Běží dovnitř Automobil je důležitou etapou jeho života, která umožňuje optimální fungování všech mechanismů a systémů. Občas se při studiu této problematiky objeví zcela nečekaná otázka: lze naběhnout na volnoběh? Dovolte mi, abych vám představil náš pohled na tuto problematiku.

Ihned je třeba poznamenat, že se obvykle nedoporučuje zajíždět na volnoběh. Mnoho výrobců automobilů nabízí k této problematice vlastní doporučení a ve většině případů hovoří o nutnosti záběhu při provozních otáčkách motoru. Je to dáno tím, že při této činnosti motoru se všechny jeho části zahřívají rovnoměrněji, což přispívá k jejich odolnosti a zlepšuje celkový chod vozu.

Existují však zvláštní případy, kdy je záběh naprázdno stále možný. Především se to týká sportovních vozů, u kterých se pro dosažení maximální účinnosti motoru doporučuje provozovat jej na volnoběh s periodickými nárazovými otáčkami až do maximálních přípustných hodnot.

Je možné zajíždět na volnoběh? [Zprávy Zprávy]

Účel provozovat auto

Hlavním účelem provozu automobilu je připravit motor na dlouhodobý a bezproblémový provoz. Při záběhu se nastaví optimální parametry tření mezi pohyblivými částmi motoru a jeho systémy.

Obvykle se záběh provádí v různých provozních režimech motoru – od volnoběhu po maximální otáčky. Je však třeba poznamenat, že volnoběh není efektivní způsob, jak dosáhnout požadovaných výsledků.

Proč nelze záběh provést při volnoběhu?

Při záběhu na volnoběh běží motor auta s minimální zátěží. V důsledku toho není mezi pohyblivými částmi motoru dostatečný tlak a tření.

Záběh při volnoběhu může vést k následujícím problémům:

  1. Nedostatečné zpracování a ohřev vložek válců;
  2. Špatné čerpání oleje v mazacím systému;
  3. Neefektivní broušení a nastolení optimálního tření;
  4. Zvýšené opotřebení a nefunkčnost motoru v budoucnu.

Abyste dosáhli nejlepších výsledků při bourání v autě, měli byste se řídit doporučeními výrobce a zajíždět při různém zatížení a vyvarovat se chodu motoru na volnoběh.

Je důležité, aby se: Každý vůz má své vlastnosti a požadavky na záběh. Před zahájením vloupání se doporučuje pečlivě si přečíst pokyny výrobce a poradit se s odborníky.

Hlavní pravidlo vloupání: aktivní pohyb

Главное правило обкатки: активное движение

Jedním z hlavních pravidel vloupání je aktivní pohyb vozu.. To znamená, že během vloupání se nedoporučuje delší dobu nečinnosti. Faktem je, že když motor běží naprázdno, chladicí kapalina cirkuluje pomaleji, což může vést k přehřátí a poškození motoru.

ČTĚTE VÍCE
Jak bezpečně nainstalovat zrcátko na čelní sklo automobilu - podrobné pokyny

Aktivní pohyb navíc umožňuje pumpovat olej do motoru, což zajišťuje lepší mazání jeho částí. To je zvláště důležité během počátečního období provozu, kdy může být tření mezi díly nejvyšší.

Přijatelnou možností aktivního pohybu při záběhu je plynulá a mírná změna otáček a provozních režimů motoru. To umožňuje, aby různé mechanismy a součásti byly vystaveny různému zatížení, což přispívá k rovnoměrnějšímu opotřebení a lepšímu přizpůsobení.

Za úvahu však stojí, že aktivní pohyb neznamená nedovolené přetěžování motoru nebo vozidla. Je důležité dodržovat předepsané rychlosti a zatížení a také vzít v úvahu individuální vlastnosti konkrétního modelu.

Aktivní pohyb je tedy jedním z hlavních pravidel vloupání. Podporuje lepší výkon a životnost motorů a také snižuje riziko poruch a problémů při provozu vozidla.

Jaké problémy mohou nastat při záběhu na volnoběh?

1. Přehřátí motoru. Při záběhu na volnoběh běží motor bez zatížení, což může vést k přehřátí. Při tomto provozu nedochází k úplnému spálení paliva, což může vést k tvorbě usazenin na zapalovacích svíčkách a v hlavě válců.

2. Zvýšené opotřebení částí motoru. Vzhledem k tomu, že chod naprázdno probíhá bez zatížení, může dojít ke špatnému utváření a lícování částí motoru. V důsledku toho mohou při budoucím používání vozidla nastat problémy s opotřebením a problémy s motorem.

3. Špatné mazání dílů. Záběh na volnoběh může způsobit nedostatečné smáčení částí motoru olejem, protože motor naprázdno nevytváří dostatečný tlak pro správné mazání. To může vést ke zvýšenému tření a opotřebení součástí motoru.

4. Zhoršování environmentálních ukazatelů. Při záběhu na volnoběh běží motor v nízkých otáčkách, což může vést ke zhoršení ekologických vlastností. Výfukové plyny a toxické látky se mohou zachytit ve výfukovém systému, což má za následek zvýšené emise toxických látek do životního prostředí.

Všechny tyto problémy lze omezit nebo eliminovat, pokud se vloupání provádí při skutečné zátěži, nikoli při volnoběhu. Proto se doporučuje rozbít ve vozidle v souladu s doporučeními výrobce.

Jak správně bourat v autě?

Как провести правильную обкатку автомобиля?

Nejprve byste si měli přečíst návod k záběhu od výrobce vozidla. Obsahuje základní doporučení pro kilometrový výkon, rychlost a dobu záběhu. Tyto údaje jsou doporučeními a měly by být zohledněny při provádění postupu.

ČTĚTE VÍCE
Praktické tipy na používání automobilového tmelu, které vám ušetří čas, peníze a nervy!

Základní pravidla pro provoz auta:

Záběhová fáze Najeto (km) Rychlost (km / h) Omezení
1 0-1000 50-70
2 1000-3000 60-90 Vyvarujte se prudkého zrychlení/brždění.
3 3000-5000 80-110 Vyhněte se častému řazení.
4 5000-10000 90-130 Běhejte krátké úseky maximální rychlostí.

Je důležité si uvědomit, že záběh by měl být prováděn v různých jízdních režimech: město, mimo město, dálnice. To pomůže rovnoměrně rozložit zatížení na automobilové díly a přispěje k jejich odolnosti.

Během procesu záběhu se doporučuje nepřekračovat maximální otáčky motoru a nevyužívat plný potenciál vozidla. Je také důležité vyvarovat se náhlé akcelerace a brzdění, aby nedošlo ke zbytečnému namáhání součástí převodovky.

Na konci záběhu se doporučuje vyměnit olej a filtry, aby se odstranily kovové částice vzniklé během provozu.

Video:

TOTO VÁM NEŘEKNOU ANI V SERVISU

Záběh motoru. Nejdůležitější.

Půl dne práce a motor auta je zase jako nový!