Mechanický kompresor je zařízení, které se používá ke zvýšení tlaku vzduchu nebo plynu. Funguje na principu stlačování a čerpání vzduchu pomocí pohyblivých částí. Mechanické dmychadlo se používá v různých aplikacích včetně průmyslových, stavebních a automobilových aplikací.

Základní princip mechanického dmychadla spočívá v tom, že vytváří vysoký tlak pohybem vzduchu nebo plynu. Aby toho bylo dosaženo, dmychadlo obsahuje pohyblivé části, jako je rotor a stator, které jsou otáčeny elektrickým nebo mechanickým motorem. V důsledku toho je vzduch nebo plyn stlačen a čerpán na požadované místo.

Mechanické kompresory jsou široce používány v automobilovém průmyslu pro přívod vzduchu do motoru. Umožňují zvýšit výkon motoru udržováním optimálního tlaku vzduchu při spalování paliva. Mechanická dmychadla se používají také v klimatizačních, ventilačních a vytápěcích systémech a také v průmyslových procesech, kde je nutné čerpat plyn nebo vzduch na velké vzdálenosti.

Mechanický kompresor: základní principy činnosti

1. Princip komprese a expanze

Činnost mechanického kompresoru je založena na principu stlačování a rozpínání proudu vzduchu. Vzduch je přiváděn do dmychadla pod nízkým tlakem, poté je stlačen a tlak se zvyšuje. Stlačený vzduch pak expanduje, což způsobuje jeho zrychlení a zvýšení rychlosti.

2. Použití pracovních nožů

2. Использование рабочих лопастей

Pro vytvoření komprese a expanze proudu vzduchu je mechanický kompresor vybaven pracovními lopatkami. Lopatky jsou poháněny překližkovým řemenovým pohonem otáčejícím se uvnitř dmychadla. Pracovní lopatky při otáčení vytvářejí na jedné straně podtlak a na druhé straně tlak, což vede ke stlačení a expanzi proudu vzduchu.

Použití mechanického dmychadla umožňuje zvýšit tlak a rychlost proudění vzduchu na požadovanou hodnotu pro provádění různých úkolů. Hojně se používá ve ventilaci, klimatizaci, stlačeném vzduchu pro průmyslové procesy a dalších oblastech, kde je potřeba vytvořit a udržet určitý tlak a proudění vzduchu.

Proces mechanického vstřikování látky

Princip činnosti mechanického kompresoru

Mechanické dmychadlo funguje na jednoduchém principu: látka se přivádí do dmychadla a poté se pohybuje speciálními trubkami nebo kanály pomocí rotujícího rotoru nebo pístu. V důsledku toho se látka přenáší z jednoho uzlu systému do druhého.

Aplikace mechanického dmychadla

Mechanická dmychadla jsou široce používána v různých průmyslových odvětvích, včetně ropného a plynárenského, chemického, energetického a průmyslového odvětví. Mohou být použity pro dodávku stlačeného vzduchu, vody, oleje, plynu nebo jiných látek.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí výroba čipového klíče na auto a jak vybrat správný technik?

Proces mechanického čerpání látky umožňuje účinnou a bezpečnou přepravu látky z jednoho místa na druhé. Poskytuje potřebný tlak a průtok pro provádění různých úkolů v průmyslu a dalších aplikacích.

Výhody a použití mechanických dmychadel

Výhody mechanických dmychadel:

3.JPG?set_id=880000500F” alt=”Преимущества механических нагнетателей:”/>

1. Účinnost: Mechanická dmychadla poskytují vysoké průtoky a velké objemy čerpaného plynu nebo vzduchu. To umožňuje jejich použití v různých průmyslových procesech, jako je ventilace, klimatizace, pneumatické systémy atd.

2. Spolehlivost: Mechanické kompresory mají jednoduchý design a jsou méně náchylné k poruchám. Na rozdíl od jiných typů kompresorů nevyžadují mazání ani čištění, díky čemuž jsou spolehlivější a odolnější.

3. Snadné použití: Mechanická dmychadla lze snadno nainstalovat a připojit k systému. Jsou kompaktní, nevyžadují mnoho místa a lze je snadno přemístit nebo přeinstalovat na jiné místo.

Použití mechanických dmychadel:

1. Větrání a klimatizace: Mechanická dmychadla se používají ve ventilačních a klimatizačních systémech k zajištění čerstvého vzduchu a udržení příjemného klimatu.

2. Pneumatické systémy: Mechanická dmychadla se používají v pneumatických systémech k vytváření tlaku a pohybu vzduchu nebo plynu v různých procesech a zařízeních.

3. Systém odpadních vod a odpadních vod: Mechanická dmychadla lze použít k zavedení vzduchu nebo plynu do systému odpadních vod nebo odpadních vod, aby se zajistil účinnější pohyb kapaliny nebo odpadu.

Video:

Jaký je rozdíl mezi turbínou a turbodmychadlem? Proč je turbína chlazena?

Mechanický kompresor. Porovnání kompresorů: SC 14 od Toyota vs PC 23-1 od AUTOTURBO

Mechanický kompresor Do běžného motoru VAZ 1V foukáme 16 bar.