Správná údržba motoru je důležitou součástí zachování účinnosti motoru a jeho dlouhé životnosti. Jedním z důležitých kroků údržby je proplachování motoru, které pomáhá odstranit nahromaděné usazeniny a nečistoty.

Proplachovací olej se používá speciálně k čištění motoru a zlepšení jeho výkonu. Je navržen tak, aby odstranil saze, karbonové usazeniny a další usazeniny, které se mohou v průběhu času nahromadit uvnitř motoru. Proplachovací olej má speciální vlastnosti, které mu umožňují účinně pronikat do obtížných oblastí motoru a rozpouštět nečistoty.

Pokud jde o přidání proplachovacího oleje, dávkování se může lišit v závislosti na konkrétních doporučeních výrobce oleje. Obecně se doporučuje při příští výměně oleje přidat 10-20 % proplachovacího oleje místo běžného oleje. To pomůže dosáhnout optimálního čisticího účinku a zajistit dobrý výkon motoru.

Kolik proplachovacího oleje by se mělo nalít do motoru?

Сколько промывочного масла нужно заливать в двигатель?

Při provádění proplachu motoru je velmi důležité použít správné množství proplachovacího oleje. Nesprávné množství oleje může negativně ovlivnit účinnost čisticího procesu a dokonce způsobit poškození motoru.

Množství proplachovacího oleje, které je třeba nalít do motoru, závisí na několika faktorech, jako je velikost motoru, typ oleje a doporučení výrobce. Výrobci proplachovacího oleje obvykle poskytují doporučení týkající se množství na základě objemu motorového oleje, který bude vyměněn během proplachování.

U většiny automobilů se doporučuje naplnit 10-20% objemu motoru proplachovacím olejem. Pokud máte například 4litrový motor, měli byste naplnit od 400 ml do 800 ml proplachovacího oleje.

Je důležité si uvědomit, že tato doporučení jsou obecnými pokyny a v závislosti na vaší konkrétní situaci může být ideální jiné množství oleje. Proto se doporučuje, abyste si pečlivě přečetli pokyny výrobce proplachovacího oleje a řídili se jeho doporučeními.

Je třeba také poznamenat, že proplachovací olej by měl být nahrazen běžným motorovým olejem ihned po dokončení procesu proplachování. Nikdy neprovozujte vozidlo s proplachovacím olejem.

Kolik proplachovacího oleje je potřeba k údržbě motoru?

Какое количество промывочного масла необходимо для обслуживания двигателя?

Při servisu motoru automobilu může být užitečné použít proplachovací olej k odstranění usazenin a nečistot z mazacího systému. Proplachovací olej pomáhá vyčistit motor, zlepšit výkon jeho součástí a prodloužit jeho životnost.

ČTĚTE VÍCE
Důvod zaplavení vstřikovacích zapalovacích svíček benzínem - hlavní faktory a možná řešení problému

Stanovení přesného množství proplachovacího oleje potřebného pro údržbu motoru závisí na typu vozidla, jeho výkonu a velikosti motoru. Obecně se doporučuje řídit se pokyny výrobce vozidla nebo oleje.

V průměru byste však pro údržbu motoru automobilu měli spotřebovat asi 5-10 % objemu oleje, který se obvykle do motoru nalévá. Pokud se například do motoru obvykle nalije 5 litrů oleje, lze na proplach použít přibližně 250–500 mililitrů proplachovacího oleje. Přesné množství proplachovacího oleje pro vaši situaci však musíte zkontrolovat v pokynech výrobce.

Je však důležité pamatovat na to, že proplachovací olej by měl být používán pouze jako servisní kapalina a neměl by se míchat s normálním motorovým olejem. Proplachovací olej není určen k dlouhodobému používání a musí být po proplachování nahrazen normálním olejem.

Při použití proplachovacího oleje je důležité dodržovat pokyny výrobce a dodržovat všechna aplikační doporučení. To pomůže zajistit nejlepší výsledky a zachovat spolehlivost motoru vašeho vozu.

Tipy pro použití proplachovacího oleje, aby motor běžel

Советы по использованию промывочного масла для поддержки работы двигателя

1. Výběr správného proplachovacího oleje

1. Выбор правильного промывочного масла

Než začnete používat proplachovací olej, musíte vybrat správný produkt pro váš motor. Ujistěte se, že olej je kompatibilní s teplotními podmínkami a specifikacemi vašeho motoru.

2. Postupujte podle pokynů výrobce

2. Следование инструкции производителя

Je důležité dodržovat pokyny výrobce proplachovacího oleje. Zkontrolujte doporučené množství oleje pro váš motor a pokyny k použití. Každý výrobce může mít svá vlastní doporučení, takže je neignorujte.

Značka motoru Množství proplachovacího oleje (litry)
Plynový motor 0,5
Vznětový motor 1

Uvedené hodnoty jsou obecné pokyny a mohou se lišit pro různá vozidla a typy motorů. Přesné informace naleznete v příručce výrobce vozidla.

3. Správné použití proplachovacího oleje

3. Правильное применение промывочного масла

Před výměnou oleje by měl být do motoru přidán proplachovací olej. Nastartujte motor a nechte jej chvíli běžet, jak je uvedeno v pokynech. Poté vypusťte proplachovací olej spolu se všemi nečistotami podle normálního postupu výměny oleje.

Pamatujte, že proplachovací olej slouží pouze k proplachovacím účelům a není dlouhodobým mazivem. Proto se po použití proplachovacího oleje doporučuje motorový olej kompletně vyměnit.

Vezměte prosím na vědomí: Před použitím proplachovacího oleje se poraďte se svým mechanikem nebo výrobcem oleje, abyste zajistili kompatibilitu produktu s vaším vozidlem.

ČTĚTE VÍCE
Jaká je optimální doba užívání kyseliny citronové? Doporučení a rady od odborníků

Video:

DÍVEJTE SE DO KONCE. JAK SNADNO VYBRAT OLEJ DO MOTORU VAŠEHO AUTOMOBILU

Propláchnutí motoru při výměně oleje. K čemu je nezbytné proplachování motoru automobilu?

TOP 5 nejlepších motorových olejů 2022-2023