Základem bezpečnosti silničního provozu jsou pravidla silničního provozu. Každý řidič musí znát a dodržovat tato pravidla, aby zajistil bezpečnost svou i ostatních účastníků silničního provozu. Jedním z důležitých pravidel je dávat přednost při odbočování vlevo.

Odbočka vlevo je akce, při které se řidič zařadí do levého jízdního pruhu nebo se otočí na křižovatce, ulici nebo jiném místě. V takových případech je důležité vědět, kdo by měl ustoupit. Řidič odbočující vlevo je v souladu s pravidly silničního provozu povinen dát přednost v jízdě chodcům, kteří přecházejí vozovku na přechodu pro chodce nebo přecházejí vozovku mimo přechody pro chodce v přímém směru.

Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě řidičům jedoucím rovně nebo odbočujícím vpravo. To znamená, že řidič, který chce odbočit vlevo, musí počkat, dokud neprojedou všechna vozidla jedoucí v přímém směru nebo chtějící odbočit vpravo. Toto pravidlo umožňuje nastolit pořádek a předejít možným nehodám.

Komu dát přednost při odbočování doleva? [Instrukce]

Кому уступить дорогу при повороте налево? [Инструкции]

Při odbočování vlevo na křižovatce musíte dodržovat pravidla silničního provozu a dát přednost určitým kategoriím účastníků.

Účastníci, kteří musí ustoupit:

Участники, которым необходимо уступить дорогу:

1. Chodci: ti, kteří jsou na přechodu pro chodce nebo přecházejí vozovku na neregulovaném přechodu pro chodce. Je důležité si uvědomit, že chodci mají vždy přednost před vozidly.

2. Cyklisté: ti, kteří jsou na cyklostezce nebo přecházejí vozovku na semaforu nebo přechodu pro chodce. Cyklisté mají přednost před auty i při odbočování vlevo.

3. Tramvaje: pohyb ve zvláštních jízdních pruzích nebo po společné vozovce. Při odbočování vlevo musíte dát přednost přijíždějící tramvaji.

4. Trasování vozidel: pohyb ve zvláštních pruzích nebo na společné vozovce. Při odbočování vlevo dejte přednost v jízdě MHD.

5. Řidiči jedoucí v přímém směru. Pokud jsou na křižovatce řidiči, kteří chtějí jet rovně, měli by dát přednost při odbočování vlevo.

Pamatujte, že při odbočování vlevo musíte dodržovat pravidla výnosu a být ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu.

Pravidla pro odbočování vlevo na semaforech

Před zahájením manévru se řidič musí ujistit, že v něm nejsou žádná protijedoucí vozidla nebo chodci a zapnout levý blinkr. Řidič se navíc musí řídit semafory. Pokud semafor umožňuje odbočení vlevo, může řidič pokračovat v jízdě poté, co dá přednost rovně nebo vpravo jedoucím vozidlům.

ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat správnou baterii pro měnič 12 220 voltů a zajistit maximální účinnost systému?

Pokud na semaforu není zvláštní signál pro odbočení vlevo, musí řidič dodržovat pravidla pro odbočování na křižovatce bez semaforu. To znamená, že řidič musí dát přednost všem vozidlům přijíždějícím zleva i zprava.

Kromě těchto základních pravidel existují další požadavky související s bezpečností křižovatek. Pokud nejsou k dispozici samostatné pruhy pro odbočování doleva, musíte si zapnout bezpečnostní pás a dávat pozor na chodce, zejména při přecházení řízených přechodů pro chodce.

Dodržování pravidel pro odbočování vlevo na semaforech pomáhá předcházet nehodám a zajišťuje bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Pamatujte, že bezpečnost by měla být vždy nejvyšší prioritou při provádění jakéhokoli manévru na silnici.

Jak dát přednost v jízdě při odbočování vlevo na neřízené křižovatce

Как уступить дорогу при повороте налево на нерегулируемом перекрестке

Dát přednost v jízdě při odbočování vlevo na neřízené křižovatce je důležité pro zajištění bezpečnosti provozu a dodržování pravidel silničního provozu. Při odbočování vlevo je potřeba dát přednost těm řidičům, kteří jedou rovně nebo odbočují vpravo z druhé strany křižovatky.

Pravidla dávat přednost v jízdě

Правила уступания дороги

Když se řidič blíží k neřízené křižovatce a má v úmyslu odbočit vlevo, musí zastavit a dát přednost v jízdě:

  • Řidiči jedoucí přímo z opačné strany křižovatky;
  • Řidiči odbočující vpravo z opačné strany křižovatky;
  • Řidiči jedoucí rovně po stejné silnici, ale s křižovatkou vpravo.

Je důležité si uvědomit, že dát přednost v jízdě při odbočování vlevo je nutné pouze v případě, že křižovatka není regulovaná. Pokud jsou na křižovatce semafory nebo dopravní značky, řiďte se jejich pokyny.

Kromě dávání přednosti v jízdě je také důležité mít na paměti při odbočování vlevo na nesignalizované křižovatce následující body:

Soulad s bezpečnostními požadavky

Před odbočením doleva na neřízené křižovatce se ujistěte, že zde nejsou žádná protijedoucí vozidla a můžete manévr bezpečně provést. Pečlivě odhadněte rychlost a vzdálenost přijíždějících vozidel.

Upozornění na záměr otočení

Предупреждение о намерении поворота

Zapněte včas směrová světla a dejte najevo svůj záměr odbočit doleva. To pomůže ostatním řidičům předvídat váš manévr a přijmout příslušná opatření, aby dali přednost v jízdě.

Dodržováním těchto pravidel výnosu a zachováním bezpečnosti snížíte riziko nehod při odbočování vlevo na nesignalizované křižovatce a podpoříte hladký a bezpečný provoz na silnicích.

ČTĚTE VÍCE
Jak určit požadovanou hlasitost pro subwoofer a vytvořit ideální zvukový prostor

Při setkání s provozem při odbočování vlevo

Při odbočování vlevo musíte dát přednost všem vozidlům jedoucím přímo nebo vpravo od vás. Je důležité dodržovat pravidla silničního provozu, abyste předešli případným nehodám a zajistili bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

Dejte přednost někomu, kdo projíždí přímo před vámi

  • Pokud se chystáte odbočit vlevo na křižovatce bez semaforů, dejte přednost každému vozidlu jedoucímu rovně. Řidič se musí před zatáčkou ujistit, že se zde nenachází žádná auta, motocykly nebo cyklisté.

Dejte přednost protijedoucímu provozu

Уступайте дорогу встречному транспорту

  • Pokud se chystáte odbočit vlevo na křižovatce se semafory, dejte přednost protijedoucímu provozu, který má zelený signál. Před odbočením počkejte, dokud protijedoucí provoz zcela neuvolní křižovatku.
  • Pokud na křižovatce není semafor, ale jsou tam značky nebo značení, dejte přednost protijedoucímu provozu, který jede rovně. Řidič musí být opatrný a před odbočením nechat projet protijedoucí vozidla.

Pamatujte, že při odbočování doleva musíte vždy dát přednost v jízdě, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních. Dodržování dopravních pravidel a ostražitost pomůže předcházet možným nehodám a vytvořit bezpečnější prostředí na silnici.

Video:

Které strany byste měli používat při odbočování doleva? Vlevo nebo vpravo?

Lístek 1 Otázka 15 – Komu musíte dát přednost v jízdě doleva?

Lístek 27 Otázka 15 – Komu musíte dát přednost v jízdě doleva?