělat? Záchrana může přijít z pojištění třetí strany.

Pojištění třetí strany je doplňkové krytí, které lze zahrnout do povinného ručení z provozu vozidla nebo zakoupit samostatně. Je určen k řešení finančních záležitostí v případě poškození jiného účastníka silničního provozu při nehodě. Pokud jste obětí a viník nemá pojištění, pojištění třetí strany ušetří vaše finance.

Dojde-li k nehodě, která způsobí škodu třetí osobě, je viník bez pojištění povinen nahradit způsobené škody z vlastních prostředků. Nejčastěji to však způsobuje potíže, protože ne každý viník je připraven nebo schopen okamžitě zaplatit požadovanou částku. Zde přichází na pomoc vaše pojištění třetí strany.

Pojišťovna, která od vás předem obdržela potřebné informace a zaplatila vám pojistné, uhradí škody způsobené viníkem nehody. V takovém případě se musíte obrátit na pojišťovnu s nárokem na náhradu škody a poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci – fotografie poškození, potvrzení od dopravní policie a další. Výše platby bude vypočítána na základě výše škody, pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě a dalších podmínek smlouvy.

Pojištění povinného ručení však není povinné, proto si před pořízením povinného ručení nebo doplňkového povinného ručení určitě prostudujte nabídky různých pojišťoven a vyberte si tu, která poskytne nejvýhodnější podmínky.

Pojištění třetí strany je vaše záchrana před finančními problémy v případě nehody, kdy viník pojištění nemá. Nezapomeňte na to při výběru pojistky!

Co dělat v případě nehody s viníkem bez pojištění?

Что делать при ДТП с виновником без страховки?

Srážka na silnici s viníkem, který nemá pojištění, může způsobit určité potíže v procesu náhrady škody. Existuje však několik kroků, které můžete podniknout, abyste ochránili svá práva a získali náhradu.

1. Dbejte na svou bezpečnost

1. Заботьтесь о своей безопасности

V případě nehody je vždy důležité zajistit bezpečnost, včetně rozsvícení výstražných světel, nastavení výstražného trojúhelníku a případného přivolání záchranné služby.

2. Zaznamenejte fakta a důkazy

2. Фиксируйте факты и доказательства

Shromážděte co nejvíce informací o nehodě, vyfotografujte poškození, místo nehody a zapište si jména a kontakty na případné svědky. Tyto informace mohou být užitečné při dalším posuzování případu.

ČTĚTE VÍCE
Je možné opravit problémy se snímačem hmotnostního průtoku vzduchu sami a ušetřit na opravách?

3. Oznamte to policii

3. Сообщайте в полицию

Pokud se stanete účastníkem nehody bez pojištění, nezapomeňte událost nahlásit policii. Vypracují zprávu o nehodě, která pomůže zjistit závadu a zjednoduší proces vymáhání škod v budoucnu.

4. Poraďte se s odborníkem

4. Консультируйтесь со специалистом

Chcete-li účinně chránit svá práva v případě nehody s viníkem bez pojištění, doporučuje se obrátit se na automobilového právníka nebo pojišťovacího agenta, který vám poskytne odbornou radu a pomoc při organizaci procesu náhrady škody.

5. Kontaktujte Kompenzační fond

5. Обращайтесь в Компенсационный фонд

Pokud viník nehody bez pojištění nemůže uhradit všechny škody, můžete se obrátit na Fond odškodnění. Jedná se o státní organizaci, která nahradí způsobenou škodu v případech, kdy viník nemůže nebo nechce zaplatit.

Jaké dokumenty budou potřeba Poznámka
Buďte svědky zásad OSAGO V případě, že je
Dokumenty potvrzující skutečnost nehody Zpráva o nehodě, fotografie škod a místa nehody
Doklady o nákladech na opravu vozidla Účtenky, faktury, potvrzení o provedené práci atd.
Potvrzení o lékařské prohlídce v případě zranění V přítomnosti
Jiné důkazy Pokud je potřeba

V případě nehody s viníkem, který nemá pojištění, je důležité nepropadat panice a řídit se doporučeními profesionálů. Shromážděte všechny možné informace, obraťte se na policii a nechte si poradit od právníka pro auta, abyste se ochránili a dosáhli spravedlnosti.

Následky pro řidiče bez pojištění při nehodě

Последствия для водителя без страховки при ДТП

Pokud se řidič stane účastníkem nehody motorového vozidla (RTA), aniž by měl auto pojištění, může to mít vážné právní a finanční důsledky.

Za prvé, řidič bez pojištění je povinen samostatně uhradit veškeré škody na majetku způsobené nehodou. To zahrnuje opravu nebo výměnu poškozeného vozidla a také případnou náhradu škody na jiných vozidlech nebo majetku.

Za druhé, řidič může být odpovědný za škody způsobené poškozením ostatních účastníků nehody, včetně fyzických zranění a ztrát na majetku. To by mohlo vést k soudnímu sporu a vyplacení značného odškodnění.

Kromě toho může řidič bez pojištění podléhat správní a trestní odpovědnosti v závislosti na závažnosti spáchaného porušení nebo trestného činu. Dopravní nehoda s opilým řidičem může mít například za následek odebrání řidičského průkazu, pokutu nebo dokonce vězení.

Obecně platí, že chybějící autopojištění může být pro porušujícího řidiče vážnou zátěží, zejména proto, že on sám ponese plnou finanční odpovědnost za způsobenou škodu a následky svého jednání na silnici.

ČTĚTE VÍCE
Povolení k instalaci tažného zařízení je důležitým postupem nutným pro dodržování bezpečnostních pravidel a dopravních předpisů

Video:

Viník nehody nemá pojištění. Co dělat? | právník Dmitruk | PRÁVNÍK | PRÁVNÍK | PORADCE

Co dělat, když viník nehody nemá sjednané povinné ručení?

OSAGO 2023: pojišťovna zaplatila méně než 400 rublů, rozdíl je požadován od viníka nehody. Jak neplatit?