Molybdenová přísada je jedním z nejúčinnějších prostředků pro zlepšení výkonu motoru. Jedná se o směs speciálních přísad obohacených o molybden. Aditivum zlepšuje mazání částí motoru, snižuje tření a opotřebení a také zvyšuje jeho životnost.

Molybdenová přísada se používá v různých případech. To je zvláště užitečné, když motor pracuje při vysokém zatížení, například při přepravě nákladu nebo při stoupání do velkých kopců. Tyto podmínky vystavují motor vysokým teplotám a velkému zatížení, což může způsobit opotřebení a ztrátu výkonu.

Přísada molybdenu pomáhá chránit motor před zvýšeným opotřebením a zajišťuje účinnější mazání dílů. To je důležité zejména při používání nekvalitního paliva nebo motorového oleje. Aditivum vytváří ochranný povlak na povrchu dílů, snižuje tření a opotřebení a prodlužuje životnost motoru.

Význam přísady molybdenu

Важность молибденовой присадки

Jednou z hlavních výhod použití molybdenového aditiva je zlepšení mazacích vlastností motorového oleje. Molybden, který je součástí aditiva, má vysokou schopnost snižovat tření mezi pohyblivými částmi motoru. To snižuje opotřebení a zvyšuje životnost motoru.

Kromě toho přísada molybdenu pomáhá zlepšit mazací vlastnosti a stabilitu motorového oleje při vysokých teplotách. Na povrchu kovových dílů vytváří ochranný film, který zabraňuje jejich přímému kontaktu s olejem a vzduchem. To snižuje opotřebení a zlepšuje účinnost motoru při zvýšených teplotách.

Ke zlepšení výkonu motoru při nízkých teplotách lze také použít aditivum molybden. Dokáže zabránit tvorbě lepkavých karbonových usazenin a usazenin v mazacím systému, což motoru umožňuje snadnější startování a efektivnější provoz během chladných období.

Význam molybdenového aditiva je zřejmý také při ochraně motoru před opotřebením při zvýšené zátěži a při vysokých otáčkách. Přísada molybdenu je schopna vytvořit film, který snižuje tření mezi částmi motoru a účinně změkčuje rázová zatížení. To zlepšuje spolehlivost a životnost motoru v extrémních provozních podmínkách.

Proto je přísada molybdenu nanejvýš důležitá pro udržení optimálního výkonu motoru. Zlepšuje mazací vlastnosti oleje, poskytuje ochranu proti opotřebení a zvyšuje spolehlivost motoru za různých provozních podmínek.

Kritické situace na silnici

Критические ситуации на дороге

 1. Nehody s chodci: Dodržujte rychlostní limity v obydlených oblastech a opatrně se přibližujte k přechodům pro chodce se značkou „Přechod pro chodce“. Před pokračováním se ujistěte, že všichni chodci zcela přecházejí vozovku.
 2. Ztráta kontroly v důsledku aquaplaningu: Při jízdě na mokrém nebo zaplaveném povrchu vozovky snižte rychlost a udržujte dostatečný odstup od ostatních vozidel. To pomůže zabránit aquaplaningu a ztrátě kontroly nad vozidlem.
 3. Kolize při couvání: Před provedením couvacího manévru vždy zkontrolujte, zda vám v cestě nestojí jiná vozidla, chodci nebo překážky. Použijte zpětná zrcátka a poslouchejte zvuk varovného signálu, abyste zabránili srážce.
 4. Vjíždění do protijedoucích vozidel: Buďte opatrní při vjíždění do protijedoucích vozidel nebo při předjíždění. Ujistěte se, že zde nejsou žádná vozidla, která by se mohla stát překážkou, a zajistěte si dostatek času a prostoru k úspěšnému dokončení manévru.
 5. Náklad padající z vozidla: Před jízdou se ujistěte, že jsou všechny náklady bezpečně zajištěny, aby nemohly spadnout na vozovku a neohrozily ostatní řidiče.
ČTĚTE VÍCE
Důvody nepřijatelného signálu - co dělat, když anténa signál nezachytí?

Řidiči musí být vždy připraveni reagovat na kritické situace na silnici. Je nutné dodržovat pravidla silničního provozu, být opatrný a rozvážný za všech situací. A také nezanedbávejte správnou údržbu svého vozu a používání vhodných aditiv.

Prodloužení životnosti motoru

Продление срока службы двигателя

Výhody molybdenové přísady:

Преимущества молибденовой присадки:

 • Snižuje tření: Molybden má vysokou mazací schopnost, což pomáhá snižovat tření uvnitř motoru. To pomáhá snižovat opotřebení dílů a prodlužuje jejich životnost.
 • Zvýšená odolnost vůči vysokým teplotám: Molybden má vysokou tavitelnost, což mu umožňuje zachovat si své vlastnosti při vysokých teplotách. To je důležité zejména u motorů, které pracují při vysokém zatížení a teplotách.
 • Zlepšená účinnost motoru: Přísada molybden díky svým vlastnostem pomáhá zlepšit výkon motoru, zvýšit jeho výkon a snížit spotřebu paliva.
 • Snížení hluku a vibrací: Aditivum molybden pomáhá snižovat hluk a vibrace uvnitř motoru, což zlepšuje jízdní komfort a prodlužuje životnost motoru.

Kdy je vhodné použít molybdenovou přísadu?

Когда следует использовать молибденовую присадку?

Přísada molybden se doporučuje používat v následujících případech:

 1. Vysoké zatížení a vysoké teploty: Pokud váš motor často pracuje při vysokém zatížení a vysokých teplotách, přísada molybdenu může pomoci zlepšit výkon motoru a chránit před opotřebením.
 2. Pro stárnoucí motor: Pokud váš motor již není mladý, přísada molybdenu může pomoci prodloužit životnost motoru a snížit pravděpodobnost poruch a oprav.
 3. Pro potřeby efektivity: Pokud chcete zlepšit výkon motoru, zvýšit výkon a snížit spotřebu paliva, může být prospěšné molybdenové aditivum.

Je důležité poznamenat, že použití přísady molybdenu musí být v souladu s doporučeními výrobce vozidla. Kromě toho byste si před použitím přísady měli přečíst pokyny a nepřekračovat povolené dávkování.

Video:

Aditivum do motoru proti tření se sulfidem molybdeničitým Liqui Moly Oil Additiv moje zkušenost

✔ Testy a srovnání aditiv motorového oleje

Experimentujte s přísadou ceratec z liqui moly, liqui moly.Vyplatí se přidávat? #ceratec