Hořící auta jsou děsivý pohled, proto je důležité vědět, jak požár správně a bezpečně uhasit. Jednou z nejčastějších otázek v této situaci je: je možné hořící auto uhasit vodou?

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Za prvé, voda může být účinným způsobem hašení požárů na površích, ale ne vždy je vhodná k hašení hořícího vozidla. Za druhé, používání vody může mít negativní důsledky, jako je zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

Když auto hoří, voda může pomoci ovládnout oheň na jeho povrchu, zvláště pokud požár právě začíná. Voda si ale s ohněm uvnitř auta nebo pod kapotou neporadí. V takových případech může být použití vody zbytečné a dokonce nebezpečné.

Bezpečnost při hašení

Безопасность тушения

1. Ochranné prostředky:

Před uhašením hořícího vozidla si musíte nasadit ochranné pomůcky, včetně respirátoru nebo masky na ochranu před toxickými plyny a kouřem, ochranné brýle nebo masku na ochranu očí, dále ohnivzdorné rukavice a speciální uniformu.

2. Bezpečná vzdálenost:

Nepřibližujte se k hořícímu autu. Vzdálenost závisí na intenzitě plamene, ale doporučuje se dodržovat bezpečnou vzdálenost alespoň 10 metrů.

3. Hasicí přístroj:

Z bezpečné vzdálenosti se pokuste požár uhasit pomocí hasicího přístroje. Pokud se požár dále šíří, nesnažte se jej uhasit sami, ale zavolejte profesionální hasiče.

4. Spotřeba vody:

Jedním ze způsobů, jak uhasit hořící auto, je použití vody. Uvědomte si však, že pokud se voda dostane do kontaktu s hořící kapalinou nebo olejem, může dojít k požáru. Proto je důležité správně nasměrovat proud vody na místo požáru a vyhnout se kontaktu s palivovou nádrží nebo jinými hořlavými materiály.

Je důležité pamatovat na to, že hašení hořícího vozidla je bezpečné pouze v případě, že přijmete nezbytná opatření a použijete vhodné vybavení. Pokud je požár velký nebo chybí dovednosti a prostředky k jeho uhašení, je lepší zavolat hasiče a zůstat v bezpečné vzdálenosti.

Základní způsoby hašení

Основные способы тушения

Pokud dojde k požáru v autě, je třeba okamžitě přijmout opatření k jeho uhašení. Volba správného způsobu hašení může zachránit životy a předejít vážným škodám na majetku. Zde jsou hlavní metody, které lze použít k uhašení hořícího auta:

ČTĚTE VÍCE
Jaké praskliny jsou na čelním skle automobilu přijatelné?

Použití hasicích přístrojů

Использование пожарных огнетушителей

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak uhasit požár v autě, je použití hasicích přístrojů. Hasicí přístroje jsou k dispozici v různých typech a třídách požáru a výběr správného typu závisí na zdroji požáru.

Je důležité si uvědomit, že před použitím hasicího přístroje si musíte přečíst pokyny a seznámit se s jeho vlastnostmi. Postupujte podle pokynů a jednejte opatrně, abyste neohrozili sebe a ostatní.

Aplikace hasicích zařízení

Применение огнегасящих установок

V některých případech, zejména při těžkých požárech, může být vyžadováno použití speciálních hasicích zařízení. Tyto jednotky mají obvykle velkou kapacitu a jsou schopny rychle potlačit plamen.

Použití hasicích zařízení vyžaduje určité zkušenosti a školení. Je důležité si uvědomit, že takové instalace mohou obsahovat škodlivé chemikálie, takže musíte přijmout veškerá opatření a jednat podle pokynů.

Volání specializovaných hasičů

Вызов специализированных пожарных служб

Pokud požár nelze překonat samostatně nebo je zapotřebí specializované vybavení, je nutné okamžitě přivolat hasiče. Profesionální hasiči mají zkušenosti a znalosti k účinnému uhašení požáru vozidla a dokážou zabránit jeho rozšíření na další nemovitosti.

Je důležité pamatovat na to, abyste byli opatrní a nikdy se nepokoušeli uhasit požár, pokud je ohrožena vaše bezpečnost. V takových případech je lepší přenechat likvidaci požáru profesionálům.

Důsledky používání vody

Последствия использования воды

Použití vody k hašení hořícího auta může mít řadu negativních důsledků:

Zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem

Повышенный риск поражения электрическим током

Pokud auto hoří kvůli elektrické poruše, použití vody k hašení může pro hasiče a další zasahující osoby představovat ještě větší riziko usmrcení elektrickým proudem. Voda je dobrým vodičem elektřiny a kontakt s jejím proudem může způsobit zranění nebo dokonce smrt.

Distribuce hořlavých hmot

Распространение горючих материалов

Voda použitá k hašení hořícího vozidla může šířit hořlavé materiály, zejména pokud se požár týká palivového systému nebo motorového oleje. Pokud kapalina dostatečně neochlazuje hořící povrchy, může způsobit odpařování a vytvořit nebezpečí požáru v jiných částech vozidla.

Použití vody k hašení hořících aut není vždy efektivní a bezpečný způsob hašení požáru. Místo toho se doporučuje využít profesionální hasičské služby, které budou používat specializované hasicí prostředky a metody vhodné pro konkrétní situaci.

Video:

Naplňte hořící benzín vodou.

JSOU EV NEBEZPEČNÉ? NEKUPUJTE, dokud to neuvidíte! Bolest hlavy hasičů

V Noyabrsku vytáhli z vody auto, ve kterém se utopila dívka