Možná se mnoho majitelů automobilů alespoň jednou setkalo s problémem, kdy voda letěla do plynové nádrže. Tato situace může nastat z různých důvodů, například kvůli neuzavřenému palivovému čerpadlu nebo kvůli vniknutí vody do palivové nádrže během deště. Je to škodlivé pro auto a je možné oddělit vodu od benzínu? V tomto článku se podíváme na několik účinných způsobů, jak tento problém vyřešit.

První metodou, kterou lze k oddělení vody od benzínu použít, je metoda přirozeného srážení. K tomu stačí nechat směs nějakou dobu uležet. Benzín a voda mají různou hustotu, takže se časem rozdělí na dvě vrstvy. Tato metoda však není vždy účinná, zvláště pokud je podíl vody v benzínu velmi malý.

Další použitelnou metodou je použití speciálních palivových aditiv. Některé přísady mají schopnost přitahovat vodu a učinit ji nerozpustnou v benzínu. Tato voda se usadí na dně plynové nádrže a lze ji odstranit vypuštěním benzínu vypouštěcí hadicí.

Jak oddělit vodu od benzínu?

Как отделить воду от бензина?

Vodu a benzín lze oddělit různými způsoby. Některé z nich vyžadují speciální vybavení, zatímco jiné lze provést doma.

Použití speciálního vybavení

Использование специального оборудования

Jedním z nejběžnějších způsobů oddělení vody od benzínu je použití separátoru. Separátor je zařízení, které umožňuje oddělovat kapaliny různé hustoty.

Proces separace pomocí separátoru se obvykle skládá z následujících kroků:

 1. Příprava separátoru: Ujistěte se, že je separátor čistý a správně funguje.
 2. Do separátoru nalijte směs benzínu a vody.
 3. Počkejte, až se obě kapaliny rozdělí na dvě vrstvy.
 4. Pomocí speciálního ventilu nebo otvoru odstraňte oddělenou vodu a nechte benzín.

Existují také další specializované metody pro oddělení vody od benzínu, jako je použití odstředivky nebo destilace. Vyžadují však pokročilé znalosti a vybavení.

Použití domácích metod

Использование домашних методов

Pokud nemáte speciální vybavení a chcete oddělit malé množství vody od benzínu, můžete použít některé dostupné domácí metody:

Postup s použitím plastové lahve:

 1. Vezměte plastovou láhev a udělejte do ní na boční stěně malý otvor.
 2. Nalijte směs benzínu a vody do láhve.
 3. Nechte láhev stát několik minut ve svislé poloze.
 4. Voda se usadí na dně láhve a benzín zůstane nahoře.
 5. Opatrně vytvořte otvor pod hladinou vody, abyste odstranili vodu.
ČTĚTE VÍCE
Je možné jezdit na zimních pneumatikách, když je teplo? Analyzujeme všechny aspekty a poskytujeme užitečné rady!

Způsob chlazení:

 1. Směs benzínu a vody nalijte do průhledné nádoby.
 2. Umístěte nádobu na několik hodin do chladničky.
 3. Benzín a voda budou rozděleny do dvou vrstev: benzín bude nahoře a voda bude dole.
 4. Opatrně vylijte vodu, aniž byste se dotkli benzínu na horní vrstvě.

Pamatujte, že při provádění jakékoli metody zpracování látek je třeba přijmout preventivní opatření, protože benzín je hořlavý a může být zdraví nebezpečný.

Fyzikální metoda separace vody od benzínu

V případě, že se voda dostane do benzínu, existuje několik fyzikálních metod, které umožňují tyto dvě kapaliny od sebe oddělit.

Způsob usazování

Метод отстаивания

Jednou z nejjednodušších a nejdostupnějších metod je metoda usazování. Chcete-li to provést, musíte přesunout benzín a vodu do průhledné nádoby a nechat je „uklidnit se“. Během usazování se benzín a voda oddělují podle hustoty – voda se ukáže jako těžší a usadí se na dně nádoby a lehký benzín zůstane nahoře. Poté můžete opatrně vypustit benzín a nechat vodu na dně.

Způsob použití emulzního separátoru

Метод использования эмульсионного разделителя

Další běžnou metodou je použití separátoru emulze. Toto zařízení je schopno oddělit benzín a vodu a vytvořit mezi nimi hranici. Princip fungování je založen na rozdílu v hustotách benzínu a vody. Výsledkem je, že voda zůstává na dně separátoru a benzín zůstává nahoře.

Je důležité, aby se: Při používání těchto metod musíte být opatrní a dodržovat základní bezpečnostní opatření, protože benzín je hořlavý.

Chemická metoda oddělování vody od benzínu

Химический метод отделения воды от бензина

Existuje chemická metoda, která umožňuje oddělit vodu od benzínu. Vychází z rozdílné rozpustnosti látek ve vodě a benzinu.

Chcete-li to provést, musíte vzít směs vody a benzínu a přidat do ní trochu soli. Příklady takových solí jsou kamenná sůl (NaCl), kyselina sírová (H2SO4) nebo anhydrid kyseliny sírové (SO3).

Po přidání soli je třeba směs důkladně promíchat. Pod vlivem soli se v ní začne rozpouštět voda a vytvoří roztok, zatímco benzín se naopak ve vodě nerozpustí a zůstane v nerozpuštěném stavu.

Nyní můžete směs nechat nějakou dobu, dokud se látky zcela nevysrážejí. Výsledkem budou dvě vrstvy: benzín bude nahoře a sůl rozpuštěná ve vodě bude dole. Pomocí zeminy nebo vaty můžete jemně vymáčknout horní vrstvu a oddělit ji od spodní.

ČTĚTE VÍCE
Kolik paliva spotřebuje Volkswagen Polo? Praktické tipy pro úsporu spotřeby paliva a optimální výběr motoru

V důsledku chemické metody bylo možné úspěšně oddělit vodu od benzínu. Jediné, co musíte udělat, je dávat pozor při provádění všech úkonů, abyste předešli zranění a zajistili bezpečnost.

Používání sušiček k oddělení vody od benzínu

Использование осушителей для отделения воды от бензина

Proces oddělování vody od benzínu pomocí vysoušedel je založen na fyzikální vlastnosti látky – její hydrofobnosti. Benzín je hydrofobní látka, odpuzuje vodu a nemísí se s ní. Když je ve směsi benzín a voda, vysoušedlo přitahuje a zadržuje vlhkost, což vám umožňuje získat čistý benzín bez nečistot z vody.

Vysoušedla mohou být různých typů, včetně molekulových sít, sušicích činidel a filtrů. Molekulární síta mají schopnost zadržovat vodu a další molekuly a zároveň propouštět pouze benzín. Sušidla, jako je silikagel nebo chlorid vápenatý, také přitahují a zadržují vlhkost, čímž udržují benzín čistý.

Proces oddělování vody od benzínu pomocí sušiček může být automatický nebo manuální. V automatickém procesu prochází směs benzínu a vody sušičkou, kde se voda zadržuje a čistý benzín vychází na výstupu. Při ručním procesu je vysoušedlo instalováno v nádobě na směs a obsluha podle potřeby sbírá čistý benzín ze sušidla.

Výhody použití sušiček k oddělení vody od benzínu:
1. Účinnost – sušičky zajišťují vysoký stupeň oddělení vody od benzínu.
2. Snadné použití – proces oddělování vody od benzínu pomocí sušiček obvykle nevyžaduje speciální dovednosti nebo znalosti.
3. Ekonomické výhody – oddělení vody od benzínu zvyšuje efektivitu použití benzínu a zabraňuje poškození zařízení nebo korozi.
4. Bezpečnost – odstranění vody z benzínu zabraňuje možnosti nebezpečného výbuchu pára-vzduch při nesprávném použití benzínu.

Video:

Voda v plynové nádrži v zimě – známky a odstranění

✅Vyrobené palivo z VODY Výbušný vodík místo benzínu! Domácí elektrolyzér

Jak odstranit vodu z plynové nádrže? Všude kolem je podvod. Vizuální experiment č. 2