Automatická převodovka je jednou z klíčových součástí moderních automobilů. Výrazně usnadňuje řízení a zvyšuje komfort řidiče. Jedním z důležitých prvků automatické převodovky je funkce kickdown.

Kickdown je speciální stav automatické převodovky, ve které automaticky podřazuje, což vozidlu umožňuje rychlejší akceleraci a poskytuje dodatečný výkon. Kickdown je realizován pomocí elektronicky řízené automatické převodovky.

Princip funkce kickdown je následující. Když řidič úplně sešlápne pedál plynu, elektronický řídicí systém automatické převodovky detekuje potřebu provést kickdown. Když to rychlost vozidla a jízdní podmínky dovolí, systém podřadí, aby zajistil maximální akceleraci a výkon.

Kickdown tedy umožňuje řidiči získat náhlý a silný výbuch energie při akceleraci. Je však důležité pochopit, že kickdown může být nebezpečný, pokud je používán nesprávně. Stojí za to připomenout, že neustálé používání kickdownu může způsobit zbytečné opotřebení a poškození automatické převodovky, takže byste tuto funkci měli používat moudře.

Jak funguje kickdown na automatu?

Как работает кикдаун на автомате?

Když aktivujete kickdown, systém zvýší otáčky motoru, aby poskytl větší výkon při podřazování. Kickdown může být užitečný, když je vyžadováno náhlé zrychlení, například při předjíždění na silnici nebo při vjezdu na kluzký povrch.

Chcete-li aktivovat kickdown, musíte sešlápnout pedál plynu až na podlahu. Toto je další poloha pedálu, která automatické převodovce říká, že chcete maximální výkon.

Když aktivujete kickdown, systém automaticky podřadí, aby poskytl co největší výkon. V tomto případě bude motor pracovat ve vyšších otáčkách, což umožňuje využít všechny jeho rezervní schopnosti. Když uvolníte plynový pedál, automatická převodovka automaticky přeřadí nahoru na nižší otáčky motoru a šetří palivo.

Kickdown může být zvláště užitečný v situacích nouzového brzdění. Při použití brzd může automatická převodovka zařadit neutrál, což může představovat bezpečnostní riziko. Aktivace kickdownu umožňuje automatické převodovce zůstat v provozním stavu a poskytuje účinnější brzdění.

Je však třeba připomenout, že aktivace kickdownu může zvýšit spotřebu paliva a ovlivnit opotřebení motoru a převodovky. Proto se doporučuje používat kickdown pouze v případě potřeby a s rozumem.

Jak funguje automatický kickdown

Принцип работы кикдауна на автомате

Když je automatická převodovka v normálním provozu, řadí mezi rychlostními stupni na základě rychlosti vozidla a otáček motoru. Když však řidič sešlápne pedál plynu silněji, přichází ke slovu kickdown.

ČTĚTE VÍCE
Jak moc se můžete spolehnout na spolehlivost samořezných šroubů - co určuje sílu fixace a jak si vybrat nejodolnější možnost?

Když je aktivován kickdown, automatická převodovka automaticky podřadí, aby poskytla maximální výkon a zrychlení. Pokud je například vůz zařazený na třetí rychlostní stupeň a řidič aktivuje kickdown, automatická převodovka přeřadí na druhý nebo první rychlostní stupeň, aby poskytla dodatečný výkon pro předjíždění nebo akceleraci.

Výhodou kickdownu je, že umožňuje řidiči získat maximální možný výkon motoru, aniž by musel ručně řadit. Kickdown navíc zajišťuje plynulý a rychlý přechod na nižší převodový stupeň, což zlepšuje dynamické vlastnosti vozu.

Je však důležité si uvědomit, že aktivace kickdownu může zvýšit spotřebu paliva a opotřebení převodovky. Kickdown by proto měl být používán s rozumem a pouze v situacích, kdy je vyžadován maximální výkon motoru.

Výhody a nevýhody použití kickdownu na automatickém stroji

Плюсы и минусы использования кикдауна на автомате

Použití kickdownu na automatické převodovce má své výhody i nevýhody, se kterými je třeba při řízení auta počítat.

Pros Zápory
Rychlé zrychlení: Kickdown vám umožní okamžitě získat další výkon a zrychlit vůz. To je užitečné zejména při míjení jiných vozidel na silnici nebo v situaci, která vyžaduje rychlou akceleraci. Obtížné použití: K aktivaci kickdownu musí řidič sešlápnout plynový pedál úplně dolů nebo k okraji. To může být nepohodlné, zejména v situacích, které vyžadují rychlou reakci a kontrolu nad vozidlem.
Zvýšená bezpečnost: Použití kickdownu může být užitečné při předjíždění jiných vozů na silnici. Díky extra výkonu je předjíždění rychlejší a bezpečnější. Spotřeba paliva: Aktivace kickdownu má za následek zvýšenou spotřebu paliva, protože motor běží ve vyšších otáčkách a spotřebovává více paliva.
Zrychlení v kopcích: Kickdown může být zvláště užitečný při jízdě v horách nebo v prudkých svazích, kde je k udržení rychlosti potřeba vyšší výkon. Opotřebení převodovky: Zvýšené otáčky motoru při aktivaci kickdownu mohou způsobit zrychlené opotřebení převodovky a dalších součástí vozidla.

Obecně platí, že používání kickdownu na automatu má své klady i zápory a každý řidič musí samostatně vyhodnotit situaci a využít tuto funkci v souladu s podmínkami a potřebami na silnici.

Video:

Jak brzdit s automatickou převodovkou?

KICKDOWN NA AUTOMAT. Jak jsi to nevěděl?

„Úplně šílený“: Putin o příčině války. Fronty na vejce v Rusku. Pořádková policie v gay klubu v Jekatěrinburgu