Vstřikovací čerpadlo (vysokotlaké palivové čerpadlo) je jednou z klíčových součástí systému přívodu paliva do motoru automobilu. Zodpovídá za zajištění potřebného tlaku paliva pro správnou funkci všech vstřikovačů. Když je vstřikovací čerpadlo v dobrém stavu, motor běží hladce a efektivně, ale časem a opotřebením dílů může vstřikovací čerpadlo začít vykazovat známky poruchy.

Určení, kdy došlo k poruše vstřikovacího čerpadla, je důležité pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti vašeho vozidla. Jeho nesprávná obsluha totiž může vést k nestabilnímu přívodu paliva, poškození motoru a v konečném důsledku i vysokým nákladům na opravy.

V tomto článku se podíváme na několik klíčových příznaků umírajícího vstřikovacího čerpadla paliva, které vám pomohou určit, kdy je čas na výměnu nebo opravu. Pokud tyto znaky rozpoznáte předem, můžete včas zasáhnout a vyhnout se vážným problémům se svým vozem.

Příčiny a známky odumírání palivového vstřikovacího čerpadla

Причины и признаки умирания ТНВД

Příčiny smrti vstřikovacího čerpadla:

 • Mít na sobě. Postupně se vstřikovací čerpadlo opotřebovává a ztrácí své výkonové charakteristiky v důsledku tření a koroze vnitřních dílů.
 • Nepravidelné používání. Pokud se vůz používá zřídka, může dojít k odumírání palivového vstřikovacího čerpadla v důsledku stagnace paliva ve vstřikovacím systému.
 • Nečistoty a kovové částice se dostávají do paliva. Neoprávněné tankování, použití nekvalitního paliva nebo nedodržení návodu k obsluze může vést ke znečištění nebo poškození vstřikovacího čerpadla paliva.
 • Poškození elektrických součástí. Poruchy v elektrickém systému vozidla mohou způsobit poruchy vstřikovacího čerpadla a vést k jeho poruše.

Příznaky umírání palivového vstřikovacího čerpadla:

Признаки умирания ТНВД:

 1. Ztráta výkonu motoru. Mrtvé vstřikovací čerpadlo paliva může vést ke ztrátě výkonu motoru, což se projeví poklesem výkonu a zrychlení vozidla.
 2. Zvýšená spotřeba paliva. Porucha vstřikovacího čerpadla může vést ke zvýšení spotřeby paliva, protože přestane správně regulovat přívod paliva do každého válce.
 3. Potíže se startováním motoru. Mrtvé vstřikovací čerpadlo může způsobit problémy při startování auta, protože není schopno zajistit správný přívod paliva pro rovnoměrné rozložení zapalování.
 4. Přerušení chodu motoru na volnoběh. Chyba v činnosti vstřikovacího čerpadla paliva může způsobit nestabilní chod motoru při volnoběhu, například časté přeskakování nebo třes.
 5. Černý nebo modrý kouř z výfukového systému. Pokud dojde k přerušení dodávky paliva, může dojít k nedokonalému spalování a z výfukového systému vycházet černý nebo modrý kouř.
ČTĚTE VÍCE
Jak vypočítat odpisy automobilu a určit náklady na jeho opotřebení

Pokud pozorujete tyto příznaky, doporučuje se kontaktovat odborníka, aby provedl diagnostiku a vyměnil vstřikovací čerpadlo, pokud se rozbije. Pravidelná údržba a dodržování provozních předpisů navíc pomůže snížit riziko odumření palivového vstřikovacího čerpadla a prodlouží jeho životnost.

Jaké faktory ovlivňují stav vstřikovacího čerpadla?

Какие факторы влияют на состояние ТНВД?

Stav palivového systému a tedy i vstřikovacího čerpadla může záviset na různých faktorech. Níže jsou uvedeny ty hlavní:

 1. Kvalita paliva. Nekvalitní palivo obsahující nečistoty nebo nečistoty může negativně ovlivnit činnost vstřikovacího čerpadla paliva. Tyto nečistoty mohou ucpat vstřikovače a vést k nesprávné funkci systému vstřikování paliva.
 2. Ucpaný palivový filtr. Pokud je palivový filtr ucpaný, může to vést ke špatnému přívodu paliva do vstřikovacího čerpadla. Nedostatek paliva může způsobit přehřátí systému a poškození vstřikovacího čerpadla.
 3. Použití nekvalitních náhradních dílů. Při opravě nebo výměně dílů palivového vstřikovacího čerpadla používejte pouze originální nebo vysoce kvalitní analogy. Použití nekvalitních náhradních dílů může vést k rychlému opotřebení systému.
 4. Nesprávná obsluha. Nadměrné zatížení motoru, nesprávná údržba, nesprávné skladování vozu – to vše může negativně ovlivnit činnost vstřikovacího čerpadla paliva.
 5. Ztuhnutí paliva. Pokud je vozidlo delší dobu v nečinnosti, může se palivo lepit a vytvářet usazeniny a kal. To může také vést k poruše systému a poškození vstřikovacího čerpadla paliva.

S ohledem na výše uvedené faktory se doporučuje pravidelně kontrolovat stav vstřikovacího čerpadla a včas provádět preventivní opatření, aby se předešlo vážným poruchám a nákladným opravám.

Jak zjistit, že vstřikovací čerpadlo paliva je ve špatném stavu?

Как определить, что ТНВД находится в плохом состоянии?

1. Zhoršení výkonu motoru

1. Ухудшение производительности двигателя

Pokud jsou zvýšené potíže se startováním motoru nebo zvýšená spotřeba paliva doprovázeny sníženým výkonem motoru, může to být příznakem problémů se vstřikovacím čerpadlem paliva. Zhoršení výkonu se může projevit jak ztrátou výkonu, tak prodloužením doby zrychlení.

2. Nestabilní volnoběh

2. Неустойчивый холостой ход

Když je vstřikovací čerpadlo ve špatném stavu, může mít vůz nestabilní volnoběh. To znamená, že otáčky motoru mohou kolísat nebo motor může dokonce zhasnout.

3. Zvýšená hladina hluku

3. Повышенный уровень шума

Zvýšená hladina hluku v oblasti vstřikovacího čerpadla paliva může být známkou problému s touto jednotkou. Hluk může být hlasité kovové klepání nebo bzučení.

ČTĚTE VÍCE
Je možné pokrýt auto fólií sami a jak to udělat efektivně?

4. Vzhled paliva v chladicím systému

4. Появление топлива в системе охлаждения

Pokud se v chladicím systému vozidla objeví palivo, může to znamenat problém se vstřikovacím čerpadlem paliva, protože palivo může unikat ze systému přívodu paliva do chladicího systému přes vadnou jednotku.

5. Potíže se startováním motoru

5. Затруднения при запуске двигателя

Pokud má vůz potíže se startováním motoru a uslyšíte cvakání nebo klepání, může to být způsobeno problémem se vstřikovacím čerpadlem paliva.

Pokud zaznamenáte alespoň jeden z uvedených příznaků, doporučuje se okamžitě kontaktovat odborníka, aby provedl diagnostiku a opravu vstřikovacího čerpadla. Problém s palivovým vstřikovacím čerpadlem zjištěný včas může pomoci předejít dalšímu vážnému poškození vozidla.

Jak svépomocí prodloužit životnost palivových vstřikovacích čerpadel?

Как продлить срок службы ТНВД своими силами?

Pravidelná údržba

Регулярное обслуживание

První věc, kterou je třeba udělat pro prodloužení životnosti vstřikovacího čerpadla, je jeho pravidelný servis. Při výměně oleje a filtru dodržujte doporučení výrobce a sledujte stav palivového systému. Dokončete všechny plánované údržbové práce včas a nevynechávejte pravidelné kontroly. Tím se zabrání hromadění nečistot a nečistot, které by mohly negativně ovlivnit činnost vstřikovacího čerpadla paliva.

Opatrné používání paliva

Бережное использование топлива

Pro prodloužení životnosti vstřikovacího čerpadla byste měli dbát na kvalitu paliva a jeho správné použití. Snažte se tankovat pouze na osvědčených čerpacích stanicích a preferujte kvalitní palivo s nízkým obsahem nečistot. Snažte se také zabránit přehřátí motoru a nadměrnému přehřátí palivového systému. Tím se zabrání kondenzaci a oxidaci, která může poškodit vstřikovací čerpadlo.

Tipy pro prodloužení životnosti vstřikovacích čerpadel:
Pravidelná údržba a výměna oleje a filtrů včas.
Použití vysoce kvalitního paliva s nízkým obsahem nečistot.
Zabraňte přehřátí motoru a oxidaci palivového systému.
Důkladně zkontrolujte a opravte případné netěsnosti nebo poškození palivového systému.
Nenechávejte vozidlo delší dobu nečinné.

Dodržováním těchto jednoduchých doporučení můžete sami prodloužit životnost vstřikovacího čerpadla. Pokud však zaznamenáte známky problémů s palivovým systémem nebo výkonem motoru, doporučuje se obrátit se na odborníka na opravu vstřikovacích čerpadel za účelem diagnostiky a opravy.

Video:

Jak poznáte, že je čas vyměnit palivové čerpadlo?

známky opotřebovaného páru pístů. Budu se dívat až do konce, abych šíp opravil. Předplatit!

Část 2: 1. známka nedostatečné komprese. Provoz provozuschopného motoru Sprinter 316CDI 2.7d OM612