Brzdové třmeny jsou jednou z nejdůležitějších součástí brzdového systému automobilu. Hrají klíčovou roli při zastavování a udržování aut na místě. Navzdory své kompaktnosti mají tato zařízení složitou mechaniku a jsou skutečným zázrakem techniky.

Hlavním úkolem brzdového třmenu je uchopit a přitlačit brzdové destičky na brzdové kotouče vozidla. Dělá to pomocí systému pístů a hydrauliky. Když sešlápneme brzdový pedál, hydraulický systém přenese tlak na písty, které zase uchopí brzdové destičky a přitlačí je ke kotouči, čímž vznikne tření a zpomalí se rotace kol.

Existují dva typy brzdových třmenů – pevné a plovoucí. Pevné třmeny jsou připevněny ke konstrukci vozidla a obvykle mají jeden nebo více pístů. Plovoucí třmeny se mohou pohybovat v určitém směru na speciálních vodítkách, což umožňuje rovnoměrnější rozložení tlaku na brzdové destičky a poskytuje účinnější a plynulejší brzdění.

Jak fungují brzdové třmeny?

Как работают тормозные суппорта?

Hlavním prvkem brzdového třmenu je brzdový válec. Převádí hydraulický tlak na mechanický tlak a přenáší jej na brzdové destičky. Když řidič sešlápne brzdový pedál, hydraulický systém vyvine určité množství tlaku brzdové kapaliny na brzdový třmen.

Brzdové třmeny na kotoučových brzdách používají pístový systém. Když je brzdová kapalina dodávána do třmenu, písty se začnou pohybovat směrem ke kotouči. V důsledku toho jsou brzdové destičky přitlačeny ke kotouči a začnou zpomalovat otáčení kol. Pokud se písty nepohybují správně nebo jsou opotřebené destičky, brzdný výkon se sníží.

Brzdové třmeny se dělí na pevné a posuvné. U pevných třmenů jsou písty umístěny na pevné ose a destičky se pohybují směrem ke kotouči. V posuvných třmenech jsou destičky namontovány na kluzných vedeních, což umožňuje rovnoměrnější přítlak a rozložení brzdné síly po povrchu kotouče. Díky tomu posuvné třmeny poskytují účinnější brzdění a snižují opotřebení brzdových destiček.

Kromě toho mají brzdové třmeny obvykle brzdové hadice, které spojují třmen s hydraulickým systémem vozidla. Tyto hadičky přenášejí brzdovou kapalinu utěsněným způsobem a zajišťují správnou funkci brzdového systému.

Je důležité si uvědomit, že brzdové třmeny by měly být pravidelně kontrolovány a servisovány, aby bylo zajištěno, že fungují spolehlivě a jsou bezpečné na silnici.

ČTĚTE VÍCE
Jednoduchý a účinný způsob, jak odstranit škrábance na autě pomocí zubní pasty

Princip činnosti brzdových třmenů

Struktura brzdového třmenu

Структура тормозного суппорта

Brzdový třmen se skládá z několika hlavních součástí:

  • Pouzdro třmenu, které je připevněno k ráfku vozu
  • Brzdový válec, který je umístěn uvnitř třmenu a obsahuje brzdové destičky
  • Písty, které se pohybují uvnitř válce a přitlačují brzdové destičky ke kotouči, aby se vytvořilo tření
  • Brzdové trubky, které přivádějí brzdovou kapalinu do válce k pohybu pístů

Princip činnosti

Když řidič sešlápne brzdový pedál, hydraulický systém přenese tlak vytvářený nohou přes brzdové potrubí do brzdového válce. Tlak brzdové kapaliny vytlačí písty z válce a přitlačí brzdové destičky k rotoru.

Brzdový kotouč, ke kterému je připevněn třmen, se nachází mezi destičkami. Při přitlačení destiček ke kotouči dochází ke tření, které zpomaluje otáčení kotouče i vozu jako celku.

Aby se brzdové třmeny po brzdění nezasekly na kotouči, používají brzdové třmeny uvolňovací mechanismus, který umožňuje, aby se destičky při uvolnění brzdového pedálu mírně oddálily od kotouče.

Závěr

Заключение

Brzdové třmeny hrají důležitou roli v bezpečnosti a brzdném výkonu vašeho vozidla. Vědět, jak fungují, může majitelům automobilů pomoci lépe porozumět procesu brzdění a udržovat brzdový systém v dobrém stavu.

Typy brzdových třmenů

Разновидности тормозных суппортов

1. Pevné třmeny. Toto je nejběžnější typ posuvného měřítka. Instalují se přímo na vůz a mají konstantní vzdálenost mezi destičkami a brzdovým kotoučem. Tyto třmeny se používají ve většině osobních automobilů a některých nákladních automobilů.

2. Posuvné třmeny. Na rozdíl od pevných mají tyto třmeny schopnost pohybu podél osy brzdového kotouče. To umožňuje rovnoměrnější rozložení tlaku na podložky a zvyšuje jejich životnost. Tyto třmeny se používají především u sportovních a vysoce výkonných vozů.

3. Třmeny s více písty. Tyto třmeny mají více pístů, které tlačí na destičky současně, čímž zvyšují jejich sílu a zlepšují brzdný výkon. Používají se na vozidlech s vysokou brzdnou silou, jako jsou závodní a sportovní vozy.

4. Plovoucí třmeny. Takové třmeny mají schopnost volně se pohybovat podél osy brzdového kotouče. Umožňují kompenzovat mírné deformace kotouče během zahřívání a chlazení a poskytují stabilnější a spolehlivější brzdění. Plovoucí třmeny se běžněji používají na nákladních a užitkových vozidlech.

ČTĚTE VÍCE
Vybíráte mezi pryžovými a polyuretanovými silentbloky – který z nich je pro auta lepší?

Volba typu brzdového třmenu závisí na mnoha faktorech, jako je typ vozidla, jeho vlastnosti, provozní podmínky a preference řidiče. V každém případě hrají brzdové třmeny důležitou roli při zajištění bezpečnosti a brzdné účinnosti vašeho vozu.

Lifehacks pro servis brzdových třmenů

Лайфхаки по обслуживанию тормозных суппортов

1. Pravidelná kontrola stavu

Je důležité pravidelně kontrolovat stav vašich brzdových třmenů. Příznaky problému mohou zahrnovat pomalou odezvu při sešlápnutí brzdového pedálu, neobvyklé zvuky nebo vibrace při brzdění. Pokud si všimnete těchto příznaků, kontaktujte odborníka za účelem kontroly a opravy.

2. Pečlivě sledujte mezeru

Mezera mezi brzdovým kotoučem a třmenem by měla být optimální. Příliš velká vůle může mít za následek špatný brzdný výkon, zatímco příliš malá vůle může způsobit tření a přehřátí. Pravidelně kontrolujte vůli a v případě potřeby ji upravte pomocí speciálních nástrojů.

3. Výměna brzdové kapaliny

Brzdová kapalina se musí pravidelně měnit, aby byla zajištěna správná funkce brzdového systému. Měli byste dodržovat doporučení výrobce týkající se frekvence výměny kapalin. Zkontrolujte hladinu a stav kapaliny a v případě potřeby ji vyměňte.

4. Výměna brzdových destiček

4. Замена тормозных колодок

Brzdové destičky se časem opotřebovávají a vyžadují výměnu. Pravidelně kontrolujte stav destiček a v případě zjištění opotřebení je neprodleně vyměňte. Použití opotřebovaných destiček může snížit brzdný výkon a poškodit brzdové třmeny.

5. Čištění povrchu brzdových kotoučů

Povrch brzdových kotoučů se může zašpinit a hromadit prach, špínu, rez a další nečistoty, což může vést ke špatnému brzdnému výkonu a poškození brzdových třmenů. Povrch kotoučů pravidelně čistěte speciálními čisticími prostředky na brzdový systém.

  • Zkontrolujte stav brzdových třmenů
  • Sledujte mezeru mezi třmenem a brzdovým kotoučem
  • Pravidelně měňte brzdovou kapalinu
  • Vyměňte opotřebované brzdové destičky
  • Očistěte povrch brzdových kotoučů

Video:

Jak funguje brzdový systém

Zařízení brzdového třmenu, princip činnosti a opravy. Co dělat, když se třmen zasekl?

NIKDY NEDEMONTUJTE ZASEKNUTÝ TŘMEN, DOKUD NEBUDETE SLEDOVAT TOTO VIDEO