Osobní automobil je nepostradatelným pomocníkem v každodenním životě. Umožňuje pohyb po městě i mimo něj, šetří čas a námahu a poskytuje pohodlí a nezávislost. Ale i přes všechny jeho výhody existují situace, kdy je řízení automobilu zakázáno.

Za prvé, Je zakázáno provozovat osobní automobil, který neprošel technickou kontrolou a nemá platný technický průkaz. Technická kontrola vám umožňuje ověřit provozuschopnost všech součástí a mechanismů vozu a také jeho bezpečnost na silnici. Bez platného technického pasu, který potvrzuje shodu vozidla s bezpečnostními a ekologickými normami, je jeho provoz na pozemních komunikacích zakázán.

Za druhé, Je zakázáno provozovat osobní automobil, který nemá platné povinné ručení. Povinné pojištění občanské odpovědnosti pro majitele vozidel je nutnou podmínkou pro legální provoz auta. OSAGO je navrženo tak, aby chránilo vás a ostatní účastníky silničního provozu před finančními ztrátami v případě nehody. Pokud nemáte platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, máte zákaz jízdy na pozemních komunikacích.

Za třetí, Je zakázáno provozovat osobní automobil, pokud je řidič alkoholik nebo pod vlivem drog. Toto omezení je způsobeno tím, že užívání alkoholu nebo drog snižuje reakci, pozornost a koordinaci pohybů, což může vést k vážným nehodám. Řidič musí být střízlivý a v plné fyzické i psychické připravenosti řídit auto.

Pamatujte, že provozování auta v rozporu se zákonem může vést k nepříjemným následkům, včetně trestní odpovědnosti. Dodržujte pravidla silničního provozu a buďte zodpovědní řidiči.

V jakých případech je zakázáno používat osobní automobil?

1. Stav opilosti nebo intoxikace drogami

1. Состояние пьянства или наркотического опьянения

Pod vlivem alkoholu nebo drog se snižuje reakce a koncentrace řidiče, což činí jízdu nebezpečnou. V tomto stavu je používání osobního automobilu zakázáno a může vést k vážným nehodám a nepředvídatelným následkům pro řidiče a ostatní.

2. Nedodržování pravidel silničního provozu

Jízda při porušování pravidel silničního provozu může být nebezpečná nejen pro řidiče vozu, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. V případě soustavného porušování pravidel, včetně překračování povolené rychlosti, nedodržování značení a jiných porušení, může být zakázáno použití osobního automobilu.

3. Nedostatek řidičského průkazu nebo jeho neplatnost

Řízení osobního vozidla bez platného řidičského průkazu je přestupek a může být velmi nebezpečné. V takových případech může být používání vozidla zakázáno.

ČTĚTE VÍCE
Co je skryto před termokamerami – objekty, které toto zařízení nedokáže detekovat

Je důležité si uvědomit, že bezpečnost silničního provozu je naší společnou odpovědností. Respektujte a dodržujte dopravní předpisy, abyste ochránili sebe i ostatní.

Překročení rychlostních limitů

Provoz osobního automobilu je zakázán, pokud řidič soustavně překračuje povolenou rychlost. V souladu s pravidly silničního provozu Ruské federace jsou stanoveny maximální povolené rychlosti pro různé typy silnic a dopravní podmínky.

Překročení rychlosti zvyšuje riziko dopravních nehod a způsobuje mnoho nehod. Při překročení rychlosti má řidič méně času reagovat na dění na silnici a prodlužuje se brzdná dráha vozu, což může vést ke kolizím a nehodám.

Za překročení rychlosti jsou sankce, které zahrnují pokuty, zbavení práva řídit a v některých případech i trestní odpovědnost. V případě zjištění překročení rychlosti lze použít technické prostředky kontroly (radary, CCTV kamery), ale i svědecké výpovědi.

Řidiči jsou povinni důsledně dodržovat rychlostní limity, aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu a aby se předešlo možným nehodám. Pokud porušíte rychlostní limity, vystavujete se nejen odpovědnosti před zákonem, ale také nebezpečí sobě a ostatním účastníkům silničního provozu.

Přítomnost technických závad

Наличие технических неисправностей

Provoz osobního automobilu je zakázán, pokud má technické závady ohrožující bezpečnost účastníků silničního provozu a dalších osob. Takové poruchy mohou zahrnovat následující:

Technická porucha Zakázané akce
Nefungují přední nebo zadní světla Noční jízda, předjíždění, parkování v noci nebo za zhoršené viditelnosti
Porucha brzdového systému Jízda vysokou rychlostí, předjíždění, manévry za snížené viditelnosti
Řízení nefunguje Jízda vysokou rychlostí nebo za silného větru
Problémy se systémem odpružení nebo tlumiči Jízda na nerovných cestách nebo vysokou rychlostí
Poškozené pneumatiky nebo hrubě opotřebené hřeby Jízda na zledovatělé nebo zasněžené vozovce

Pokud má osobní automobil některou z výše uvedených poruch, bude jeho provoz zakázán až do vyřešení problému a dokončení technické prohlídky.

Řízení pod vlivem alkoholu nebo drog

Управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Je zakázáno řídit osobní vozidlo, pokud je řidič pod vlivem alkoholu nebo drog. Tento stav má negativní dopad na psychofyzické schopnosti řidiče, což zvyšuje riziko nehod a ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

Řízení v opilosti je považováno za extrémně nebezpečné, protože alkohol působí depresivně na nervový systém. To vede ke snížené pozornosti, snížené reakci na vnější signály a zhoršené koordinaci pohybů. Alkohol také zpomaluje zpracování informací v mozku, díky čemuž je řidič méně citlivý a méně schopný se na silnici dobře rozhodovat.

ČTĚTE VÍCE
Jak určit tah navijáku a jak jej změřit

Zakázáno je i řízení pod vlivem drog. Drogy působí na vnitřní orgány a nervový systém, což vede ke zhoršené koordinaci pohybů, pomalejším reakcím a snížení pozornosti. Drogy mohou také způsobit změny vědomí, což zvyšuje pravděpodobnost porušení pravidel silničního provozu a způsobení nehod.

Následky a tresty

Řidiči pod vlivem alkoholu nebo omamných látek nejen vystavují sebe a ostatní nebezpečí, ale také nesou odpovědnost podle zákona.

Pokud je řidič zadržen pod vlivem alkoholu nebo drog, hrozí mu odebrání řidičského průkazu na určitou dobu a také pokuty. V některých případech je navíc možné trestní stíhání.

Kromě sankcí mohou řidiči také ztratit důvěru a respekt v komunitě, stejně jako čelit finančním potížím kvůli pokutám a možné ztrátě zaměstnání.

Prevence a kontrola

Abyste předešli řízení pod vlivem alkoholu nebo drog, je důležité dodržovat zdravý životní styl a zodpovědné řízení.

Vláda a orgány činné v trestním řízení aktivně pracují na boji proti řízení pod vlivem alkoholu. To zahrnuje osvětu řidičů o nebezpečích alkoholu a drog, provádění pravidelných razií za účelem zjištění pachatelů a zvýšení trestů a odpovědnosti pro ty, kteří porušují zákony.

Je zakázáno řídit osobní automobil pod vlivem alkoholu nebo drog. Řidiči musí zajistit svou bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu tím, že budou před jízdou dodržovat pravidla a vyhýbat se požívání alkoholu a drog.

Video:

Přednáška o dopravních pravidlech Běloruské republiky Příloha 4. Kapitola 1. Brzdové systémy – Sprincin

Jaké jsou důsledky poruchy ABS v roce 2023?

Jízdenka 24 Otázka 18 – V jakých případech je povolen provoz osobního automobilu?