Když jedete autem a slyšíte hluk ventilátoru, který ochlazuje motor, nelekejte se – to je normální! Ventilátor je zodpovědný za udržování optimální teploty v chladicím systému motoru, zabraňuje přehřívání a případným poruchám. Proč se někdy může ventilátor zapnout i po vypnutí motoru?

Během jízdy se motor zahřívá, protože při spalování paliva se uvolňuje velké množství tepla. Jakmile teplota motoru stoupne na určitou úroveň, zapne se ventilátor, který ochladí systém a sníží teplotu motoru. Co se ale stane po vypnutí motoru?

Klíčovou roli v tom hraje termostat, zařízení, které řídí teplotu motoru. Když teplota dosáhne určité úrovně, termostat otevře cestu pro cirkulaci chladicí kapaliny a zapne ventilátor. I když je motor vypnutý, chladicí systém může pokračovat v provozu, aby udržoval optimální teplotu.

Princip fungování chladicího systému v automobilu

Принцип работы системы охлаждения в автомобиле

Chladicí systém v automobilu hraje klíčovou roli pro udržení optimální provozní teploty motoru. Slouží k odvodu přebytečného tepla, které vzniká při hoření paliva uvnitř válců.

Chladicí systém se skládá z několika hlavních součástí, včetně ventilátoru, chladiče, termostatu a chladicího čerpadla. Když motor běží, teplo se přenáší do chladicí kapaliny, která pak cirkuluje kolem motoru.

Termostat je zařízení, které reguluje teplotu chladicí kapaliny. Když motor dosáhne optimální provozní teploty, termostat se otevře a umožní chladící kapalině procházet chladičem, aby se ochladila. Pokud teplota motoru stoupne, termostat se uzavře, aby chladicí kapalina zůstala v motoru pro další chlazení.

Ventilátor je jednou z důležitých součástí chladicího systému. Rozsvítí se, když teplota chladicí kapaliny dosáhne určité hodnoty, což signalizuje možné přehřátí motoru. Zapnutí ventilátoru umožňuje vytvořit dodatečné chlazení snížením teploty kapaliny a jejím pohybem přes chladič, aby mohla být ochlazena.

Chladicí systém je důležitou součástí hladkého chodu vašeho vozidla. Zabraňuje přehřátí motoru, které může vést k vážným poruchám a poškození. Proto je pravidelná kontrola a údržba chladicího systému důležitými aspekty správné péče o vozidlo.

Role ventilátoru v chladicím systému

Роль вентилятора в системе охлаждения

Hlavní funkcí ventilátoru je dodávat čerstvý vzduch do chladiče. Když se motor zahřeje, chladič přebírá hlavní zatížení chlazení chladicí kapaliny. Aby však radiátor fungoval efektivně, musí být dostatek vzduchu pro odvod tepla z povrchu radiátoru.

ČTĚTE VÍCE
Jaký vliv má příkon na kvalitu zvuku automobilových reproduktorů a proč je větší vždy lepší?

Když teplota chladicí kapaliny dosáhne určité hodnoty, termostat zapne ventilátor. Ventilátor se začne otáčet vysokou rychlostí, což vytváří proudění vzduchu a zlepšuje chlazení chladiče. Díky tomu je teplo efektivněji odváděno, což pomáhá udržovat optimální teploty motoru.

V závislosti na konstrukci a modelu vozu může být ventilátor mechanický nebo elektrický. Mechanický ventilátor je poháněn hnacím řemenem motoru, zatímco elektrický ventilátor je poháněn elektromotorem.

Je důležité si uvědomit, že ventilátory se také používají v chladicím systému klimatizace. V tomto případě ventilátor odděluje vzduch odpařený klimatizací od vzduchu, který neprošel výparníkem. Vzduch vstupující do interiéru vozu se tak ochladí a osvěží.

Výhody ventilátoru v chladicím systému:
— Zajištění účinného chlazení motoru a dalších součástí vozidla;
— Prevence přehřátí, které může vést k vážnému poškození;
— Nastavení teploty motoru, zajištění jeho optimální funkce;
— Zvýšená životnost chladiče a dalších prvků chladicího systému.

Proč se ventilátor zapíná?

Почему вентилятор включается

Když motor běží, dochází k vysoké úrovni tepla, což může vést k následkům, jako je poškození nebo porucha motoru. Aby se tomu zabránilo, chladicí systém aktivuje ventilátor, který vyfukuje horký vzduch z chladiče. To udržuje chladič chladný, což ochlazuje kapalinu v chladicím systému motoru.

Když motor dosáhne určité teploty, teplotní senzor signalizuje chladicímu systému, aby zapnul ventilátor. V tomto okamžiku se ventilátor začne otáčet a přivádí čerstvý vzduch do chladiče. Čerstvý vzduch ochlazuje chladicí kapalinu, která se pak vrací zpět do motoru k dalšímu chlazení.

Optimální teplota motoru je obvykle kolem 90 stupňů Celsia. Pokud teplota motoru překročí tuto hodnotu, zapne se ventilátor pro rychlé ochlazení. U některých vozidel se ventilátor může periodicky zapínat a vypínat, aby se udržela konstantní provozní teplota motoru.

Pokud ventilátor nefunguje, může to způsobit přehřátí motoru a způsobit vážné problémy. Pro zachování spolehlivého chodu motoru a jeho dlouhé životnosti je proto důležitá pravidelná kontrola chodu ventilátoru a chladicího systému.

Oprava a výměna ventilátoru

Ремонт и замена вентилятора

Známky selhání ventilátoru

Признаки неисправности вентилятора

Existuje několik příznaků, které indikují poruchu ventilátoru a potřebu opravy nebo výměny:

 • Ventilátor nefunguje správně nebo se občas vypíná;
 • Ventilátor je příliš hlasitý nebo vydává podivné zvuky;
 • Ventilátor se nezapne, když teplota motoru dosáhne vysoké teploty;
 • Ventilátor po zapnutí klimatizace nefunguje správně.
ČTĚTE VÍCE
Adaptace robota a jeho význam pro úspěšné fungování v různých podmínkách

Oprava ventilátoru

Ремонт вентилятора

Pokud zjistíte známky závady ventilátoru, doporučuje se obrátit se na odborníka a nechat jej opravit. Mechanik provede diagnostiku chladicího systému a v případě potřeby vymění vadné díly. Oprava ventilátoru obvykle zahrnuje následující kroky:

 1. Kontrola elektrického systému ventilátoru;
 2. Čištění nebo výměna ventilátoru, pokud je ucpaný nečistotami nebo poškozený;
 3. Výměna poškozených vodičů nebo kontaktů;
 4. Kontrola a výměna pojistek a relé odpovědných za provoz ventilátoru.

Výměna ventilátoru

Замена вентилятора

Pokud je oprava ventilátoru nemožná nebo nepraktická, musí být kompletně vyměněn. Chcete-li to provést, musíte si zakoupit nový ventilátor, který odpovídá značce a modelu vašeho vozu. Výměna ventilátoru se obvykle provádí takto:

 1. Odpojení baterie, aby se zabránilo možnosti úrazu elektrickým proudem;
 2. Demontáž chladiče pro přístup k ventilátoru;
 3. Odpojení elektrického konektoru a upevňovacích prvků ventilátoru;
 4. Instalace nového ventilátoru, připojení elektrického konektoru a upevňovacích prvků;
 5. Opětovná montáž chladiče a kontrola chodu ventilátoru.

Oprava a výměna chladicího ventilátoru jsou důležité postupy pro udržení správného chodu vašeho vozidla. Pravidelná údržba a diagnostika pomůže předejít vážným poškozením a zvýší životnost ventilátoru.

Video:

Ventilátor chlazení motoru VAZ se nezapne. Proč nefunguje ventilátor? TOP 5 důvodů.

Chladicí ventilátor vstřikovacího motoru VAZ 2110, 2115 se nezapne a kontroluje napájecí obvod

Lada Vesta – 3 DŮVODY, proč se ventilátor CHLAZENÍ zapíná a při jaké teplotě se to děje