Prodej státních poznávacích značek je proces, který vyžaduje určité postupy a registraci. Státní poznávací značky se liší od běžných poznávacích značek tím, že jsou registrovány vládní agenturou a slouží k identifikaci vozidla.

Proces prodeje vládních čísel začíná podáním žádosti o nákup konkrétního čísla. Žádost lze podat na pro vás vhodném oblastním pracovišti Státní automobilové inspekce. Aplikace uvádí požadované číslo, informace o majiteli vozu a také potřebné dokumenty.

Po odeslání přihlášky máte možnost vybrat si číslo z navrhovaného seznamu. Nebo můžete poskytnout svou vlastní verzi čísla, s výhradou určitých pravidel a omezení. O vydání SPZ s konečnou platností rozhoduje Státní automobilová inspekce.

Po obdržení státního čísla budete muset zaplatit příslušnou částku za služby pro jeho registraci a vydání. Poté jsou na vůz instalovány SPZ v souladu s požadavky zákona a Státní automobilové inspekce. Proces prodeje státních poznávacích značek je tedy podrobný a vyžaduje dodržování určitých postupů a papírování.

Prodej státních SPZ: vlastnosti a postup

Продажа государственных номеров: особенности и порядок действий

V závislosti na zemi a regionu se může postup prodeje státních poznávacích značek lišit, ale hlavní fáze zůstávají přibližně stejné.

Prvním krokem při nákupu čísla státu je výběr požadovaného čísla. V některých případech si můžete vybrat číslo podle svého uvážení, zatímco v jiných je číslo přiděleno náhodně. Obvykle existuje určitý seznam dostupných čísel, ze kterých si můžete vybrat vhodnou možnost.

Po výběru čísla byste měli kontaktovat příslušnou organizaci, která prodává vládní čísla. Obvykle se jedná o specializovaná oddělení na odborech dopravy nebo jiných podřízených organizacích. Možná budete muset poskytnout nějaké dokumenty, jako je pas nebo řidičský průkaz, a vyplnit žádost.

Dále musíte zaplatit cenu vybraného čísla. Ceny státních poznávacích značek se mohou lišit v závislosti na jejich jedinečnosti nebo prestiži. Náklady na SPZ obvykle zahrnují samotnou SPZ a také všechny související náklady, jako je výroba a instalace SPZ.

Po zaplacení čísla můžete očekávat jeho výrobu. To obvykle nějakou dobu trvá – od několika dnů až po několik týdnů, v závislosti na vytížení výrobních zařízení.

Až bude číslo vyrobeno, nainstalují ho na vůz specialisté v autocentru nebo jiné organizaci poskytující tyto služby. Obvykle je tato služba také zahrnuta v ceně nákupu státního čísla.

ČTĚTE VÍCE
Jak dosáhnout většího zisku při prodeji auta – prodat ho celé nebo po částech!

Po tom všem získá motorista svou jedinečnou poznávací značku a může bezpečně řídit své vozidlo, přičemž se na silnici cítí výjimečně a jedinečně.

Výběr a registrace čísla státu

Выбор и регистрация государственного номера

1. Výběr čísla stavu

1. Выбор государственного номера

Při výběru státního čísla se majitel vozu může obrátit na Státní automobilovou inspekci nebo využít služeb specializovaných firem zabývajících se registrací aut. Při výběru čísla je důležité vzít v úvahu jeho jedinečnost a přítomnost zakázaných kombinací.

2. Registrace čísla státu

2. Регистрация государственного номера

K registraci SPZ je potřeba shromáždit určitý balík dokumentů: pas majitele vozu, technický průkaz vozidla, smlouvu o koupi a prodeji vozu, povinné ručení z provozu vozidla a plnou moc, pokud žádost o registraci nebyla podána v osoba.

Po podání žádosti a doložení všech potřebných dokladů je státní číslo zaregistrováno na příslušných úřadech a vydáno majiteli vozu.

V případě chybného zápisu SPZ nebo jeho ztráty musíte kontaktovat Státní automobilovou inspekci za účelem získání nové SPZ nebo vyřešení vzniklých problémů.

Dokumenty a postup pro nákup státního čísla

Документы и процедура покупки государственного номера

Abyste si mohli koupit státní číslo, musíte poskytnout určité dokumenty a projít určitým postupem. Než začnete pořizovat SPZ, ujistěte se, že máte následující dokumenty:

Dokumentace popis
1. Cestovní pas občana Ruské federace Doklad totožnosti a občanství
2. Řidičský průkaz Dokument potvrzující právo řídit auto
3. Osvědčení o registraci vozidla Dokument osvědčující vlastnictví vozu

Po shromáždění potřebných dokumentů můžete zahájit postup nákupu státního čísla:

  1. Kontaktujte organizaci, která prodává státní poznávací značky.
  2. Poskytněte všechny požadované dokumenty.
  3. Zaplaťte náklady na číslo státu.
  4. Podepište kupní a prodejní smlouvu.
  5. Získejte novou SPZ a nainstalujte ji na své auto.

Po dokončení postupu pro zakoupení SPZ budete mít oficiální povolení používat tuto SPZ na svém voze.

Přepsání státního čísla na nového vlastníka

Переоформление государственного номера на нового владельца

Chcete-li zahájit proces opětovné registrace, musíte kontaktovat dopravní policii v místě vašeho bydliště nebo v místě, kde je vaše auto registrováno. Měli byste mít s sebou doklady potvrzující vaši totožnost a vlastnictví vozidla.

Po kontaktování dopravní policie musíte vyplnit žádost o opětovné vydání státní poznávací značky. Aplikaci lze získat od dopravní policie nebo stáhnout z oficiálních stránek služby. Žádost musí být vyplněna v souladu s pravidly a pokyny v ní uvedenými.

ČTĚTE VÍCE
Asté poruchy startéru - příčiny poruch a způsoby jejich odstranění

Po vyplnění přihlášku podepište a spolu s dalšími potřebnými dokumenty předložte dopravní policii. Mezi takové dokumenty patří:

Dokument popis
Pas občana Ruské federace Doklad totožnosti a občanství
Řidičský prúkaz Dokument potvrzující právo vlastnit a řídit automobil
PTS (vozidlový pas) Dokument potvrzující vlastnictví vozu
Osvědčení o registraci vozidla Dokument potvrzující registraci vozidla
Osvědčení o nepřítomnosti dluhu Dokument potvrzující absenci dluhu vůči státu

Po doložení všech potřebných dokladů a zaplacení státního poplatku provede dopravní policie kontrolu a vydá novému majiteli novou SPZ.

Celý proces přeregistrace může nějakou dobu trvat, proto se doporučuje zahájit jej včas, abyste předešli prodlevám při používání vozidla s přeregistrovanou SPZ.

Video:

Válka! Oděsa! Pojďme žít, chlapi!

Jak získat krásné SPZ ZDARMA!

Putinův dekret č. 1654 byl šokující! Ázerbájdžánská diaspora se vrátila. Do závěje skočili sami migranti!