Každý řidič, který se ocitne na silnici v přítomnosti dopravního policisty, přemýšlí o tom, jaká práva a možnosti má při komunikaci se zástupcem dopravní policie. Organizace dopravní policie, kupodivu, není tak dobře prostudována mnoha motoristy a je pro ně obtížné odlišit právní požadavky od svévole. Pojďme zjistit, co můžete a nemůžete požadovat od dopravního policisty.

V první řadě musí řidič znát svá práva a postavení. To vám umožní vést co nejkompetentnější rozhovor s inspektorem a chránit své vlastní zájmy. Je důležité si uvědomit, že dopravní policista nemá právo volit delegování svých pravomocí. Je povinen důsledně plnit povinnosti, které mu byly uloženy. Motorista tak má všechny důvody požadovat standardní kontroly dokladů a kontrolu vozidla v souladu se zákonem.

Zároveň je nutné pochopit, že i dopravní policista má určité pravomoci a práva. Má právo požadovat předložení dokladů a také pravidelně kontrolovat dostupnost osvědčení o technické kontrole vozidla. Za zmínku však stojí, že nemá právo vyžadovat od řidiče důvěrné údaje, jako je heslo nebo PIN kód bankovní karty.

Práva a povinnosti občanů na cestách

Na silnicích mají občané určitá práva a povinnosti, jejichž dodržování přispívá k bezpečnosti a snižování nehodovosti.

Práva občanů na cestách:

Права граждан на дороге:

 • Právo na svobodu pohybu. Každý občan má právo na svobodnou volbu trasy a rychlosti jízdy na silnici při dodržení platných pravidel silničního provozu (TRAF).
 • Právo na bezpečí. Občané mají právo na bezpečné podmínky cestování na silnici. Aby toho bylo dosaženo, musí silniční úřady zajistit správné značení a včasnou aktualizaci dopravních značek a signalizace.
 • Právo na ochranu před porušováním. Občané mají právo obrátit se v případě porušení pravidel silničního provozu na orgány činné v trestním řízení a také na náhradu způsobené škody.

Povinnosti občanů na cestách:

Обязанности граждан на дороге:

 1. Dodržování pravidel silničního provozu. Občané jsou povinni znát a dodržovat pravidla silničního provozu a také si pravidelně aktualizovat své znalosti v této oblasti.
 2. Respektujte práva ostatních účastníků silničního provozu. Občané jsou povinni brát ohled na zájmy ostatních řidičů, chodců a cestujících, nevytvářet nebezpečné situace a dávat přednost v jízdě tam, kde je to nutné.
 3. Dodržování bezpečnostních pravidel. Občané jsou povinni správně používat silniční vozidla, podrobovat se včas technickým prohlídkám a odstraňovat zjištěné závady. Občané jsou také povinni řídit střízlivě a nepřekračovat povolenou rychlost.
ČTĚTE VÍCE
Pohon všech kol – kdy a kde je skutečně potřeba?

Práva a povinnosti občanů na silnicích jsou základem bezpečné a harmonické interakce mezi všemi účastníky silničního provozu.

Dopravní policista: práva a povinnosti

Гаишник: права и обязанности

Dopravní policista nebo dopravní policista má určitá práva a povinnosti, které upravují jeho činnost na silnici. Znalost těchto pravidel je nezbytná jak pro samotného dopravního policistu, tak pro občany, aby pochopili, jak se chovat při interakci s dopravním policistou.

Práva dopravních policistů

Права гаишника

Dopravní policista má následující práva:

1. Zastavování a kontrola vozidel na silnici za účelem ověření přítomnosti potřebných dokladů (včetně řidičského průkazu a technické dokumentace).
2. Kontrola vozidel včetně jejich zavazadlových prostorů.
3. Kontrola dodržování dopravních předpisů.
4. Uplatňování opatření k předcházení a potlačování dopravních přestupků, včetně vydávání dopravních příkazů a příkazů k zastavení.

Povinnosti dopravního policisty

Dopravní policista je povinen:

1. Při své činnosti dodržujte zákony a nezneužívejte svá práva.
2. S majetkem a dokumenty, které mu byly předány ke kontrole, zacházejte opatrně a šetrně.
3. Poskytovat občanům informace o pravidlech silničního provozu a pravidlech zacházení dopravního policisty.
4. Chovejte se správně a ohleduplně k řidičům a chodcům.

Po seznámení s právy a povinnostmi dopravního policisty může každý občan porozumět jednání dopravního policisty a znát jeho práva v případě interakce s ním.

Co můžete požadovat od dopravního policisty?

Что можно потребовать у гаишника?

 • Doklady – Při zastavení dopravním policistou musí řidič předložit osvědčení o registraci a technickém stavu vozidla, řidičský průkaz a povinné ručení.
 • Označení porušeného pravidla – V případě zastavení nebo z důvodu protestu na silnici má řidič právo požádat dopravního policistu o označení porušeného pravidla a odkazu na zákon, kterým bylo porušeno.
 • Svědci – Pokud se řidič domnívá, že mu byla udělena nespravedlivě pokuta nebo s ním bylo neférově zacházeno, může požádat dopravní policisty, aby zavolali svědky nebo nahráli video z události pomocí chytrého telefonu.
 • Informace o přestupku – Řidič má právo získat informace o přestupku, jako je čas, datum a místo, které může použít jako důkaz v případě sporu.
 • Vysvětlení – Řidič potřebuje vysvětlení, proč byl zastaven a co udělal špatně, aby pochopil důvod, proč je obviněn.
 • Úřední záznam – Pokud je řidič evidován, musí dopravní policista poskytnout úřední záznam o přestupku, který musí obsahovat podrobnosti o přestupku, pokutě a následcích.
 • Spravedlnost – V případě nespravedlivého zacházení nebo porušení svých práv má řidič právo napadnout jednání dopravního policisty u soudu nebo u komise pro řešení konfliktů.
ČTĚTE VÍCE
Stanovení nákladů na demontáž nárazníku – faktory ovlivňující cenu a způsoby, jak ušetřit

Je třeba mít na paměti, že při interakci s dopravním policistou se musí řidič chovat zdvořile a ohleduplně, protože hrubé chování může situaci zhoršit a být potrestáno.

Video:

JAK JEDNAT S DPS | PROČ NEMŮŽETE OTEVŘÍT KUFRU | UŽITEČNÉ HACKY NA CESTÁCH

JAK ODESLAT DPS ZA PÁR MINUT

Rozhovor s dopravní policií. ROZVOD PRO OPILÁ