Údržba vozu je jednou z nejdůležitějších součástí jeho provozu. Pravidelná technická kontrola a údržba vám umožní udržet váš vůz ve vynikajícím výkonu a prodloužit jeho životnost.

Během procesu servisu automobilu však dochází k některým činnostem, které mohou způsobit nenapravitelné poškození vozidla. Jednou z těchto akcí je nesprávné zvedání vozu.

Zvedání vozu je nedílnou součástí jeho údržby a oprav. Nesprávným přístupem si však můžete nejen poškodit auto, ale i zdraví. Někteří řidiči, kteří nemají dostatečné znalosti a podceňují důležitost správného zvedání, pravidelně dělají chyby, které vedou k negativním důsledkům.

Nebezpečné metody zvedání auta

1. Použití nestabilní podpěry

Jednou z nejběžnějších nebezpečných metod je použití nestabilní podpěry ke zvedání vozidla. Může to být nestabilní cihla, dřevěný blok nebo jiná nestabilní konstrukce. V případě nepředvídaných okolností může taková podpora snadno selhat, což může vést k vážnému zranění nebo dokonce smrti.

2. Použití nesprávné zvedací plošiny

Druhou nebezpečnou metodou je použití nesprávné zvedací plošiny. Například, pokud je vozidlo zvedáno pod nárazníkem nebo pod nestabilními držáky, může to způsobit poškození karoserie a může způsobit uvolnění vozidla při práci pod ním.

Je důležité používat pevnou a spolehlivou zvedací plošinu, jako jsou speciální zvedáky nebo pryžové podložky pro zvedání. Tato zařízení jsou navržena speciálně pro tento úkol a zajišťují bezpečné a spolehlivé zvedání vozidla.

Abyste se vyhnuli nebezpečí pro sebe a své auto, musíte být opatrní a používat pouze bezpečné a správné metody pro zvedání auta. Používejte stabilní podpěry a správné zvedací zařízení, abyste předešli možnému zranění a poškození vozidla.

Použití nevhodné půdy

V první řadě je potřeba počítat s tím, že půda musí být pevná a stabilní. Pokud je půda příliš měkká nebo nestabilní, může zvedání vozidla způsobit potopení nebo naklonění vozidla a vytvořit nebezpečnou situaci. Proto se pro zvedání nedoporučuje používat písčité, jílovité nebo volné půdy.

Také byste se měli vyvarovat používání půdy, která obsahuje kameny nebo jiné tvrdé předměty. Takové předměty mohou poškodit povrch zvedáného vozidla nebo dokonce způsobit jeho nekontrolovatelný pád. Doporučuje se použít půdu bez nečistot a cizích předmětů.

ČTĚTE VÍCE
Kolik bude stát svařování tlumiče pro auto v různých servisních střediscích - porovnejte ceny a kvalitu služeb

Kromě toho je nutné vzít v úvahu stav půdy v závislosti na povětrnostních podmínkách. Například v deštivých podmínkách může být země velmi kluzká a nestabilní, takže zvedání je nebezpečné. Proto byste se měli vyvarovat používání mokré nebo kluzké půdy.

Je důležité si uvědomit, že správný výběr půdy pro zvedání vozidla přispívá k bezpečnému a efektivnímu provádění této operace. Nedostatečná půda může vést k nehodám, poškození vozidla a také představovat nebezpečí pro ostatní. Při zvedání auta je proto nutné vzít v úvahu všechna výše uvedená doporučení.

Používání nevhodných nástrojů

Například použití cihel, kusů dřeva nebo bloků stojanů k podpoře vozidla může mít nebezpečné následky. Tyto materiály nemají dostatečnou pevnost a stabilitu, což může způsobit posunutí nebo pád vozidla při práci pod ním.

Za zmínku také stojí, že použití nespecializovaného zvedáku nebo zvedáku může být nebezpečné. Nekvalitní nebo vadné nářadí se může během provozu rozbít, což ohrozí bezpečnost a stav vozidla.

Výběr správného nářadí je klíčem k bezpečnému a efektivnímu zvednutí vozidla. K tomu je nutné použít profesionální zvedáky a další specializované nářadí, které odpovídá hmotnosti a vlastnostem konkrétního modelu vozidla.

Nesprávné umístění zvedáku

První a hlavní pravidlo: Vždy umísťujte zvedák pouze na vyhrazená místa ve vozidle.. Typicky jsou tyto oblasti pevné kovové rámy nebo desky, které vypadají jako zesílené konstrukce na spodku vozu.

Jednou z nejčastějších chyb při umisťování zvedáku je pokus o zvedání vozu umístěním pod plastové kryty nebo vany motoru. To je přísně nepřijatelné, protože plast nebo hliník nemusí unést hmotnost vozu a zhroutí se a způsobí vážné poškození.

Také byste měli věnovat pozornost správnému umístění zvedáku vzhledem ke kolům. Zvedák musí být instalován v oblasti, kde jsou namontovány tlumiče nebo příčkaaby nedošlo k poškození systému odpružení.

Je důležité si uvědomit, že při zvedání auta pomocí zvedáku byste se měli ujistit, že je bezpečně zajištěn. K tomu můžete použít speciální tyče nebo tyčové stojany, které jsou instalovány pod autem. Teprve poté můžete začít pracovat pod autem.

Pokud si nejste jisti správným umístěním zvedáku, doporučujeme obrátit se na odborníka nebo využít služeb autoservisu. To pomůže vyhnout se nepředvídaným situacím a zajistí bezpečnost procesu zvedání automobilu.

ČTĚTE VÍCE
Bezpečnost a možnosti použití bi-ice čoček při řízení - vše, co potřebujete vědět

Pamatujte si, Nesprávné umístění zvedáku může způsobit nehodu nebo vážné poškození vozidla.. Buďte proto opatrní a dodržujte doporučení výrobce vozidla a návod k použití zvedáku.

Video:

Jak vyměnit pneumatiku bez zvedáku. Snadný způsob.

Jack Ombra OHT225C. Zvedáme auto. Je lepší položit opěrnou misku zvedáku. Vydání č. 2

JAK SPRÁVNĚ NAZVEDNIT AUTO BEZ NÁSLEDKŮ.