Zpětná značka je jednou z nejdůležitějších dopravních značek, která slouží k řízení provozu na pozemních komunikacích. Toto znamení je trojúhelník s ostrým úhlem dolů a vodorovným černým pruhem protínajícím jeho vrchol. Na řidiče působí silným dojmem a pomáhá jim rozhodnout se, že by měli couvat.

Zpětný pohyb zahrnuje protiprovoz na jednosměrné silnici. Takový pohyb je možný pouze na vyhrazených místech, která mohou být na vozovce označena zvláštními značkami a značením.

Trojúhelníkový tvar couvací značky slouží k upoutání pozornosti řidičů a připomenutí změny směru. Černý vodorovný pruh označuje směr pohybu a ukazuje, že je opačný k hlavnímu toku.

Vratná dopravní značka hraje důležitou roli v bezpečnosti silničního provozu tím, že upozorňuje řidiče na přítomnost vratné dopravní plochy. Řidiči musí být opatrní a přísně dodržovat pravidla a pokyny spojené s touto značkou, aby se vyhnuli nebezpečným situacím a nehodám.

Jak funguje couvací dopravní značka?

Как устроен знак реверсивного движения

Značka pro couvání je dopravní značka, která označuje, že provoz v daném směru je zakázán, ale provoz couvání po stejné stezce je povolen.

Hlavní prvky couvací dopravní značky:

  • Čtvercový tvar: Reverzní znak má čtvercový tvar s doplňkovým rámečkem v červené barvě s bílým vzorem.
  • zákazová značka: Uprostřed značky je černé kruhové pole s bílým okrajem obsahující dvě červené diagonální šipky proti sobě. Tyto šipky označují, že pohyb v daném směru je zakázán.
  • Zpětná šipka: Uprostřed černého pole je další bílá šipka směřující opačným směrem než zákazové šipky. Tato šipka upozorňuje na zpětný pohyb, který je povolen.

Dopravní značka pro couvání se obvykle instaluje na pozemní komunikace s mediánem, kde je provoz v jednom směru zakázán, ale ve stejném směru je provoz couvání povolen.

Dopravní značky pro couvání jsou důležitým prostředkem indikujícím dopravní vzorce a pomáhají předcházet možným konfliktům na silnici.

Základní prvky zpětného dopravního značení

Основные элементы знака реверсивного движения

Zpětná značka na silnici obsahuje několik základních prvků, které pomáhají účastníkům silničního provozu pochopit, že na tomto úseku silnice platí obrácený provoz a že je třeba dodržovat odpovídající pravidla.

Jedním z hlavních prvků znaku je trojúhelník, s uvedením typu dopravní značky. V případě obráceného znaménka bude trojúhelník kuželovitý.

ČTĚTE VÍCE
Mechanismy a tajemství návrhu a uspořádání tajné místnosti - výroba, aplikace a vlastnosti

Dalším důležitým prvkem znaku je bílý kruh s červeným okrajem. Označuje povinné splnění stanovených podmínek spojených se zpětným pohybem.

Značka může obsahovat informace o postup zpětný pohyb. Například může vyžadovat změnu ze sběrnice na obecný režim v určitých časech.

Jedním z důležitých prvků označujících oblast pokrytí vratného pohybu je šipky. Označují, kterým směrem se máte pohybovat a ve kterých pruzích.

Také couvací dopravní značka může obsahovat informace o vzdálenost, na které platí stanovená pravidla. Značka může například naznačovat, že couvání končí po 500 metrech.

Je důležité si uvědomit, že zpětná dopravní značka je pro účastníky silničního provozu povinná. Nedodržování pravidel může vést k nehodám a nouzovým situacím na silnici.

Jak správně rozpoznat couvací dopravní značku

Как правильно распознать знак реверсивного движения

Jak vypadá couvací dopravní značka?

Как выглядит знак реверсивного движения

Reverzní znak je ve tvaru rovnostranného trojúhelníku s červeným vnějším rámečkem. Uvnitř trojúhelníku na bílém pozadí je černý obrácený trojúhelník s vodorovným bílým pruhem. Pro lepší viditelnost lze značku opatřit reflexní fólií nebo semaforem.

Funkce rozpoznávání

Особенности распознавания

Rozpoznání zpětné dopravní značky je důležité pro všechny řidiče, aby se mohli správně pohybovat po silnici a dodržovat pravidla bezpečného silničního provozu. Pro správné rozpoznání couvací značky je třeba vzít v úvahu následující vlastnosti:

Rys Objasnění
Tvar znamení Zpětná značka je trojúhelníkového tvaru s černým trojúhelníkem a vodorovným bílým pruhem.
Podepsat barvy Odznak má červený vnější okraj a černý trojúhelník na bílém pozadí.
Dostupnost reflexní fólie nebo semaforu Dodatečného osvětlení značky lze dosáhnout pomocí reflexní fólie nebo semaforu instalovaného uvnitř značky.

S přihlédnutím k těmto vlastnostem budou řidiči schopni snadno rozpoznat couvací dopravní značku a dodržovat pravidla provozu na tomto úseku silnice. Tím se zvýší bezpečnost silničního provozu a zabrání se možným nehodám a incidentům.

Video:

Zpětný pohyb. Dopravní lekce.

Oboustranná silnice. Řešíme dopravní problémy

Obecná lekce na téma Dopravní značky 2023