Dešťový senzor je zařízení, které se používá k detekci přítomnosti nebo nepřítomnosti srážek. Může být užitečný v mnoha oblastech, od automobilového průmyslu až po různé zemědělské aplikace. Aby však dešťový senzor správně fungoval, musí být řádně zajištěn. V tomto článku se podíváme na několik způsobů, jak namontovat dešťový senzor tak, aby poskytoval spolehlivé a přesné měření srážek.

Prvním a nejběžnějším způsobem montáže dešťového senzoru je jeho instalace na střechu budovy nebo jiný venkovní povrch. K tomu je třeba vybrat místo, kde bude senzor přímo vystaven srážkám. Doporučuje se také zajistit volný přístup k senzoru pro jeho údržbu a sledování naměřených hodnot. K dosažení tohoto cíle lze dešťový senzor namontovat ve výšce pomocí speciálních držáků nebo nosných konstrukcí.

Další možností montáže dešťového senzoru je jeho instalace na stacionární nebo mobilní konstrukce. Senzor lze namontovat například na stožár nebo jinou vertikální konstrukci. V tomto případě je nutné zajistit, aby byl snímač co nejblíže k zemi, aby se minimalizoval vliv větru a dalších atmosférických faktorů na jeho činnost. Doporučuje se také snímač instalovat tak, aby nevytvářel stín, který by mohl zkreslit měření srážek.

Jak je připevněn dešťový senzor?

 1. Výběr sedadla: Je důležité zvolit vhodné místo pro instalaci senzoru, aby mohl správně detekovat déšť. Místo by mělo být otevřené a bez stínu, aby bylo možné získat přesné údaje o srážkách.
 2. Montáž: K připevnění dešťového senzoru můžete použít speciální upevňovací prvky, jako jsou spony nebo držáky. Senzor musí být bezpečně připevněn na zvolené místo, aby se zabránilo jeho pohybu nebo pádu.
 3. Spojení: Po připojení senzoru na požadované místo jej musíte správně připojit k systému. To může vyžadovat použití dalších propojovacích kabelů nebo konektorů.

Před instalací každého konkrétního modelu dešťového senzoru je důležité zvážit možné vlastnosti. Pokyny výrobce obvykle obsahují podrobné informace o správné montáži a připojení.

Způsoby montáže dešťových senzorů

Методы крепления датчика дождя

Dešťové senzory slouží k automatické detekci začátku a konce deště. Mohou být instalovány na různých místech a mají různé způsoby instalace.

Zde jsou některé z nejběžnějších způsobů montáže dešťového senzoru:

 1. Montáž na střechu. Snímač se instaluje na vyvýšené místo na střeše budovy pomocí speciálních upevňovacích prvků. Tato metoda umožňuje získat přesná data o srážkách v dané oblasti.
 2. Držák na tyč. Snímač lze namontovat na vysoký stožár nebo stožár. To je výhodné na otevřených plochách nebo v parcích. Výhodou této metody je, že umožňuje měřit srážky v konkrétní výšce vzduchu.
 3. Montáž na stěnu budovy. Snímač lze namontovat na stěnu budovy pomocí speciálních upevňovacích prvků. Tato metoda je vhodná pro malé plochy, jako jsou terasy nebo balkony.
 4. Montáž na rostliny. Senzor lze připevnit na stonek rostliny nebo větev stromu. Tato metoda umožňuje získat údaje o dešti na různých úrovních terénu.
ČTĚTE VÍCE
Co se stane, když srazí semafor?

Výběr způsobu montáže dešťového senzoru závisí na konkrétních podmínkách instalace, typu objektu a účelu měření. Správný způsob instalace zajistí spolehlivost snímače a přesnost získaných dat.

Možnosti instalace dešťového senzoru

Варианты установки датчика дождя

 • Instalace v otevřených prostorách. Tato možnost zahrnuje instalaci dešťového senzoru na otevřeném prostranství nebo na sloup speciálně navržený pro tento účel. Toto nastavení umožňuje senzoru sbírat informace o srážkách v určité oblasti bez jakýchkoli překážek.
 • Montáž střechy. Dešťový senzor lze instalovat na střechu budovy nebo stavby. Tato možnost umožňuje přesnější měření srážek, protože střecha chrání senzor před přímým kontaktem s větrem a dalšími faktory, které by mohly zkreslit výsledky.
 • Instalace na stožár nebo vysoký stožár. Pokud potřebujete získat údaje o dešti ve vysokých nadmořských výškách, například pro sledování povětrnostních podmínek v horách, můžete senzor nainstalovat na speciální stožár nebo vysoký stožár. Toto nastavení poskytuje přesnější údaje o srážkách v různých nadmořských výškách.
 • Instalace do země. Pro zjištění vlhkosti půdy a srážek můžete nainstalovat dešťový senzor přímo do země. Tato instalace vám umožňuje řídit vlhkost půdy a automaticky upravovat zavlažování na základě údajů ze senzorů.

Výběr možnosti instalace pro dešťový senzor závisí na konkrétních úkolech a provozních podmínkách. Důležité je zohlednit požadavky na přesnost měření, dostupnost a spolehlivost instalace a také možnost získání požadovaných dat pro další využití pro automatickou závlahu nebo sledování povětrnostních podmínek.

Video:

Jak nastavit režimy stěračů čelního skla (stěrače). Proč nefunguje automatický režim? Dešťový senzor

Jak nainstalovat dešťový senzor Nissan, Renault, Infiniti

Výměna dešťového senzoru na Volkswagenu